Otrzymuj dynamiczne linki dzięki Unity

Aby otrzymać utworzone przez siebie linki dynamiczne Firebase , musisz umieścić pakiet SDK linków dynamicznych w swojej aplikacji i zarejestrować odbiornik do obsługi zdarzenia DynamicLinkReceived .

Unity SDK działa zarówno na Androidzie, jak i iOS, z dodatkową konfiguracją wymaganą dla każdej platformy.

Zanim zaczniesz

Aby móc korzystać z linków dynamicznych Firebase , musisz:

 • Zarejestruj swój projekt Unity i skonfiguruj go do korzystania z Firebase.

  • Jeśli Twój projekt Unity korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

  • Jeśli nie masz projektu Unity, możesz pobrać przykładową aplikację .

 • Dodaj zestaw Firebase Unity SDK (konkretnie FirebaseDynamicLinks.unitypackage ) do swojego projektu Unity.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu Unity obejmuje zadania zarówno w konsoli Firebase , jak i w otwartym projekcie Unity (na przykład pobierasz pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenosisz je do projektu Unity).

Zarejestruj się, aby otrzymywać przychodzące linki dynamiczne

Aby sprawdzić łącza dynamiczne, musisz zarejestrować się w wydarzeniu DynamicLinkReceived .

void Start() {
 DynamicLinks.DynamicLinkReceived += OnDynamicLink;
}

// Display the dynamic link received by the application.
void OnDynamicLink(object sender, EventArgs args) {
 var dynamicLinkEventArgs = args as ReceivedDynamicLinkEventArgs;
 Debug.LogFormat("Received dynamic link {0}",
         dynamicLinkEventArgs.ReceivedDynamicLink.Url.OriginalString);
}