Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เรียกใช้ฟังก์ชันจากแอปของคุณ

Cloud Functions สำหรับ SDK ไคลเอ็นต์ Firebase ช่วยให้คุณเรียกใช้ฟังก์ชันได้โดยตรงจากแอป Firebase หากต้องการเรียกใช้ฟังก์ชันจากแอปของคุณด้วยวิธีนี้ให้เขียนและปรับใช้ฟังก์ชัน HTTPS Callable ใน Cloud Functions จากนั้นเพิ่มตรรกะไคลเอ็นต์เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันจากแอปของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าฟังก์ชันที่เรียกได้ของ HTTPS นั้นคล้ายกัน แต่ ไม่เหมือนกับ ฟังก์ชัน HTTP ในการใช้ฟังก์ชันที่เรียกได้ของ HTTPS คุณต้องใช้ไคลเอนต์ SDK สำหรับแพลตฟอร์มของคุณร่วมกับ functions.https https backend API (หรือใช้โปรโตคอล) Callables มีความแตกต่างที่สำคัญเหล่านี้จากฟังก์ชัน HTTP:

 • เมื่อมีการเรียกใช้โทเค็น Firebase Authentication และ FCM จะรวมอยู่ในคำขอโดยอัตโนมัติ
 • ทริกเกอร์ functions.https.onCall จะยกเลิกการเชื่อมต่อเนื้อหาคำขอโดยอัตโนมัติและตรวจสอบโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์

Firebase SDK for Cloud Functions v0.9.1 และสูงกว่าทำงานร่วมกับเวอร์ชันขั้นต่ำของไคลเอ็นต์ Firebase SDK เหล่านี้เพื่อรองรับฟังก์ชันที่เรียกใช้ HTTPS:

 • Firebase SDK สำหรับ iOS 7.0.0
 • Firebase SDK สำหรับ Android 19.1.0
 • Firebase JavaScript SDK 8.0.0

หากคุณต้องการเพิ่มฟังก์ชันที่คล้ายกันให้กับแอปที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับโปรดดูข้อกำหนด โปรโตคอลสำหรับ https.onCall ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนปรับใช้และเรียกใช้ฟังก์ชันที่เรียกใช้ HTTPS สำหรับ iOS, Android, เว็บ, C ++ และ Unity

เขียนและปรับใช้ฟังก์ชันที่เรียกได้

ใช้ functions.https.onCall เพื่อสร้าง functions.https.onCall ใช้ HTTPS วิธีนี้ใช้สองพารามิเตอร์: data และ context ทางเลือก:

// Saves a message to the Firebase Realtime Database but sanitizes the text by removing swearwords.
exports.addMessage = functions.https.onCall((data, context) => {
 // ...
});

สำหรับฟังก์ชันที่เรียกได้ซึ่งบันทึกข้อความไปยังฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่น data อาจมีข้อความในขณะที่พารามิเตอร์ context แสดงถึงข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้:

// Message text passed from the client.
const text = data.text;
// Authentication / user information is automatically added to the request.
const uid = context.auth.uid;
const name = context.auth.token.name || null;
const picture = context.auth.token.picture || null;
const email = context.auth.token.email || null;

ระยะห่างระหว่างตำแหน่งของฟังก์ชันที่เรียกได้และตำแหน่งของไคลเอ็นต์ที่โทรสามารถสร้างเวลาแฝงของเครือข่ายได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้พิจารณาการระบุ ตำแหน่งของฟังก์ชันตามความ เหมาะสมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดตำแหน่งที่โทรได้ให้ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งไว้เมื่อคุณ เริ่มต้น SDK ในฝั่งไคลเอ็นต์

ส่งผลลัพธ์กลับ

หากต้องการส่งข้อมูลกลับไปยังไคลเอ็นต์ให้ส่งคืนข้อมูลที่สามารถเข้ารหัส JSON ได้ ตัวอย่างเช่นหากต้องการส่งคืนผลลัพธ์ของการดำเนินการเพิ่มเติม:

// returning result.
return {
 firstNumber: firstNumber,
 secondNumber: secondNumber,
 operator: '+',
 operationResult: firstNumber + secondNumber,
};

หากต้องการส่งคืนข้อมูลหลังจากการดำเนินการแบบอะซิงโครนัสให้ส่งคืนคำสัญญา ข้อมูลที่สัญญาจะส่งกลับไปยังไคลเอนต์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งคืนข้อความที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วซึ่งฟังก์ชันที่เรียกได้นั้นเขียนไปยังฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์:

// Saving the new message to the Realtime Database.
const sanitizedMessage = sanitizer.sanitizeText(text); // Sanitize the message.
return admin.database().ref('/messages').push({
 text: sanitizedMessage,
 author: { uid, name, picture, email },
}).then(() => {
 console.log('New Message written');
 // Returning the sanitized message to the client.
 return { text: sanitizedMessage };
})

จัดการข้อผิดพลาด

เพื่อให้แน่ใจว่าไคลเอนต์ได้รับรายละเอียดข้อผิดพลาดที่เป็นประโยชน์ให้ส่งกลับข้อผิดพลาดจากการโทรโดยการโยน (หรือส่งคืนสัญญาที่ปฏิเสธด้วย) อินสแตนซ์ของ functions.https.HttpsError ข้อผิดพลาดนี้มีแอตทริบิวต์ code ที่สามารถเป็นค่าใดค่าหนึ่งที่แสดงอยู่ใน functions.https.HttpsError ข้อผิดพลาดยังมี message สตริงซึ่งมีค่าเริ่มต้นเป็นสตริงว่าง นอกจากนี้ยังสามารถมีช่อง details พร้อมค่าตามอำเภอใจ หากเกิดข้อผิดพลาดอื่นที่ไม่ใช่ HttpsError จากฟังก์ชันของคุณไคลเอนต์ของคุณจะได้รับข้อผิดพลาดพร้อมข้อความ INTERNAL และรหัส internal แทน

ตัวอย่างเช่นฟังก์ชันอาจส่งข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตนพร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อกลับไปยังไคลเอนต์ที่เรียก:

// Checking attribute.
if (!(typeof text === 'string') || text.length === 0) {
 // Throwing an HttpsError so that the client gets the error details.
 throw new functions.https.HttpsError('invalid-argument', 'The function must be called with ' +
   'one arguments "text" containing the message text to add.');
}
// Checking that the user is authenticated.
if (!context.auth) {
 // Throwing an HttpsError so that the client gets the error details.
 throw new functions.https.HttpsError('failed-precondition', 'The function must be called ' +
   'while authenticated.');
}

ปรับใช้ฟังก์ชันที่เรียกได้

หลังจากที่คุณบันทึกฟังก์ชันที่เรียกได้ที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน index.js แล้วฟังก์ชันนี้จะถูกปรับใช้พร้อมกับฟังก์ชันอื่น ๆ ทั้งหมดเมื่อคุณเรียก firebase deploy ในการปรับใช้เฉพาะ callable ให้ใช้ --only อาร์กิวเมนต์ดังที่แสดงเพื่อดำเนินการ ปรับใช้บางส่วน :

$ firebase deploy --only functions:addMessage

หากคุณพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสิทธิ์เมื่อปรับใช้ฟังก์ชันตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนด บทบาท IAM ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้ที่รันคำสั่งการปรับใช้

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาไคลเอ็นต์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นจากนั้นเพิ่มการอ้างอิงที่จำเป็นและไลบรารีไคลเอ็นต์ลงในแอปของคุณ

iOS

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในแอป iOS ของคุณ
 2. เพิ่ม Cloud Functions pod ใน Podfile ของคุณ:
  pod 'Firebase/Functions'
 3. บันทึกไฟล์แล้วรัน:
  pod install

เว็บ

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในเว็บแอปของ คุณ
 2. เพิ่มไลบรารีไคลเอ็นต์ Firebase core และ Cloud Functions ลงในแอปของคุณ:
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.0.0/firebase.js"></script>
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.0.0/firebase-functions.js"></script>
  

นอกจากนี้ Cloud Functions SDK ยังพร้อมใช้งานเป็นแพ็คเกจ npm

 1. รันคำสั่งต่อไปนี้จากเทอร์มินัลของคุณ:
  npm install firebase@8.0.0 --save
  
 2. ต้องใช้ทั้ง Firebase core และ Cloud Functions ด้วยตนเอง:
  const firebase = require("firebase");
  // Required for side-effects
  require("firebase/functions");
  

Java

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในแอป Android ของคุณ
 2. ในโครงการระดับ build.gradle ไฟล์ให้แน่ใจว่าจะรวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูล Maven ของ Google ในทั้งสองของคุณ buildscript และ allprojects ส่วน
 3. เพิ่มการอ้างอิงสำหรับไลบรารี Android ของ Cloud Functions ไปยังโมดูลของคุณ (ระดับแอป) ไฟล์ Gradle (โดยปกติคือ app/build.gradle ):
  implementation 'com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0'
  

โคตรลิน + KTX

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในแอป Android ของคุณ
 2. ในโครงการระดับ build.gradle ไฟล์ให้แน่ใจว่าจะรวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูล Maven ของ Google ในทั้งสองของคุณ buildscript และ allprojects ส่วน
 3. เพิ่มการอ้างอิงสำหรับไลบรารี Android ของ Cloud Functions ไปยังโมดูลของคุณ (ระดับแอป) ไฟล์ Gradle (โดยปกติคือ app/build.gradle ):
  implementation 'com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0'
  

C ++

สำหรับ C ++ กับ Android :

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ C ++ ของ คุณ
 2. ในโครงการระดับ build.gradle ไฟล์ให้แน่ใจว่าจะรวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูล Maven ของ Google ในทั้งสองของคุณ buildscript และ allprojects ส่วน
 3. เพิ่ม firebase_functions ห้องสมุดที่คุณ CMakeLists.txt ไฟล์

สำหรับ C ++ กับ iOS :

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ C ++ ของ คุณ
 2. เพิ่ม Cloud Functions pod ใน Podfile ของคุณ:
  pod 'Firebase/Functions'
 3. บันทึกไฟล์จากนั้นเรียกใช้:
  pod install
 4. เพิ่ม Firebase core และ Cloud Functions frameworks จาก Firebase C ++ SDK ไปยังโปรเจ็กต์ Xcode ของคุณ
  • firebase.framework
  • firebase_functions.framework

ความสามัคคี

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ Unity
 2. เพิ่ม FirebaseFunctions.unitypackage จาก Firebase Unity SDK ลงในโปรเจ็กต์ Unity

เริ่มต้นไคลเอ็นต์ SDK

เริ่มต้นอินสแตนซ์ของ Cloud Functions:

รวดเร็ว

lazy var functions = Functions.functions()

วัตถุประสงค์ -C

@property(strong, nonatomic) FIRFunctions *functions;
// ...
self.functions = [FIRFunctions functions];

เว็บ

firebase.initializeApp({
 apiKey: '### FIREBASE API KEY ###',
 authDomain: '### FIREBASE AUTH DOMAIN ###',
 projectId: '### CLOUD FUNCTIONS PROJECT ID ###'
 databaseURL: 'https://### YOUR DATABASE NAME ###.firebaseio.com',
});

// Initialize Cloud Functions through Firebase
var functions = firebase.functions();

Java

private FirebaseFunctions mFunctions;
// ...
mFunctions = FirebaseFunctions.getInstance();

โคตรลิน + KTX

private lateinit var functions: FirebaseFunctions
// ...
functions = Firebase.functions

C ++

firebase::functions::Functions* functions;
// ...
functions = firebase::functions::Functions::GetInstance(app);

ความสามัคคี

functions = Firebase.Functions.DefaultInstance;

เรียกใช้ฟังก์ชัน

รวดเร็ว

functions.httpsCallable("addMessage").call(["text": inputField.text]) { (result, error) in
 if let error = error as NSError? {
  if error.domain == FunctionsErrorDomain {
   let code = FunctionsErrorCode(rawValue: error.code)
   let message = error.localizedDescription
   let details = error.userInfo[FunctionsErrorDetailsKey]
  }
  // ...
 }
 if let text = (result?.data as? [String: Any])?["text"] as? String {
  self.resultField.text = text
 }
}

วัตถุประสงค์ -C

[[_functions HTTPSCallableWithName:@"addMessage"] callWithObject:@{@"text": _inputField.text}
                           completion:^(FIRHTTPSCallableResult * _Nullable result, NSError * _Nullable error) {
 if (error) {
  if (error.domain == FIRFunctionsErrorDomain) {
   FIRFunctionsErrorCode code = error.code;
   NSString *message = error.localizedDescription;
   NSObject *details = error.userInfo[FIRFunctionsErrorDetailsKey];
  }
  // ...
 }
 self->_resultField.text = result.data[@"text"];
}];

เว็บ

var addMessage = firebase.functions().httpsCallable('addMessage');
addMessage({text: messageText}).then(function(result) {
 // Read result of the Cloud Function.
 var sanitizedMessage = result.data.text;
 // ...
});

Java

private Task<String> addMessage(String text) {
  // Create the arguments to the callable function.
  Map<String, Object> data = new HashMap<>();
  data.put("text", text);
  data.put("push", true);

  return mFunctions
      .getHttpsCallable("addMessage")
      .call(data)
      .continueWith(new Continuation<HttpsCallableResult, String>() {
        @Override
        public String then(@NonNull Task<HttpsCallableResult> task) throws Exception {
          // This continuation runs on either success or failure, but if the task
          // has failed then getResult() will throw an Exception which will be
          // propagated down.
          String result = (String) task.getResult().getData();
          return result;
        }
      });
}

โคตรลิน + KTX

private fun addMessage(text: String): Task<String> {
  // Create the arguments to the callable function.
  val data = hashMapOf(
    "text" to text,
    "push" to true
  )

  return functions
      .getHttpsCallable("addMessage")
      .call(data)
      .continueWith { task ->
        // This continuation runs on either success or failure, but if the task
        // has failed then result will throw an Exception which will be
        // propagated down.
        val result = task.result?.data as String
        result
      }
}

C ++

firebase::Future<firebase::functions::HttpsCallableResult> AddMessage(
  const std::string& text) {
 // Create the arguments to the callable function.
 firebase::Variant data = firebase::Variant::EmptyMap();
 data.map()["text"] = firebase::Variant(text);
 data.map()["push"] = true;

 // Call the function and add a callback for the result.
 firebase::functions::HttpsCallableReference doSomething =
   functions->GetHttpsCallable("addMessage");
 return doSomething.Call(data);
}

ความสามัคคี

private Task<string> addMessage(string text) {
 // Create the arguments to the callable function.
 var data = new Dictionary<string, object>();
 data["text"] = text;
 data["push"] = true;

 // Call the function and extract the operation from the result.
 var function = functions.GetHttpsCallable("addMessage");
 return function.CallAsync(data).ContinueWith((task) => {
  return (string) task.Result.Data;
 });
}

จัดการข้อผิดพลาดในไคลเอนต์

ไคลเอนต์ได้รับข้อผิดพลาดหากเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อผิดพลาดหรือหากสัญญาผลลัพธ์ถูกปฏิเสธ

หากข้อผิดพลาดที่ส่งกลับมาจากฟังก์ชันเป็น function.https.HttpsError typehttps.HttpsError ไคลเอ็นต์จะได้รับ code ข้อผิดพลาด message และ details จากข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ มิฉะนั้นข้อผิดพลาดจะมีข้อความ INTERNAL และรหัส INTERNAL ดูคำแนะนำสำหรับวิธี จัดการข้อผิดพลาด ในฟังก์ชันที่เรียกได้ของคุณ

รวดเร็ว

if let error = error as NSError? {
 if error.domain == FunctionsErrorDomain {
  let code = FunctionsErrorCode(rawValue: error.code)
  let message = error.localizedDescription
  let details = error.userInfo[FunctionsErrorDetailsKey]
 }
 // ...
}

วัตถุประสงค์ -C

if (error) {
 if (error.domain == FIRFunctionsErrorDomain) {
  FIRFunctionsErrorCode code = error.code;
  NSString *message = error.localizedDescription;
  NSObject *details = error.userInfo[FIRFunctionsErrorDetailsKey];
 }
 // ...
}

เว็บ

var addMessage = firebase.functions().httpsCallable('addMessage');
addMessage({text: messageText}).then(function(result) {
 // Read result of the Cloud Function.
 var sanitizedMessage = result.data.text;
}).catch(function(error) {
 // Getting the Error details.
 var code = error.code;
 var message = error.message;
 var details = error.details;
 // ...
});

Java

addMessage(inputMessage)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<String>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<String> task) {
        if (!task.isSuccessful()) {
          Exception e = task.getException();
          if (e instanceof FirebaseFunctionsException) {
            FirebaseFunctionsException ffe = (FirebaseFunctionsException) e;
            FirebaseFunctionsException.Code code = ffe.getCode();
            Object details = ffe.getDetails();
          }

          // ...
        }

        // ...
      }
    });

โคตรลิน + KTX

ค่าธรรมเนียม

C ++

void OnAddMessageCallback(
  const firebase::Future<firebase::functions::HttpsCallableResult>& future) {
 if (future.error() != firebase::functions::kErrorNone) {
  // Function error code, will be kErrorInternal if the failure was not
  // handled properly in the function call.
  auto code = static_cast<firebase::functions::Error>(future.error());

  // Display the error in the UI.
  DisplayError(code, future.error_message());
  return;
 }

 const firebase::functions::HttpsCallableResult *result = future.result();
 firebase::Variant data = result->data();
 // This will assert if the result returned from the function wasn't a string.
 std::string message = data.string_value();
 // Display the result in the UI.
 DisplayResult(message);
}

// ...

// ...
 auto future = AddMessage(message);
 future.OnCompletion(OnAddMessageCallback);
// ...

ความสามัคคี

 addMessage(text).ContinueWith((task) => {
 if (task.IsFaulted) {
  foreach (var inner in task.Exception.InnerExceptions) {
   if (inner is FunctionsException) {
    var e = (FunctionsException) inner;
    // Function error code, will be INTERNAL if the failure
    // was not handled properly in the function call.
    var code = e.ErrorCode;
    var message = e.ErrorMessage;
   }
  }
 } else {
  string result = task.Result;
 }
});