ส่งข้อความทดสอบไปยังแอปที่อยู่เบื้องหลัง

ในการเริ่มต้นใช้งาน FCM ให้สร้างกรณีการใช้งานที่ง่ายที่สุดโดยส่ง ข้อความแจ้งเตือนทดสอบจาก เครื่องมือเขียนการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์การพัฒนา เมื่อแอปทำงานอยู่เบื้องหลังของอุปกรณ์ หน้านี้จะแสดงขั้นตอนทั้งหมดในการบรรลุเป้าหมายนี้ ตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการยืนยัน ซึ่งอาจครอบคลุมขั้นตอนที่คุณได้ทำไปแล้วหากคุณตั้งค่าแอปไคลเอ็นต์ Android สำหรับ FCM

ตั้งค่า SDK

ส่วนนี้จะครอบคลุมงานที่คุณอาจทำเสร็จแล้วหากได้เปิดใช้ฟีเจอร์ Firebase อื่นๆ สำหรับแอปแล้ว

ก่อนเริ่มต้น

 • ติดตั้งหรืออัปเดต Android Studio เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • ตรวจสอบว่าโปรเจ็กต์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ (โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า)

  • กำหนดเป้าหมาย API ระดับ 19 (KitKat) ขึ้นไป
  • ใช้ Android 4.4 ขึ้นไป
  • ใช้ Jetpack (AndroidX) ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของเวอร์ชันดังต่อไปนี้
   • com.android.tools.build:gradle v7.3.0 ขึ้นไป
   • compileSdkVersion 28 ขึ้นไป
 • ตั้งค่าอุปกรณ์จริงหรือใช้โปรแกรมจำลองเพื่อเรียกใช้แอป
  โปรดทราบว่า Firebase SDK ที่มีการพึ่งพาบริการ Google Play กำหนดให้อุปกรณ์หรือโปรแกรมจำลองต้องติดตั้งบริการ Google Play

 • ลงชื่อเข้าใช้ Firebase โดยใช้บัญชี Google

หากยังไม่มีโปรเจ็กต์ Android และต้องการลองใช้ผลิตภัณฑ์ Firebase คุณดาวน์โหลดตัวอย่างการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วได้

สร้างโปรเจ็กต์ Firebase

ก่อนที่จะเพิ่ม Firebase ลงในแอป Android คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์ Firebase เพื่อเชื่อมต่อกับแอป Android ก่อน โปรดไปที่ทำความเข้าใจโปรเจ็กต์ Firebase เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Firebase

ลงทะเบียนแอปกับ Firebase

หากต้องการใช้ Firebase ในแอป Android คุณต้องลงทะเบียนแอปกับโปรเจ็กต์ Firebase การลงทะเบียนแอปมักเรียกว่า "การเพิ่ม" แอปลงในโปรเจ็กต์

 1. ไปที่คอนโซล Firebase

 2. ตรงกลางหน้าภาพรวมโปรเจ็กต์ ให้คลิกไอคอน Android () หรือเพิ่มแอปเพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์การตั้งค่า

 3. ป้อนชื่อแพ็กเกจของแอปในช่องชื่อแพ็กเกจ Android

 4. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลอื่นๆ ของแอป ได้แก่ ชื่อเล่นแอปและแก้ไขข้อบกพร่องการลงชื่อในใบรับรอง SHA-1

 5. คลิกลงทะเบียนแอป

เพิ่มไฟล์การกำหนดค่า Firebase

 1. ดาวน์โหลดแล้วเพิ่มไฟล์การกำหนดค่า Firebase Android (google-services.json) ลงในแอป

  1. คลิก Download google-services.json เพื่อรับไฟล์การกำหนดค่า Firebase Android

  2. ย้ายไฟล์การกำหนดค่าไปไว้ในไดเรกทอรีรูทโมดูล (ระดับแอป) ของแอป

 2. หากต้องการทำให้ Firebase SDK เข้าถึงค่าในไฟล์การกำหนดค่า google-services.json ได้ คุณต้องมีปลั๊กอิน Gradle สำหรับบริการของ Google (google-services)

  1. ในไฟล์ Gradle ระดับรูท (ระดับโปรเจ็กต์) (<project>/build.gradle.kts หรือ <project>/build.gradle) ให้เพิ่มปลั๊กอินบริการของ Google เป็นทรัพยากร Dependency

   Kotlin

   plugins {
    id("com.android.application") version "7.3.0" apply false
    // ...
   
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.1" apply false
   }
   

   Groovy

   plugins {
    id 'com.android.application' version '7.3.0' apply false
    // ...
   
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.1' apply false
   }
   
  2. ในโมดูล (ระดับแอป) ไฟล์ Gradle (โดยปกติจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้เพิ่มปลั๊กอินบริการของ Google ดังนี้

   Kotlin

   plugins {
    id("com.android.application")
   
    // Add the Google services Gradle plugin
    id("com.google.gms.google-services")
    // ...
   }
   

   Groovy

   plugins {
    id 'com.android.application'
   
    // Add the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services'
    // ...
   }
   

เพิ่ม Firebase SDK ลงในแอป

 1. ในไฟล์ Gradle ของโมดูล (ระดับแอป) (โดยปกติจะเป็น <project>/<app-module>/build.gradle.kts หรือ <project>/<app-module>/build.gradle) ให้เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารีการรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Firebase สำหรับ Android เราขอแนะนำให้ใช้ Firebase Android BoM เพื่อควบคุมเวอร์ชันไลบรารี

  เพื่อรับประสบการณ์การใช้งาน Firebase Cloud Messaging ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้เปิดใช้ Google Analytics ในโปรเจ็กต์ Firebase และเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ลงในแอป

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0"))
  
    // Add the dependencies for the Firebase Cloud Messaging and Analytics libraries
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-messaging")
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")
  }
  

  การใช้ Firebase Android BoM จะทำให้แอปใช้ไลบรารี Firebase Android เวอร์ชันที่เข้ากันได้เสมอ

  (ทางเลือก) เพิ่มทรัพยากร Dependency ของไลบรารี Firebase โดยไม่ใช้ BoM

  หากเลือกไม่ใช้ Firebase BoM คุณต้องระบุเวอร์ชันไลบรารี Firebase แต่ละเวอร์ชันในบรรทัดทรัพยากร Dependency

  โปรดทราบว่าหากคุณใช้ไลบรารี Firebase หลายรายการในแอป เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ BoM เพื่อจัดการเวอร์ชันไลบรารี ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกเวอร์ชันจะใช้งานร่วมกันได้

  dependencies {
    // Add the dependencies for the Firebase Cloud Messaging and Analytics libraries
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0")
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0")
  }
  
  หากกำลังมองหาโมดูลไลบรารีสำหรับ Kotlin โดยเฉพาะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 (Firebase BoM 32.5.0) ทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Kotlin และ Java จะขึ้นอยู่กับโมดูลไลบรารีหลักได้ (ดูรายละเอียดได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้)

 2. ซิงค์โปรเจ็กต์ Android กับไฟล์ Gradle

เข้าถึงโทเค็นการลงทะเบียน

หากต้องการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง คุณต้องทราบโทเค็นการลงทะเบียนของอุปกรณ์นั้น เนื่องจากคุณต้องป้อนโทเค็นในช่องในคอนโซลการแจ้งเตือนเพื่อให้บทแนะนำนี้เสร็จสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบว่าได้คัดลอกโทเค็นหรือเก็บไว้อย่างปลอดภัยหลังจากเรียกข้อมูลแล้ว

เมื่อเริ่มต้นแอปเป็นครั้งแรก FCM SDK จะสร้างโทเค็นการลงทะเบียนสำหรับอินสแตนซ์ของแอปไคลเอ็นต์ หากต้องการกำหนดเป้าหมายอุปกรณ์เดียวหรือสร้างกลุ่มอุปกรณ์ คุณจะต้องเข้าถึงโทเค็นนี้โดยการขยาย FirebaseMessagingService และลบล้าง onNewToken

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีเรียกข้อมูลโทเค็นและวิธีตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโทเค็น เนื่องจากโทเค็นอาจหมุนเวียนได้หลังจากเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้เรียกโทเค็นการลงทะเบียนที่อัปเดตล่าสุด

โทเค็นการลงทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงในกรณีต่อไปนี้

 • แอปได้รับการกู้คืนในอุปกรณ์เครื่องใหม่
 • ผู้ใช้ถอนการติดตั้ง/ติดตั้งแอปอีกครั้ง
 • ผู้ใช้ล้างข้อมูลแอป

ดึงข้อมูลโทเค็นการลงทะเบียนปัจจุบัน

เมื่อต้องการเรียกโทเค็นปัจจุบัน ให้เรียก FirebaseMessaging.getInstance().getToken():

Kotlin+KTX

FirebaseMessaging.getInstance().token.addOnCompleteListener(OnCompleteListener { task ->
  if (!task.isSuccessful) {
    Log.w(TAG, "Fetching FCM registration token failed", task.exception)
    return@OnCompleteListener
  }

  // Get new FCM registration token
  val token = task.result

  // Log and toast
  val msg = getString(R.string.msg_token_fmt, token)
  Log.d(TAG, msg)
  Toast.makeText(baseContext, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show()
})

Java

FirebaseMessaging.getInstance().getToken()
  .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<String>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<String> task) {
     if (!task.isSuccessful()) {
      Log.w(TAG, "Fetching FCM registration token failed", task.getException());
      return;
     }

     // Get new FCM registration token
     String token = task.getResult();

     // Log and toast
     String msg = getString(R.string.msg_token_fmt, token);
     Log.d(TAG, msg);
     Toast.makeText(MainActivity.this, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  });

ตรวจสอบการสร้างโทเค็น

โค้ดเรียกกลับ onNewToken จะเริ่มทำงานเมื่อมีการสร้างโทเค็นใหม่

Kotlin+KTX

/**
 * Called if the FCM registration token is updated. This may occur if the security of
 * the previous token had been compromised. Note that this is called when the
 * FCM registration token is initially generated so this is where you would retrieve the token.
 */
override fun onNewToken(token: String) {
  Log.d(TAG, "Refreshed token: $token")

  // If you want to send messages to this application instance or
  // manage this apps subscriptions on the server side, send the
  // FCM registration token to your app server.
  sendRegistrationToServer(token)
}

Java

/**
 * There are two scenarios when onNewToken is called:
 * 1) When a new token is generated on initial app startup
 * 2) Whenever an existing token is changed
 * Under #2, there are three scenarios when the existing token is changed:
 * A) App is restored to a new device
 * B) User uninstalls/reinstalls the app
 * C) User clears app data
 */
@Override
public void onNewToken(@NonNull String token) {
  Log.d(TAG, "Refreshed token: " + token);

  // If you want to send messages to this application instance or
  // manage this apps subscriptions on the server side, send the
  // FCM registration token to your app server.
  sendRegistrationToServer(token);
}

หลังจากได้รับโทเค็นแล้ว คุณสามารถส่งโทเค็นดังกล่าวไปยังเซิร์ฟเวอร์ของแอปและจัดเก็บโดยใช้วิธีการที่ต้องการได้

ส่งข้อความแจ้งเตือนทดสอบ

 1. ติดตั้งและเรียกใช้แอปในอุปกรณ์เป้าหมาย ในอุปกรณ์ Apple คุณจะต้อง ยอมรับคำขอเพื่อรับการแจ้งเตือนจากระยะไกล

 2. ตรวจสอบว่าแอปทำงานในพื้นหลังของอุปกรณ์

 3. ในคอนโซล Firebase ให้เปิดหน้าการรับส่งข้อความ

 4. หากนี่เป็นข้อความแรก ให้เลือกสร้างแคมเปญแรกของคุณ

  1. เลือกข้อความการแจ้งเตือนของ Firebase แล้วเลือกสร้าง
 5. หรือ ในแท็บแคมเปญ ให้เลือกแคมเปญใหม่ แล้วเลือกการแจ้งเตือน

 6. ป้อนข้อความ ส่วนช่องอื่นๆ ทั้งหมดไม่บังคับ

 7. เลือกส่งข้อความทดสอบจากแผงด้านขวา

 8. ในช่องเพิ่มโทเค็นการจดทะเบียน FCM ให้ป้อนโทเค็นการจดทะเบียนที่คุณได้รับในส่วนก่อนหน้าของคู่มือนี้

 9. เลือกทดสอบ

หลังจากเลือกทดสอบ อุปกรณ์ไคลเอ็นต์เป้าหมาย (ที่มีแอปอยู่เบื้องหลัง) ควรได้รับการแจ้งเตือน

สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการส่งข้อความไปยังแอปของคุณ โปรดดูที่ แดชบอร์ดการรายงาน FCM ซึ่งจะบันทึกจำนวนข้อความที่ส่งและเปิดในอุปกรณ์ Apple และ Android พร้อมข้อมูล "การแสดงผล" (การแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เห็น) สำหรับแอป Android

ขั้นตอนถัดไป

ส่งข้อความไปยังแอปที่มีเบื้องหน้า

เมื่อคุณส่งข้อความการแจ้งเตือนสำเร็จขณะที่แอปทำงานอยู่เบื้องหลัง ให้ดู รับข้อความในแอป Android เพื่อเริ่มส่งไปยังแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหน้า

ไม่ใช่แค่ข้อความแจ้งเตือน

หากต้องการใช้งานอื่นนอกเหนือจากข้อความแจ้งเตือนและเพิ่มลักษณะการทำงานขั้นสูงอื่นๆ ลงในแอป โปรดดู