Zintegruj Crashlytics z Google Play

Po połączeniu Firebase z Google Play uzyskasz lepszy wgląd w stan swoich aplikacji na Androida. Na przykład w panelu Crashlytics możesz filtrować raporty o awariach aplikacji według ścieżki Google Play. Dzięki temu możesz lepiej skupić się na konkretnych kompilacjach.

Wymagania wstępne

Konfigurowanie aplikacji w Google Play

Aby skorzystać z integracji Crashlytics z Google Play, Twoja aplikacja musi spełniać te wymagania:

  • Twoja aplikacja w Google Play i aplikacja na Androida w Firebase zostały zarejestrowane przy użyciu tej samej nazwy pakietu.

  • Aplikacja w Google Play jest skonfigurowana w panelu aplikacji i rozpowszechniana na jednej ze ścieżek Google Play (test wewnętrzny, test zamknięty, test otwarty lub produkcja).

Połącz aplikację Firebase na Androida z kontem dewelopera w Google Play:

  1. W konsoli Firebase kliknij > Ustawienia projektu i wybierz kartę Integracje.

  2. Na karcie Google Play kliknij Połącz.
    Jeśli masz już połączenia z Google Play, kliknij Zarządzaj.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć integrację z Crashlytics i wybrać aplikacje Firebase na Androida, które chcesz połączyć z Google Play.

Dowiedz się więcej o tworzeniu połączeń między Firebase i Google Play oraz o zarządzaniu nimi.

Filtruj zdarzenia według ścieżki Google Play

Raporty o awariach aplikacji możesz filtrować według ścieżki Google Play bezpośrednio w panelu Crashytics. Dzięki temu możesz skupić się na konkretnych kompilacjach.

Aby filtrować według ścieżki Play:

  1. U góry panelu Crashytics w konsoli Firebase wybierz odpowiednią aplikację Firebase na Androida.

  2. W menu Filtr najwyższego poziomu kliknij Wersje i wybierz ścieżkę Google Play, dla której chcesz wyświetlić zdarzenia Crashlytics. Możesz wybrać więcej niż jedną ścieżkę.

  3. Kliknij Zastosuj.

Wszystkie dane w panelu Crashlytics (bez awarii, trendy i problemy) będą teraz powiązane z wybranymi ścieżkami i wersjami Play.

Inne interesujące tematy