Testowanie implementacji Crashlytics

Wymuś awarię, aby przetestować implementację

 1. Znajdź element GameObject, a następnie dodaj do niego ten skrypt. Ten skrypt spowoduje awarię testową kilka sekund po uruchomieniu aplikacji.

  using System;
  using UnityEngine;
  
  public class CrashlyticsTester : MonoBehaviour {
  
    int updatesBeforeException;
  
    // Use this for initialization
    void Start () {
     updatesBeforeException = 0;
    }
  
    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
      // Call the exception-throwing method here so that it's run
      // every frame update
      throwExceptionEvery60Updates();
    }
  
    // A method that tests your Crashlytics implementation by throwing an
    // exception every 60 frame updates. You should see reports in the
    // Firebase console a few minutes after running your app with this method.
    void throwExceptionEvery60Updates()
    {
      if (updatesBeforeException > 0)
      {
        updatesBeforeException--;
      }
      else
      {
        // Set the counter to 60 updates
        updatesBeforeException = 60;
  
        // Throw an exception to test your Crashlytics implementation
        throw new System.Exception("test exception please ignore");
      }
    }
  }
  
 2. Po zakończeniu kompilacji skompiluj aplikację i prześlij informacje o symbolach.

  • iOS+: wtyczka Firebase Unity Editor automatycznie konfiguruje projekt Xcode w celu przesłania pliku symboli.

  • Android: w przypadku aplikacji na Androida, które korzystają z IL2CPP, uruchom polecenie wiersza poleceń Firebase crashlytics:symbols:upload, aby przesłać plik symboliczny.

 3. Uruchom aplikację. Gdy aplikacja będzie już działać, obserwuj dziennik urządzenia i poczekaj na aktywowanie wyjątku z poziomu CrashlyticsTester.

  • iOS+: wyświetl logi w dolnym panelu Xcode.

  • Android: wyświetl logi, uruchamiając w terminalu to polecenie: adb logcat.

 4. Otwórz panel Crashlytics w konsoli Firebase, aby zobaczyć awarię testową.

Jeśli po odświeżeniu konsoli nadal nie widzisz awarii testowej po 5 minutach, włącz logowanie debugowania (następna sekcja).

Włącz logowanie debugowania w Crashlytics

Jeśli w panelu Crashlytics nie widzisz awarii testowej, do znalezienia problemu możesz użyć logowania debugowania Crashlytics.

 1. Włącz logowanie debugowania w Firebase, dodając do inicjowania aplikacji ten kod:

  Firebase.FirebaseApp.LogLevel = Firebase.LogLevel.Debug;
 2. Wymuś awarię testową. Pierwsza sekcja tej strony opisuje, jak to zrobić.

Jeśli po 5 minutach nie widzisz logów z Firebase ani awarii testowej w panelu Crashlytics konsoli Firebase, skontaktuj się z zespołem pomocy Firebase i prześlij kopię danych wyjściowych logów. Dzięki temu będziemy mogli pomóc Ci w rozwiązaniu problemu.

Dalsze kroki