Tuỳ chỉnh báo cáo lỗi trong Firebase Crashlytics

Trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể nhấp vào một vấn đề và nhận báo cáo sự kiện chi tiết. Bạn có thể tuỳ chỉnh các báo cáo đó để hiểu rõ hơn về điều gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn và tình huống liên quan đến các sự kiện được báo cáo cho Crashlytics.

 • Tự động lấy nhật ký đường dẫn nếu ứng dụng của bạn sử dụng SDK Firebase cho Google Analytics. Các nhật ký này cho bạn biết những hành động của người dùng dẫn đến một sự kiện do Crashlytics thu thập trong ứng dụng của bạn.

 • Tắt tính năng tự động báo cáo sự cố và bật tính năng báo cáo sự cố chọn tham gia cho người dùng. Xin lưu ý rằng, theo mặc định, Crashlytics sẽ tự động thu thập báo cáo sự cố cho tất cả người dùng ứng dụng của bạn.

Báo cáo trường hợp ngoại lệ

Báo cáo các trường hợp ngoại lệ bị phát hiện

Nếu có các ngoại lệ như dự kiến, bạn có thể yêu cầu SDK Crashlytics báo cáo các trường hợp đó dưới dạng sự kiện không nghiêm trọng. Những sự kiện này được ghi lại trên thiết bị, sau đó được gửi cùng với báo cáo sự kiện nghiêm trọng tiếp theo hoặc khi người dùng cuối khởi động lại trò chơi.

Bạn có thể ghi nhật ký ngoại lệ trong C# bằng phương thức sau:

Crashlytics.LogException(Exception ex);

Bạn có thể ghi lại các trường hợp ngoại lệ dự kiến trong các khối try/catch của trò chơi:

try {
  myMethodThatThrows();
} catch (Exception e) {
  Crashlytics.LogException(e);
  // handle your exception here!
}

Báo cáo các trường hợp ngoại lệ chưa nắm bắt được

Đối với các ngoại lệ chưa được phát hiện không gây ra sự cố cho trò chơi của bạn (ví dụ: chưa nắm bắt được ngoại lệ C# trong logic trò chơi), bạn có thể yêu cầu SDK Crashlytics báo cáo chúng dưới dạng sự kiện nghiêm trọng bằng cách đặt thuộc tính Crashlytics.ReportUncaughtExceptionsAsFatal thành true, trong đó bạn khởi động Crashlytics trong dự án Unity. Những sự kiện này được báo cáo cho Crashlytics theo thời gian thực mà không cần người dùng cuối khởi động lại trò chơi.

Báo cáo các ngoại lệ chưa được nắm bắt này là sự kiện nghiêm trọng có nghĩa là các ngoại lệ đó sẽ được tính vào số liệu thống kê về người dùng mà không gặp sự cố và cảnh báo về tốc độ.

Xin lưu ý rằng các sự cố gốc luôn được báo cáo là sự kiện nghiêm trọng. Những sự kiện này được ghi lại trên thiết bị, sau đó được gửi đi khi người dùng cuối khởi động lại trò chơi.

void Start() {
  // Since there is no try-block surrounding this call, if an exception is thrown,
  // it is considered unexpected.
  // Setting `Crashlytics.ReportUncaughtExceptionsAsFatal = true`
  // will ensure that such cases are reported as fatals.
  thirdPartyMethodThatMayThrow();
}

Bao gồm các báo cáo GWP-ASan để gỡ lỗi các vấn đề hỏng bộ nhớ

Đối với các ứng dụng Android sử dụng IL2CPP, Crashlytics có thể giúp bạn gỡ lỗi do lỗi bộ nhớ gốc bằng cách thu thập các báo cáo GWP-ASan. Các lỗi liên quan đến bộ nhớ này có thể liên quan đến tình trạng hỏng bộ nhớ trong ứng dụng của bạn. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra các lỗ hổng bảo mật ứng dụng.

 • Bạn có thể xem dữ liệu này trong thẻ "Dấu vết ngăn xếp bộ nhớ" mới khi nhấp vào thông tin chi tiết về một vấn đề trong trang tổng quan của Crashlytics.

 • Bạn cũng có thể sử dụng tín hiệu và bộ lọc "Báo cáo GWP-ASan" mới để xem nhanh tất cả các vấn đề với dữ liệu này.

Bạn có thể nhận được báo cáo bộ nhớ GWP-ASan nếu ứng dụng của bạn sử dụng SDK Crashlytics mới nhất dành cho Unity (phiên bản 10.7.0 trở lên) và đã bật GWP-ASan một cách rõ ràng (yêu cầu bạn sửa đổi Tệp kê khai ứng dụng Android). Nếu có mã C++ trong ứng dụng, bạn có thể kiểm thử chế độ thiết lập GWP-ASan bằng cách sử dụng mã gốc mẫu trong tài liệu Android.

Thêm khoá tuỳ chỉnh

Khoá tuỳ chỉnh giúp bạn biết được trạng thái cụ thể của ứng dụng dẫn đến sự cố. Bạn có thể liên kết các cặp giá trị/khoá tuỳ ý với báo cáo sự cố, sau đó sử dụng các khoá tuỳ chỉnh để tìm kiếm và lọc báo cáo sự cố trong bảng điều khiển của Firebase.

 • Trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể tìm kiếm các vấn đề khớp với một khoá tuỳ chỉnh.
 • Khi xem xét một vấn đề cụ thể trong bảng điều khiển, bạn có thể xem các khoá tuỳ chỉnh được liên kết cho từng sự kiện (thẻ phụ Khoá) và thậm chí lọc các sự kiện theo khoá tuỳ chỉnh (trình đơn Bộ lọc ở đầu trang).

Khi được gọi nhiều lần, các giá trị mới của các khoá hiện có sẽ cập nhật giá trị và chỉ giá trị mới nhất được ghi lại khi ghi lại sự cố.

Crashlytics.SetCustomKey(string key, string value);

Thêm thông điệp nhật ký tuỳ chỉnh

Các thông báo đã ghi lại sẽ được liên kết với dữ liệu về sự cố của bạn và sẽ xuất hiện trong trang tổng quan của Firebase Crashlytics khi bạn xem một sự cố cụ thể.

Crashlytics.Log(string message);

Đặt giá trị nhận dạng người dùng

Bạn có thể sử dụng số nhận dạng, mã thông báo hoặc giá trị đã băm để nhận dạng duy nhất người dùng cuối của ứng dụng mà không tiết lộ hoặc truyền bất kỳ thông tin cá nhân nào của họ. Bạn cũng có thể xoá giá trị bằng cách đặt giá trị đó thành một chuỗi trống. Giá trị này được hiển thị trong trang tổng quan Firebase Crashlytics khi xem một sự cố cụ thể.

Crashlytics.SetUserId(string identifier);

Lấy nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp)

Nhật ký Breadcrumb giúp bạn hiểu rõ hơn về các lượt tương tác mà người dùng thực hiện trên ứng dụng dẫn đến sự cố, sự kiện không nghiêm trọng hoặc lỗi ANR. Các nhật ký này có thể hữu ích khi cố gắng tái hiện và gỡ lỗi một vấn đề.

Nhật ký breadcrumb do Google Analytics cung cấp. Do đó, để lấy nhật ký breadcrumb, bạn cần bật Google Analytics cho dự án Firebase và thêm SDK Firebase cho Google Analytics vào ứng dụng của mình. Sau khi đáp ứng những yêu cầu này, nhật ký breadcrumb sẽ tự động được đi kèm với dữ liệu của sự kiện trong thẻ Nhật ký khi bạn xem thông tin chi tiết về vấn đề.

SDK Analytics tự động ghi lại sự kiện screen_view, cho phép nhật ký đường dẫn hiển thị danh sách các màn hình được xem trước khi xảy ra sự cố, sự kiện không nghiêm trọng hoặc lỗi ANR. Nhật ký breadcrumb screen_view chứa tham số firebase_screen_class.

Nhật ký Breadcrumb cũng được điền sẵn mọi sự kiện tuỳ chỉnh mà bạn tự ghi lại trong phiên hoạt động của người dùng, bao gồm cả dữ liệu thông số của sự kiện. Dữ liệu này có thể giúp hiển thị một loạt hành động của người dùng dẫn đến sự cố, sự kiện không nghiêm trọng hoặc lỗi ANR.

Xin lưu ý rằng bạn có thể kiểm soát việc thu thập và sử dụng dữ liệu Google Analytics, bao gồm cả dữ liệu điền sẵn nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp).

Bật báo cáo chọn tham gia

Theo mặc định, Crashlytics sẽ tự động thu thập báo cáo sự cố cho tất cả người dùng ứng dụng của bạn. Bạn có thể cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu họ gửi bằng cách cho phép họ chọn báo cáo sự cố.

Để tắt tính năng thu thập tự động và chỉ khởi chạy Crashlytics cho những người dùng được chọn, hãy gọi chế độ ghi đè thu thập dữ liệu của Crashlytics trong thời gian chạy. Giá trị ghi đè này vẫn giữ nguyên trong các lần phát hành ứng dụng để Crashlytics có thể tự động thu thập báo cáo. Để chọn không tự động báo cáo sự cố, hãy chuyển false làm giá trị ghi đè. Khi được đặt thành false, giá trị mới sẽ không áp dụng cho đến lần chạy ứng dụng tiếp theo.

Crashlytics.IsCrashlyticsCollectionEnabled = true

Quản lý dữ liệu Thông tin chi tiết về sự cố

Crash Insights giúp bạn giải quyết vấn đề bằng cách so sánh dấu vết ngăn xếp ẩn danh với dấu vết từ các ứng dụng Firebase khác, đồng thời cho bạn biết liệu vấn đề của bạn có thuộc một xu hướng lớn hơn hay không. Đối với nhiều vấn đề, Crash Insights thậm chí còn cung cấp tài nguyên để giúp bạn gỡ lỗi sự cố đó.

Crash Insights sử dụng dữ liệu sự cố tổng hợp để xác định các xu hướng phổ biến về độ ổn định. Nếu không muốn chia sẻ dữ liệu của ứng dụng, bạn có thể chọn không sử dụng Crash Insights trên trình đơn Crash Insights ở đầu danh sách vấn đề trên Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase.