Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Firebase Crashlytics

Nhận thông tin chi tiết rõ ràng, có thể hành động về các sự cố ứng dụng với giải pháp báo cáo sự cố mạnh mẽ này dành cho Apple, Android, Flutter và Unity.

Firebase Crashlytics là một trình báo cáo sự cố nhẹ, thời gian thực giúp bạn theo dõi, ưu tiên và khắc phục các vấn đề về độ ổn định làm xói mòn chất lượng ứng dụng của bạn. Crashlytics giúp bạn tiết kiệm thời gian khắc phục sự cố bằng cách nhóm các sự cố một cách thông minh và làm nổi bật các trường hợp dẫn đến chúng.

Tìm hiểu xem một sự cố cụ thể có đang ảnh hưởng đến nhiều người dùng hay không. Nhận thông báo khi sự cố đột ngột tăng mức độ nghiêm trọng. Tìm ra những dòng mã nào đang gây ra sự cố.

Cài đặt Crashlytics

Các khả năng chính

Báo cáo sự cố được sắp xếp Crashlytics tổng hợp một loạt các sự cố thành một danh sách các vấn đề có thể quản lý được, cung cấp thông tin theo ngữ cảnh và làm nổi bật mức độ nghiêm trọng và phổ biến của các sự cố để bạn có thể xác định nguyên nhân gốc rễ nhanh hơn.
Các phương pháp chữa trị cho sự cố thông thường Crashlytics cung cấp Thông tin chi tiết về sự cố, các mẹo hữu ích làm nổi bật các sự cố ổn định thường gặp và cung cấp các tài nguyên giúp khắc phục sự cố, phân loại và giải quyết chúng dễ dàng hơn.
Tích hợp với Analytics Crashlytics có thể xác định lỗi ứng dụng của bạn dưới dạng sự kiện app_exception trong Analytics. Các sự kiện đơn giản hóa việc gỡ lỗi bằng cách cung cấp cho bạn quyền truy cập vào danh sách các sự kiện khác dẫn đến mỗi sự cố và cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng bằng cách cho phép bạn lấy các báo cáo Analytics cho những người dùng có sự cố.
Cảnh báo thời gian thực Nhận thông báo thời gian thực cho các vấn đề mới, các vấn đề đã giải quyết và các vấn đề đang phát triển có thể cần được chú ý ngay lập tức.

Đường lối thực hiện

Kết nối ứng dụng của bạn Bắt đầu bằng cách thêm Firebase vào ứng dụng của bạn trong bảng điều khiển Firebase .
Tích hợp SDK Thêm Crashlytics SDK qua CocoaPods, Gradle hoặc Pub và Crashlytics bắt đầu thu thập báo cáo.
Kiểm tra báo cáo trong bảng điều khiển Firebase Truy cập bảng điều khiển Firebase để theo dõi, ưu tiên và khắc phục các sự cố trong ứng dụng của bạn.

Bước tiếp theo