Firebase Performance Monitoring'i devre dışı bırakın

Kullanıcılarınızın Firebase Performance Monitoring'i kullanmayı seçmesine veya devre dışı bırakmasına izin vermek için, uygulamanızı Performance Monitoring'i etkinleştirebilecek ve devre dışı bırakabilecek şekilde yapılandırmak isteyebilirsiniz. Ayrıca, uygulama geliştirme ve test etme sırasında bu özelliği yararlı bulabilirsiniz.

Aşağıdakiler dikkate alınması gereken bazı seçeneklerdir:

 • Uygulamanızı oluştururken Performans İzleme SDK'sını çalışma zamanında yeniden etkinleştirme seçeneğiyle devre dışı bırakabilirsiniz.

 • Uygulamanızı Performans İzleme SDK'sı etkinken oluşturabilirsiniz, ancak Firebase Remote Config'i kullanarak çalışma zamanında devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır.

 • Performans İzleme SDK'sını çalışma zamanında etkinleştirme seçeneği olmadan tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Uygulama oluşturma işleminiz sırasında Performans İzlemeyi devre dışı bırakın

Uygulama oluşturma işleminiz sırasında Performans İzlemeyi devre dışı bırakmanın yararlı olabileceği durumlardan biri, uygulama geliştirme ve test etme sırasında uygulamanızın yayın öncesi bir sürümünden performans verilerini raporlamaktan kaçınmaktır.

Performans İzlemeyi devre dışı bırakmak veya devre dışı bırakmak için Apple uygulamanızın özellik listesi dosyasına ( Info.plist ) iki anahtardan birini ekleyebilirsiniz:

 • Performans İzlemeyi devre dışı bırakmak, ancak uygulamanızın çalışma zamanında etkinleştirmesine izin vermek için uygulamanızın Info.plist dosyasında firebase_performance_collection_enabled değerini false olarak ayarlayın.

 • Performance Monitoring'i çalışma zamanında etkinleştirme seçeneği olmadan tamamen devre dışı bırakmak için uygulamanızın Info.plist dosyasında firebase_performance_collection_deactivated true olarak ayarlayın.

Remote Config kullanarak çalışma zamanında uygulamanızı devre dışı bırakın

Firebase Remote Config, uygulamanızın davranışında ve görünümünde değişiklikler yapmanızı sağlar, böylece uygulamanızın dağıtılan örneklerinde Performans İzlemeyi devre dışı bırakmanız için ideal bir yol sağlar.

Apple uygulamanızın bir sonraki başlatılışında Performans İzleme veri toplamayı devre dışı bırakmak için aşağıda gösterilen örnek kodu kullanın. Remote Config'i bir Apple uygulamasında kullanma hakkında daha fazla bilgi için Apple platformlarında Firebase Remote Config'i kullanma bölümüne bakın.

 1. Podfile dosyanızda Remote Config kullanıldığından emin olun:

  pod 'Firebase/RemoteConfig'
  
 2. Uygulamanızın AppDelegate dosyasının en üstüne şunu ekleyin:

  Süratli

  Not: Bu Firebase ürünü, macOS, Mac Catalyst, watchOS hedeflerinde mevcut değildir.
  import FirebaseRemoteConfig
  

  Amaç-C

  Not: Bu Firebase ürünü, macOS, Mac Catalyst, watchOS hedeflerinde mevcut değildir.
  @import FirebaseRemoteConfig;
  
 3. AppDelegate dosyanızda, application:didFinishLaunchingWithOptions: örnek yöntemindeki launchOptions ifadelerine aşağıdaki kodu ekleyin:

  Süratli

  Not: Bu ürün macOS, Mac Catalyst, watchOS hedeflerinde mevcut değildir.
  remoteConfig = RemoteConfig.remoteConfig()
  // You can change the "false" below to "true" to permit more fetches when validating
  // your app, but you should change it back to "false" or remove this statement before
  // distributing your app in production.
  let remoteConfigSettings = RemoteConfigSettings(developerModeEnabled: false)
  remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings!
  // Load in-app defaults from a plist file that sets perf_disable to false until
  // you update values in the Firebase console.
  remoteConfig.setDefaultsFromPlistFileName("RemoteConfigDefaults")
  // Important! This needs to be applied before FirebaseApp.configure()
  if !remoteConfig["perf_disable"].boolValue {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = false
    // The following line disables all custom monitoring
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = true
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = true
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()
  

  Amaç-C

  Not: Bu Firebase ürünü, macOS, Mac Catalyst, watchOS hedeflerinde mevcut değildir.
  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  // You can change the NO below to YES to permit more fetches when validating
  // your app, but you should change it back to NO or remove this statement before
  // distributing your app in production.
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings =
    [[FIRRemoteConfigSettings alloc] initWithDeveloperModeEnabled:NO];
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;
  // Load in-app defaults from a plist file that sets perf_disable to false until
  // you update values in the Firebase console.
  [self.remoteConfig setDefaultsFromPlistFileName:@"RemoteConfigDefaults"];
  // Important! This needs to be applied before [FIRApp configure]
  if (!self.remoteConfig[@"perf_disable"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = NO;
    // The following line disables all custom monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = YES;
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = YES;
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
  
 4. ViewController.m dosyasında veya uygulamanız tarafından kullanılan başka bir uygulama dosyasında, Remote Config değerlerini almak ve etkinleştirmek için aşağıdaki kodu ekleyin:

  Süratli

  Not: Bu Firebase ürünü, macOS, Mac Catalyst, watchOS hedeflerinde mevcut değildir.
  //RemoteConfig fetch and activation in your app, shortly after startup
  remoteConfig.fetch(withExpirationDuration: TimeInterval(30.0)) { (status, error) -> Void in
   if status == .success {
    print("Config fetched!")
    self.remoteConfig.activateFetched()
   } else {
    print("Config not fetched")
    print("Error \(error!.localizedDescription)")
   }
  }
  

  Amaç-C

  Not: Bu Firebase ürünü, macOS, Mac Catalyst, watchOS hedeflerinde mevcut değildir.
  //RemoteConfig fetch and activation in your app, shortly after startup
  [self.remoteConfig fetchWithExpirationDuration:30.0 completionHandler:^(FIRRemoteConfigFetchStatus status, NSError *error) {
   if (status == FIRRemoteConfigFetchStatusSuccess) {
    NSLog(@"Config fetched!");
    [self.remoteConfig activateFetched];
   } else {
    NSLog(@"Config not fetched");
    NSLog(@"Error %@", error.localizedDescription);
   }
  }];
  
 5. Firebase konsolunda Performans İzlemeyi devre dışı bırakmak için uygulamanızın projesinde bir perf_disable parametresi oluşturun ve ardından değerini true olarak ayarlayın.

  perf_disable değerini false olarak ayarlarsanız, Performans İzleme etkin kalır.

Otomatik veya özel veri toplamayı ayrı ayrı devre dışı bırakın

Yukarıda gösterilen kodda ve Firebase konsolunda bazı değişiklikler yaparak tüm otomatik (kullanıma hazır) izlemeyi özel izlemeden ayrı olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. application:didFinishLaunchingWithOptions: örnek yöntemindeki launchOptions ifadelerine aşağıdaki kodu ekleyin (yukarıda aynı örnek yöntemi için gösterilenin yerine):

  Süratli

  Not: Bu Firebase ürünü, macOS, Mac Catalyst, watchOS hedeflerinde mevcut değildir.
  remoteConfig = FIRRemoteConfig.remoteConfig()
  let remoteConfigSettings = FIRRemoteConfigSettings(developerModeEnabled: true)
  remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings!
  // Important! This needs to be applied before FirebaseApp.configure()
  if remoteConfig["perf_disable_auto"].boolValue {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = true
  }
  if remoteConfig["perf_disable_manual"].boolValue {
    // The following line disables all custom monitoring
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = true
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()
  

  Amaç-C

  Not: Bu Firebase ürünü, macOS, Mac Catalyst, watchOS hedeflerinde mevcut değildir.
  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings =
    [[FIRRemoteConfigSettings alloc] initWithDeveloperModeEnabled:YES];
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;
  // Important! This needs to be applied before [FirebaseApp configure]
  if (self.remoteConfig[@"perf_disable_auto"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = YES;
  }
  if (self.remoteConfig[@"perf_disable_manual"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all custom monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = YES;
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FirebaseApp configure];
  
 2. Firebase konsolunda aşağıdakileri tamamlayın:

  • Tüm otomatik (kullanıma hazır) izlemeyi devre dışı bırakmak için uygulamanızın projesinde bir perf_disable_auto parametresi oluşturun, ardından değerini true olarak ayarlayın.
  • Tüm özel izlemeyi devre dışı bırakmak için uygulamanızın projesinde bir perf_disable_manual parametresi oluşturun ve ardından değerini true olarak ayarlayın.