Firebase Crashlytics

Nhận thông tin chi tiết rõ ràng, hữu ích về các sự cố ứng dụng với giải pháp báo cáo sự cố mạnh mẽ này dành cho Apple, Android, Flutter và Unity.

Firebase Crashlytics là một trình báo cáo sự cố nhẹ, theo thời gian thực giúp bạn theo dõi, ưu tiên và khắc phục các vấn đề về độ ổn định làm giảm chất lượng ứng dụng của bạn. Crashlytics giúp bạn tiết kiệm thời gian khắc phục sự cố bằng cách nhóm các sự cố một cách thông minh và nêu bật các trường hợp dẫn đến chúng.

Tìm hiểu xem một sự cố cụ thể có ảnh hưởng đến nhiều người dùng hay không. Nhận thông báo khi mức độ nghiêm trọng của sự cố tăng đột ngột. Tìm ra dòng mã nào đang gây ra sự cố.

Cài đặt Crashlytics

Khả năng chính

Báo cáo sự cố được tuyển chọn Crashlytics tổng hợp một loạt các sự cố thành một danh sách các sự cố có thể quản lý được, cung cấp thông tin theo ngữ cảnh và nêu bật mức độ nghiêm trọng cũng như mức độ phổ biến của các sự cố để bạn có thể xác định nguyên nhân gốc rễ nhanh hơn.
Biện pháp khắc phục sự cố thông thường Crashlytics cung cấp Thông tin chi tiết về sự cố, các mẹo hữu ích nêu bật các vấn đề thường gặp về độ ổn định và cung cấp tài nguyên giúp khắc phục sự cố, phân loại và giải quyết chúng dễ dàng hơn.
Tích hợp với Analytics Crashlytics có thể ghi lại lỗi ứng dụng của bạn dưới dạng sự kiện app_exception trong Analytics. Các sự kiện giúp đơn giản hóa việc gỡ lỗi bằng cách cấp cho bạn quyền truy cập vào danh sách các sự kiện khác dẫn đến từng sự cố và cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng bằng cách cho phép bạn lấy báo cáo Analytics cho người dùng gặp sự cố.
Cảnh báo thời gian thực Nhận thông báo theo thời gian thực về các vấn đề mới, các vấn đề đã thoái lui và các vấn đề đang gia tăng có thể cần được chú ý ngay lập tức.

Lộ trình thực hiện

Kết nối ứng dụng của bạn Bắt đầu bằng cách thêm Firebase vào ứng dụng của bạn trong bảng điều khiển Firebase .
Tích hợp SDK Thêm SDK Crashlytics qua CocoaPods, Gradle hoặc Pub và Crashlytics bắt đầu thu thập báo cáo.
Kiểm tra báo cáo trong bảng điều khiển Firebase Truy cập bảng điều khiển Firebase để theo dõi, ưu tiên và khắc phục sự cố trong ứng dụng của bạn.

Crashlytics phân tích sự cố của bạn như thế nào để gỡ lỗi dễ dàng hơn?

Để cung cấp số liệu và báo cáo về ứng dụng của bạn, Crashlytics thu thập và phân tích các sự cố, trường hợp ngoại lệ không gây tử vong và các loại sự kiện khác từ ứng dụng của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin ánh xạ cho bản dựng ứng dụng của bạn để tạo báo cáo sự cố mà con người có thể đọc được nhằm giúp bạn hiểu các sự kiện (ví dụ: chúng tôi sử dụng tệp biểu tượng gỡ lỗi (dSYM) cho các ứng dụng nền tảng Apple).

Khi Crashlytics nhận được các sự kiện, nó sẽ sử dụng một công cụ phân tích để nhóm các sự kiện liên quan thành các vấn đề . Công cụ phân tích xem xét các khung trong dấu vết ngăn xếp, thông báo ngoại lệ, mã lỗi và các đặc điểm nền tảng hoặc loại lỗi khác để nhóm các sự kiện thành các vấn đề. Trong một vấn đề, mọi sự kiện đều có một điểm chung là thất bại. Khi có nhiều sự kiện sắp tới trùng khớp với một sự cố, sự cố đó sẽ tăng lên ở đầu bảng Sự cố của ứng dụng trong bảng thông tin Crashlytics. Việc nhóm và xếp hạng này giúp bạn xác định và khắc phục những vấn đề có ảnh hưởng lớn nhất nhanh hơn.

Tuy nhiên, ngay cả trong nhóm sự kiện này, dấu vết ngăn xếp dẫn đến điểm lỗi có thể khác nhau. Và một dấu vết ngăn xếp khác có thể có nghĩa là một nguyên nhân cốt lõi khác. Để thể hiện sự khác biệt có thể có này trong một sự cố, Crashlytics tạo các biến thể trong các sự cố — mỗi biến thể là một nhóm con gồm các sự kiện trong một sự cố có cùng điểm lỗi dấu vết ngăn xếp tương tự. Với các biến thể, bạn có thể gỡ lỗi các dấu vết ngăn xếp phổ biến nhất trong một sự cố và xác định xem các nguyên nhân cốt lõi khác nhau có dẫn đến lỗi hay không.

Bước tiếp theo