Filtruj dane za pomocą atrybutów

Dzięki monitorowaniu wydajności możesz używać atrybutów do segmentowania danych dotyczących wydajności i skupiać się na wydajności aplikacji w różnych rzeczywistych scenariuszach.

Po kliknięciu nazwy śledzenia w tabeli śladów (znajdującej się na dole panelu Wydajność ) możesz przejść do interesujących Cię metryk. Użyj Przycisk filtr (w lewym górnym rogu ekranu), aby filtrować dane według atrybutu, na przykład:

obraz danych Firebase Performance Monitoring filtrowanych według atrybutów

 • Filtruj według wersji aplikacji, aby wyświetlić dane o poprzedniej lub najnowszej wersji
 • Filtruj według urządzenia , aby dowiedzieć się, jak starsze urządzenia obsługują Twoją aplikację
 • Filtruj według kraju , aby upewnić się, że lokalizacja bazy danych nie ma wpływu na konkretny region

Aby uzyskać jeszcze skuteczniejszą analizę opartą na atrybutach, wyeksportuj dane dotyczące wydajności do BigQuery .

Domyślne atrybuty

Monitorowanie wydajności automatycznie zbiera różne atrybuty domyślne w zależności od typu śledzenia.

Oprócz tych domyślnych atrybutów możesz także tworzyć niestandardowe atrybuty na niestandardowych śladach kodu , aby segmentować dane według kategorii specyficznych dla Twojej aplikacji. Na przykład w grze możesz segmentować dane według poziomu gry.

Domyślne atrybuty dla aplikacji Apple i Android

Wszystkie ślady dla aplikacji Apple i Android domyślnie zbierają następujące atrybuty:

 • Wersja aplikacji
 • Kraj
 • Poziom systemu operacyjnego
 • Urządzenie
 • Radio
 • Przewoźnik

Ponadto ślady żądań sieciowych zbierają również następujący atrybut:

 • Typ MIME

Zbieranie danych użytkownika

Utwórz atrybuty niestandardowe

Możesz tworzyć atrybuty niestandardowe na dowolnym z instrumentowanych śladów kodu niestandardowego .

Użyj interfejsu API śledzenia monitorowania wydajności, aby dodać niestandardowe atrybuty do niestandardowych śladów kodu.

Aby użyć atrybutów niestandardowych, dodaj do aplikacji kod, który definiuje atrybut i kojarzy go z określonym śledzeniem kodu niestandardowego. Atrybut niestandardowy można ustawić w dowolnym momencie pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem śledzenia.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Nazwy atrybutów niestandardowych muszą spełniać następujące wymagania:

  • Żadnych początkowych i końcowych białych znaków, żadnego początkowego znaku podkreślenia ( _ ).
  • Bez odstępów
  • Maksymalna długość to 32 znaki
  • Dozwolone znaki w nazwie to AZ , az i _ .
 • Każdy niestandardowy ślad kodu może zarejestrować do 5 niestandardowych atrybutów.

 • Upewnij się, że atrybuty niestandardowe nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację danej osoby w oczach Google.

  Dowiedz się więcej o tych wytycznych

Kotlin+KTX

Firebase.performance.newTrace("test_trace").trace {
  // Update scenario.
  putAttribute("experiment", "A")

  // Reading scenario.
  val experimentValue = getAttribute("experiment")

  // Delete scenario.
  removeAttribute("experiment")

  // Read attributes.
  val traceAttributes = this.attributes
}

Java

Trace trace = FirebasePerformance.getInstance().newTrace("test_trace");

// Update scenario.
trace.putAttribute("experiment", "A");

// Reading scenario.
String experimentValue = trace.getAttribute("experiment");

// Delete scenario.
trace.removeAttribute("experiment");

// Read attributes.
Map<String, String> traceAttributes = trace.getAttributes();