Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เรียกใช้ฟังก์ชันจากแอปของคุณ

Cloud Functions สำหรับ SDK ไคลเอ็นต์ Firebase ช่วยให้คุณเรียกใช้ฟังก์ชันได้โดยตรงจากแอป Firebase ในการเรียกใช้ฟังก์ชันจากแอปของคุณด้วยวิธีนี้ให้เขียนและปรับใช้ฟังก์ชัน HTTPS Callable ใน Cloud Functions จากนั้นเพิ่มตรรกะไคลเอ็นต์เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันจากแอปของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าฟังก์ชันที่เรียกได้ของ HTTPS นั้นคล้ายกัน แต่ ไม่เหมือนกับ ฟังก์ชัน HTTP ในการใช้ฟังก์ชันที่เรียกใช้ HTTPS คุณต้องใช้ไคลเอนต์ SDK สำหรับแพลตฟอร์มของคุณร่วมกับ functions.https https backend API (หรือใช้โปรโตคอล) Callables มีความแตกต่างที่สำคัญเหล่านี้จากฟังก์ชัน HTTP:

 • เมื่อมีการเรียกใช้โทเค็น Firebase Authentication และ FCM จะรวมอยู่ในคำขอโดยอัตโนมัติ
 • ทริกเกอร์ functions.https.onCall จะยกเลิกการเชื่อมต่อเนื้อหาคำขอโดยอัตโนมัติและตรวจสอบโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์

Firebase SDK for Cloud Functions v0.9.1 และสูงกว่าทำงานร่วมกับเวอร์ชันขั้นต่ำของไคลเอ็นต์ Firebase SDK เหล่านี้เพื่อรองรับฟังก์ชันที่เรียกใช้ HTTPS:

 • Firebase SDK สำหรับ iOS 7.7.0
 • Firebase SDK สำหรับ Android 19.2.0
 • Firebase JavaScript SDK 8.2.9

หากคุณต้องการเพิ่มฟังก์ชันที่คล้ายกันให้กับแอปที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับโปรดดูข้อกำหนด โปรโตคอลสำหรับ https.onCall ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนปรับใช้และเรียกใช้ฟังก์ชันที่เรียกใช้ HTTPS สำหรับ iOS, Android, เว็บ, C ++ และ Unity

เขียนและปรับใช้ฟังก์ชันที่เรียกได้

ใช้ functions.https.onCall เพื่อสร้าง functions.https.onCall ใช้ HTTPS วิธีนี้ใช้สองพารามิเตอร์: data และ context ทางเลือก:

// Saves a message to the Firebase Realtime Database but sanitizes the text by removing swearwords.
exports.addMessage = functions.https.onCall((data, context) => {
 // ...
});

สำหรับฟังก์ชันที่เรียกได้ที่บันทึกข้อความไปยังฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่น data อาจมีข้อความในขณะที่พารามิเตอร์ context แสดงถึงข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้:

// Message text passed from the client.
const text = data.text;
// Authentication / user information is automatically added to the request.
const uid = context.auth.uid;
const name = context.auth.token.name || null;
const picture = context.auth.token.picture || null;
const email = context.auth.token.email || null;

ระยะห่างระหว่างตำแหน่งของฟังก์ชันที่เรียกได้และตำแหน่งของไคลเอนต์ที่โทรสามารถสร้างเวลาแฝงของเครือข่ายได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้พิจารณาการระบุ ตำแหน่งของฟังก์ชัน ที่สามารถใช้ได้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดตำแหน่งของที่โทรได้ให้ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งไว้เมื่อคุณ เริ่มต้น SDK ในฝั่งไคลเอ็นต์

ส่งผลลัพธ์กลับ

หากต้องการส่งข้อมูลกลับไปยังไคลเอ็นต์ให้ส่งคืนข้อมูลที่สามารถเข้ารหัส JSON ได้ ตัวอย่างเช่นในการส่งคืนผลลัพธ์ของการดำเนินการเพิ่มเติม:

// returning result.
return {
 firstNumber: firstNumber,
 secondNumber: secondNumber,
 operator: '+',
 operationResult: firstNumber + secondNumber,
};

หากต้องการส่งคืนข้อมูลหลังจากการดำเนินการแบบอะซิงโครนัสให้ส่งคืนคำสัญญา ข้อมูลที่สัญญาจะส่งกลับไปยังไคลเอนต์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งคืนข้อความที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วซึ่งฟังก์ชันที่เรียกได้นั้นเขียนไปยังฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์:

// Saving the new message to the Realtime Database.
const sanitizedMessage = sanitizer.sanitizeText(text); // Sanitize the message.
return admin.database().ref('/messages').push({
 text: sanitizedMessage,
 author: { uid, name, picture, email },
}).then(() => {
 console.log('New Message written');
 // Returning the sanitized message to the client.
 return { text: sanitizedMessage };
})

จัดการข้อผิดพลาด

เพื่อให้แน่ใจว่าไคลเอนต์ได้รับรายละเอียดข้อผิดพลาดที่เป็นประโยชน์ให้ส่งคืนข้อผิดพลาดจากการโทรโดยการโยน (หรือส่งคืนสัญญาที่ถูกปฏิเสธด้วย) ตัวอย่างของ functions.https.HttpsError ข้อผิดพลาดนี้มีแอตทริบิวต์ code ที่สามารถเป็นค่าใดค่าหนึ่งที่แสดงอยู่ใน functions.https.HttpsError ข้อผิดพลาดยังมี message สตริงซึ่งมีค่าเริ่มต้นเป็นสตริงว่าง นอกจากนี้ยังสามารถมีช่อง details พร้อมค่าตามอำเภอใจ หากเกิดข้อผิดพลาดอื่นที่ไม่ใช่ HttpsError จากฟังก์ชันของคุณไคลเอนต์ของคุณจะได้รับข้อผิดพลาดพร้อมข้อความ INTERNAL และรหัส internal แทน

ตัวอย่างเช่นฟังก์ชันอาจส่งข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตนพร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อกลับไปยังไคลเอนต์ที่เรียก

// Checking attribute.
if (!(typeof text === 'string') || text.length === 0) {
 // Throwing an HttpsError so that the client gets the error details.
 throw new functions.https.HttpsError('invalid-argument', 'The function must be called with ' +
   'one arguments "text" containing the message text to add.');
}
// Checking that the user is authenticated.
if (!context.auth) {
 // Throwing an HttpsError so that the client gets the error details.
 throw new functions.https.HttpsError('failed-precondition', 'The function must be called ' +
   'while authenticated.');
}

ปรับใช้ฟังก์ชันที่เรียกได้

หลังจากที่คุณบันทึกฟังก์ชันที่เรียกได้ที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน index.js ฟังก์ชันนั้นจะถูกปรับใช้พร้อมกับฟังก์ชันอื่น ๆ ทั้งหมดเมื่อคุณเรียก firebase deploy ในการปรับใช้เฉพาะ callable ให้ใช้ --only อาร์กิวเมนต์ดังที่แสดงเพื่อดำเนินการ ปรับใช้บางส่วน :

$ firebase deploy --only functions:addMessage

หากคุณพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสิทธิ์เมื่อปรับใช้ฟังก์ชันตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนด บทบาท IAM ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้ที่รันคำสั่งการปรับใช้

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาไคลเอ็นต์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นจากนั้นเพิ่มการอ้างอิงที่จำเป็นและไลบรารีไคลเอ็นต์ลงในแอปของคุณ

iOS

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในแอป iOS ของคุณ
 2. เพิ่ม Cloud Functions pod ใน Podfile ของคุณ:
  pod 'Firebase/Functions'
 3. บันทึกไฟล์จากนั้นเรียกใช้:
  pod install

เว็บ

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในเว็บแอปของ คุณ
 2. เพิ่มไลบรารีไคลเอ็นต์ Firebase core และ Cloud Functions ลงในแอปของคุณ:
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.2.9/firebase.js"></script>
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.2.9/firebase-functions.js"></script>
  

นอกจากนี้ Cloud Functions SDK ยังพร้อมใช้งานเป็นแพ็คเกจ npm

 1. รันคำสั่งต่อไปนี้จากเทอร์มินัลของคุณ:
  npm install firebase@8.2.9 --save
  
 2. ต้องใช้ทั้ง Firebase core และ Cloud Functions ด้วยตนเอง:
  const firebase = require("firebase");
  // Required for side-effects
  require("firebase/functions");
  

Java

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในแอป Android ของคุณ

 2. ใช้ Firebase Android BoM ประกาศการพึ่งพาไลบรารี Android ของ Cloud Functions ใน โมดูล ของคุณ (ระดับแอป) ไฟล์ Gradle (โดยทั่วไปคือ app/build.gradle )

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0')
  
    // Declare the dependency for the Cloud Functions library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-functions'
  }
  

  เมื่อใช้ Firebase Android BoM แอปของคุณจะใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

  (ทางเลือก) ประกาศการอ้างอิงไลบรารี Firebase โดยไม่ต้อง ใช้ BoM

  หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้ Firebase BoM คุณต้องระบุไลบรารี Firebase แต่ละเวอร์ชันในบรรทัดการอ้างอิง

  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ไลบรารี Firebase หลาย ไลบรารีในแอปของคุณเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ BoM เพื่อจัดการเวอร์ชันไลบรารีซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกเวอร์ชันจะเข้ากันได้

  dependencies {
    // Declare the dependency for the Cloud Functions library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0'
  }
  

โคตรลิน + KTX

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในแอป Android ของคุณ

 2. ใช้ Firebase Android BoM ประกาศการพึ่งพาไลบรารี Android ของ Cloud Functions ใน โมดูล ของคุณ (ระดับแอป) ไฟล์ Gradle (โดยทั่วไปคือ app/build.gradle )

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0')
  
    // Declare the dependency for the Cloud Functions library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-functions-ktx'
  }
  

  เมื่อใช้ Firebase Android BoM แอปของคุณจะใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

  (ทางเลือก) ประกาศการอ้างอิงไลบรารี Firebase โดยไม่ต้อง ใช้ BoM

  หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้ Firebase BoM คุณต้องระบุไลบรารี Firebase แต่ละเวอร์ชันในบรรทัดการอ้างอิง

  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ไลบรารี Firebase หลาย ไลบรารีในแอปของคุณเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ BoM เพื่อจัดการเวอร์ชันไลบรารีซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกเวอร์ชันจะเข้ากันได้

  dependencies {
    // Declare the dependency for the Cloud Functions library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0'
  }
  

C ++

สำหรับ C ++ กับ Android :

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ C ++ ของ คุณ
 2. เพิ่ม firebase_functions ห้องสมุดที่คุณ CMakeLists.txt ไฟล์

สำหรับ C ++ กับ iOS :

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ C ++ ของ คุณ
 2. เพิ่ม Cloud Functions pod ใน Podfile ของคุณ:
  pod 'Firebase/Functions'
 3. บันทึกไฟล์จากนั้นเรียกใช้:
  pod install
 4. เพิ่ม Firebase core และ Cloud Functions frameworks จาก Firebase C ++ SDK ไปยังโปรเจ็กต์ Xcode ของคุณ
  • firebase.framework
  • firebase_functions.framework

ความสามัคคี

 1. ทำตามคำแนะนำเพื่อ เพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ Unity
 2. เพิ่ม FirebaseFunctions.unitypackage จาก Firebase Unity SDK ลงในโปรเจ็กต์ Unity

เริ่มต้นไคลเอ็นต์ SDK

เริ่มต้นอินสแตนซ์ของ Cloud Functions:

รวดเร็ว

lazy var functions = Functions.functions()

วัตถุประสงค์ -C

@property(strong, nonatomic) FIRFunctions *functions;
// ...
self.functions = [FIRFunctions functions];

เว็บ

firebase.initializeApp({
 apiKey: '### FIREBASE API KEY ###',
 authDomain: '### FIREBASE AUTH DOMAIN ###',
 projectId: '### CLOUD FUNCTIONS PROJECT ID ###'
 databaseURL: 'https://### YOUR DATABASE NAME ###.firebaseio.com',
});

// Initialize Cloud Functions through Firebase
var functions = firebase.functions();

Java

private FirebaseFunctions mFunctions;
// ...
mFunctions = FirebaseFunctions.getInstance();

โคตรลิน + KTX

private lateinit var functions: FirebaseFunctions
// ...
functions = Firebase.functions

C ++

firebase::functions::Functions* functions;
// ...
functions = firebase::functions::Functions::GetInstance(app);

ความสามัคคี

functions = Firebase.Functions.DefaultInstance;

เรียกใช้ฟังก์ชัน

รวดเร็ว

functions.httpsCallable("addMessage").call(["text": inputField.text]) { (result, error) in
 if let error = error as NSError? {
  if error.domain == FunctionsErrorDomain {
   let code = FunctionsErrorCode(rawValue: error.code)
   let message = error.localizedDescription
   let details = error.userInfo[FunctionsErrorDetailsKey]
  }
  // ...
 }
 if let text = (result?.data as? [String: Any])?["text"] as? String {
  self.resultField.text = text
 }
}

วัตถุประสงค์ -C

[[_functions HTTPSCallableWithName:@"addMessage"] callWithObject:@{@"text": _inputField.text}
                           completion:^(FIRHTTPSCallableResult * _Nullable result, NSError * _Nullable error) {
 if (error) {
  if (error.domain == FIRFunctionsErrorDomain) {
   FIRFunctionsErrorCode code = error.code;
   NSString *message = error.localizedDescription;
   NSObject *details = error.userInfo[FIRFunctionsErrorDetailsKey];
  }
  // ...
 }
 self->_resultField.text = result.data[@"text"];
}];

เว็บ

var addMessage = firebase.functions().httpsCallable('addMessage');
addMessage({ text: messageText })
 .then((result) => {
  // Read result of the Cloud Function.
  var sanitizedMessage = result.data.text;
 });

Java

private Task<String> addMessage(String text) {
  // Create the arguments to the callable function.
  Map<String, Object> data = new HashMap<>();
  data.put("text", text);
  data.put("push", true);

  return mFunctions
      .getHttpsCallable("addMessage")
      .call(data)
      .continueWith(new Continuation<HttpsCallableResult, String>() {
        @Override
        public String then(@NonNull Task<HttpsCallableResult> task) throws Exception {
          // This continuation runs on either success or failure, but if the task
          // has failed then getResult() will throw an Exception which will be
          // propagated down.
          String result = (String) task.getResult().getData();
          return result;
        }
      });
}

โคตรลิน + KTX

private fun addMessage(text: String): Task<String> {
  // Create the arguments to the callable function.
  val data = hashMapOf(
    "text" to text,
    "push" to true
  )

  return functions
      .getHttpsCallable("addMessage")
      .call(data)
      .continueWith { task ->
        // This continuation runs on either success or failure, but if the task
        // has failed then result will throw an Exception which will be
        // propagated down.
        val result = task.result?.data as String
        result
      }
}

C ++

firebase::Future<firebase::functions::HttpsCallableResult> AddMessage(
  const std::string& text) {
 // Create the arguments to the callable function.
 firebase::Variant data = firebase::Variant::EmptyMap();
 data.map()["text"] = firebase::Variant(text);
 data.map()["push"] = true;

 // Call the function and add a callback for the result.
 firebase::functions::HttpsCallableReference doSomething =
   functions->GetHttpsCallable("addMessage");
 return doSomething.Call(data);
}

ความสามัคคี

private Task<string> addMessage(string text) {
 // Create the arguments to the callable function.
 var data = new Dictionary<string, object>();
 data["text"] = text;
 data["push"] = true;

 // Call the function and extract the operation from the result.
 var function = functions.GetHttpsCallable("addMessage");
 return function.CallAsync(data).ContinueWith((task) => {
  return (string) task.Result.Data;
 });
}

จัดการข้อผิดพลาดในไคลเอนต์

ไคลเอนต์ได้รับข้อผิดพลาดหากเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อผิดพลาดหรือหากสัญญาผลลัพธ์ถูกปฏิเสธ

หากข้อผิดพลาดที่ส่งกลับมาจากฟังก์ชันเป็น function.https.HttpsError จากนั้นไคลเอนต์จะได้รับ code ข้อผิดพลาด message และ details จากข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ มิฉะนั้นข้อผิดพลาดจะมีข้อความ INTERNAL และรหัส INTERNAL ดูคำแนะนำสำหรับวิธี จัดการข้อผิดพลาด ในฟังก์ชันที่เรียกได้ของคุณ

รวดเร็ว

if let error = error as NSError? {
 if error.domain == FunctionsErrorDomain {
  let code = FunctionsErrorCode(rawValue: error.code)
  let message = error.localizedDescription
  let details = error.userInfo[FunctionsErrorDetailsKey]
 }
 // ...
}

วัตถุประสงค์ -C

if (error) {
 if (error.domain == FIRFunctionsErrorDomain) {
  FIRFunctionsErrorCode code = error.code;
  NSString *message = error.localizedDescription;
  NSObject *details = error.userInfo[FIRFunctionsErrorDetailsKey];
 }
 // ...
}

เว็บ

var addMessage = firebase.functions().httpsCallable('addMessage');
addMessage({ text: messageText })
 .then((result) => {
  // Read result of the Cloud Function.
  var sanitizedMessage = result.data.text;
 })
 .catch((error) => {
  // Getting the Error details.
  var code = error.code;
  var message = error.message;
  var details = error.details;
  // ...
 });

Java

addMessage(inputMessage)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<String>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<String> task) {
        if (!task.isSuccessful()) {
          Exception e = task.getException();
          if (e instanceof FirebaseFunctionsException) {
            FirebaseFunctionsException ffe = (FirebaseFunctionsException) e;
            FirebaseFunctionsException.Code code = ffe.getCode();
            Object details = ffe.getDetails();
          }

          // ...
        }

        // ...
      }
    });

โคตรลิน + KTX

addMessage(inputMessage)
    .addOnCompleteListener(OnCompleteListener { task ->
      if (!task.isSuccessful) {
        val e = task.exception
        if (e is FirebaseFunctionsException) {
          val code = e.code
          val details = e.details
        }

        // ...
      }

      // ...
    })

C ++

void OnAddMessageCallback(
  const firebase::Future<firebase::functions::HttpsCallableResult>& future) {
 if (future.error() != firebase::functions::kErrorNone) {
  // Function error code, will be kErrorInternal if the failure was not
  // handled properly in the function call.
  auto code = static_cast<firebase::functions::Error>(future.error());

  // Display the error in the UI.
  DisplayError(code, future.error_message());
  return;
 }

 const firebase::functions::HttpsCallableResult *result = future.result();
 firebase::Variant data = result->data();
 // This will assert if the result returned from the function wasn't a string.
 std::string message = data.string_value();
 // Display the result in the UI.
 DisplayResult(message);
}

// ...

// ...
 auto future = AddMessage(message);
 future.OnCompletion(OnAddMessageCallback);
// ...

ความสามัคคี

 addMessage(text).ContinueWith((task) => {
 if (task.IsFaulted) {
  foreach (var inner in task.Exception.InnerExceptions) {
   if (inner is FunctionsException) {
    var e = (FunctionsException) inner;
    // Function error code, will be INTERNAL if the failure
    // was not handled properly in the function call.
    var code = e.ErrorCode;
    var message = e.ErrorMessage;
   }
  }
 } else {
  string result = task.Result;
 }
});