Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Nhắn tin qua đám mây Firebase

Nhắn tin qua đám mây Firebase (FCM) là giải pháp nhắn tin đa nền tảng cho phép bạn gửi tin nhắn miễn phí một cách đáng tin cậy.

Sử dụng FCM, bạn có thể thông báo cho ứng dụng khách rằng email mới hoặc dữ liệu khác có sẵn để đồng bộ hóa. Bạn có thể gửi tin nhắn thông báo để tăng mức độ tương tác lại và giữ chân người dùng. Đối với các trường hợp sử dụng như nhắn tin tức thì, một tin nhắn có thể chuyển tải trọng lên đến 4000 byte cho một ứng dụng khách.

Thiết lập iOS + Thiết lập Android Thiết lập web Thiết lập Flutter Thiết lập C ++ Thiết lập Unity

Các khả năng chính

Gửi tin nhắn thông báo hoặc tin nhắn dữ liệu Gửi tin nhắn thông báo được hiển thị cho người dùng của bạn. Hoặc gửi tin nhắn dữ liệu và xác định hoàn toàn những gì xảy ra trong mã ứng dụng của bạn. Xem Các loại tin nhắn .
Nhắm mục tiêu theo thông điệp linh hoạt Phân phối tin nhắn tới ứng dụng khách của bạn theo bất kỳ 3 cách nào — tới các thiết bị đơn lẻ, tới các nhóm thiết bị hoặc tới các thiết bị đã đăng ký chủ đề.
Gửi tin nhắn từ các ứng dụng khách Gửi xác nhận, cuộc trò chuyện và các tin nhắn khác từ các thiết bị trở lại máy chủ của bạn qua kênh kết nối đáng tin cậy và tiết kiệm pin của FCM.

Làm thế nào nó hoạt động?

Triển khai FCM bao gồm hai thành phần chính để gửi và nhận:

  1. Môi trường đáng tin cậy như Chức năng đám mây cho Firebase hoặc máy chủ ứng dụng để tạo, nhắm mục tiêu và gửi tin nhắn.
  2. Ứng dụng khách của Apple, Android hoặc web (JavaScript) nhận tin nhắn qua dịch vụ vận tải dành riêng cho nền tảng tương ứng.

Bạn có thể gửi tin nhắn qua SDK quản trị Firebase hoặc các giao thức máy chủ FCM . Bạn có thể sử dụng trình tổng hợp Thông báo để thử nghiệm và gửi thông điệp tiếp thị hoặc tương tác bằng cách sử dụng phân tích và nhắm mục tiêu tích hợp mạnh mẽ hoặc các phân đoạn được nhập tùy chỉnh.

Xem tổng quan kiến ​​trúc để biết thêm thông tin chi tiết và quan trọng về các thành phần của FCM.

Đường lối thực hiện

Thiết lập FCM SDK Thiết lập Firebase và FCM trên ứng dụng của bạn theo hướng dẫn thiết lập cho nền tảng của bạn.
Phát triển ứng dụng khách hàng của bạn Thêm xử lý tin nhắn, logic đăng ký chủ đề hoặc các tính năng tùy chọn khác vào ứng dụng khách của bạn. Trong quá trình phát triển, bạn có thể dễ dàng gửi tin nhắn thử nghiệm từ trình soạn thảo Thông báo .
Phát triển máy chủ ứng dụng của bạn Quyết định xem bạn muốn sử dụng SDK quản trị Firebase hay một trong các giao thức máy chủ để tạo logic gửi của bạn — logic để xác thực, tạo yêu cầu gửi, xử lý phản hồi, v.v. Sau đó, xây dựng logic trong môi trường đáng tin cậy của bạn. Lưu ý rằng nếu bạn muốn sử dụng nhắn tin ngược dòng từ các ứng dụng khách của mình, bạn phải sử dụng XMPP và Chức năng đám mây không hỗ trợ kết nối liên tục theo yêu cầu của XMPP.

Bước tiếp theo

  • Chạy mẫu Khởi động nhanh Android hoặc iOS . Các mẫu này cho phép bạn chạy và xem lại mã để gửi thông báo thử nghiệm tới một thiết bị duy nhất bằng bảng điều khiển Firebase.

  • Hãy thử các hướng dẫn dành cho Android hoặc iOS .

  • Thêm Nhắn tin qua đám mây Firebase vào ứng dụng Android , Apple hoặc Web của bạn.

  • Thiết lập môi trường đáng tin cậy của bạn, nơi bạn sẽ xây dựng và gửi các yêu cầu tin nhắn. Bạn có thể viết logic gửi bằng SDK quản trị và dễ dàng triển khai mã đó trên Chức năng đám mây cho Firebase hoặc các môi trường đám mây khác do Google quản lý. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện phát triển máy chủ bằng các giao thức máy chủ FCM .

  • Tìm hiểu thêm về cách gửi tải trọng dữ liệu, đặt ưu tiên tin nhắn và các tùy chọn nhắn tin khác khả dụng với FCM.