Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Bắt đầu với Firebase Crashlytics

Hướng dẫn nhanh này mô tả cách thiết lập Firebase Crashlytics trong ứng dụng của bạn với SDK Firebase Crashlytics để bạn có thể nhận báo cáo sự cố toàn diện trong bảng điều khiển Firebase.

Việc thiết lập Crashlytics yêu cầu các tác vụ trong cả bảng điều khiển Firebase và IDE của bạn (chẳng hạn như thêm tệp cấu hình Firebase và SDK Crashlytics). Để hoàn tất quá trình thiết lập, bạn cần phải thực hiện thử nghiệm sự cố để gửi báo cáo sự cố đầu tiên của mình tới Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Nếu bạn chưa có, hãy thêm Firebase vào dự án Apple của bạn. Nếu không có ứng dụng Apple, bạn có thể tải xuống ứng dụng mẫu .

 2. Đề xuất : Để có được các tính năng như người dùng không gặp sự cố, nhật ký breadcrumb và cảnh báo vận tốc, bạn cần bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình.

  • Nếu dự án Firebase hiện tại của bạn chưa bật Google Analytics, thì bạn có thể bật Google Analytics từ tab Tích hợp trong > Cài đặt dự án trong bảng điều khiển Firebase.

  • Nếu bạn đang tạo dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

Bước 1 : Thêm SDK Crashlytics vào ứng dụng của bạn

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc của Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy điều hướng đến File > Add Packages .
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk
 4. Chọn thư viện Crashlytics.
 5. Để có trải nghiệm tối ưu với Crashlytics, chúng tôi khuyên bạn nên bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình và thêm SDK Firebase dành cho Google Analytics vào ứng dụng của bạn. Bạn có thể chọn thư viện không có bộ sưu tập IDFA hoặc có bộ sưu tập IDFA.
 6. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu giải quyết và tải xuống các phần phụ thuộc của bạn trong nền.

Tiếp theo, định cấu hình mô-đun Firebase:

 1. Nhập mô-đun Firebase trong cấu trúc App hoặc UIApplicationDelegate của bạn:

  Nhanh

  import Firebase

  Mục tiêu-C

  @import Firebase;
 2. Định cấu hình phiên bản chia sẻ FirebaseApp , thường là trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của ứng dụng của bạn:

  Nhanh

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  FirebaseApp.configure()
  

  Mục tiêu-C

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  [FIRApp configure];
  

Bước 3 : Buộc chạy thử nghiệm để hoàn tất thiết lập

Để hoàn tất quá trình thiết lập Crashlytics và xem dữ liệu ban đầu trong bảng điều khiển Crashlytics của bảng điều khiển Firebase, bạn cần thực hiện một sự cố thử nghiệm.


Và thế là xong! Crashlytics hiện đang giám sát ứng dụng của bạn để tìm sự cố. Truy cập bảng điều khiển Crashlytics để xem và điều tra tất cả các báo cáo và thống kê của bạn.

Bước tiếp theo

 • Tích hợp với Google Play để bạn có thể lọc các báo cáo sự cố của ứng dụng Android của mình theo dõi Google Play trực tiếp trong bảng điều khiển Crashlytics. Điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn vào bảng điều khiển của mình trên các bản dựng cụ thể.