Filtruj dane za pomocą atrybutów

Dzięki monitorowaniu wydajności możesz używać atrybutów do segmentowania danych dotyczących wydajności i skupiać się na wydajności aplikacji w różnych rzeczywistych scenariuszach.

Po kliknięciu nazwy śledzenia w tabeli śladów (znajdującej się na dole panelu Wydajność ) możesz przejść do interesujących Cię metryk. Użyj Przycisk filtr (w lewym górnym rogu ekranu), aby filtrować dane według atrybutu, na przykład:

obraz danych Firebase Performance Monitoring filtrowanych według atrybutów

 • Filtruj według adresu URL strony, aby wyświetlić dane dotyczące konkretnej strony w Twojej witrynie
 • Filtruj według efektywnego typu połączenia, aby dowiedzieć się, jak połączenie 3G wpływa na Twoją aplikację
 • Filtruj według kraju , aby upewnić się, że lokalizacja bazy danych nie ma wpływu na konkretny region

Domyślne atrybuty

Monitorowanie wydajności automatycznie zbiera różne atrybuty domyślne w zależności od typu śledzenia.

Oprócz tych domyślnych atrybutów możesz także tworzyć niestandardowe atrybuty na niestandardowych śladach kodu , aby segmentować dane według kategorii specyficznych dla Twojej aplikacji. Na przykład w grze możesz segmentować dane według poziomu gry.

Domyślne atrybuty zbierane dla aplikacji internetowych

Wszystkie ślady aplikacji internetowych domyślnie zbierają następujące atrybuty:

Zbieranie danych użytkownika

Utwórz atrybuty niestandardowe

Możesz tworzyć atrybuty niestandardowe na dowolnym z instrumentowanych śladów kodu niestandardowego .

Użyj interfejsu API śledzenia monitorowania wydajności , aby dodać niestandardowe atrybuty do niestandardowych śladów kodu.

Aby użyć atrybutów niestandardowych, dodaj do aplikacji kod, który definiuje atrybut i kojarzy go z określonym śledzeniem kodu niestandardowego. Atrybut niestandardowy można ustawić w dowolnym momencie pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem śledzenia.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Nazwy atrybutów niestandardowych muszą spełniać następujące wymagania:

  • Żadnych początkowych i końcowych białych znaków, żadnego początkowego znaku podkreślenia ( _ ).
  • Bez odstępów
  • Maksymalna długość to 32 znaki
  • Dozwolone znaki w nazwie to AZ , az i _ .
 • Każdy niestandardowy ślad kodu może zarejestrować do 5 niestandardowych atrybutów.

 • Upewnij się, że atrybuty niestandardowe nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację danej osoby w oczach Google.

  Dowiedz się więcej o tych wytycznych

Web modular API

import { trace } from "firebase/performance";

const t = trace(perf, "test_trace");
t.putAttribute("experiment", "A");

// Update scenario
t.putAttribute("experiment", "B");

// Reading scenario
const experimentValue = t.getAttribute("experiment");

// Delete scenario
t.removeAttribute("experiment");

// Read attributes
const traceAttributes = t.getAttributes();

Web namespaced API

const trace = perf.trace("test_trace");
trace.putAttribute("experiment", "A");

// Update scenario
trace.putAttribute("experiment", "B");

// Reading scenario
const experimentValue = trace.getAttribute("experiment");

// Delete scenario
trace.removeAttribute("experiment");

// Read attributes
const traceAttributes = trace.getAttributes();