ปิดใช้งานการตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

คุณสามารถควบคุมการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพก่อนการเริ่มต้น SDK หรือหลังการเริ่มต้น

  • ก่อนการกำหนดค่าเริ่มต้น — คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของ SDK ตามเงื่อนไขได้

  • หลังจากการเริ่มต้น — คุณสามารถใช้แฟล็กบูลีนต่อไปนี้เพื่อควบคุมว่าแอปของคุณจะส่งข้อมูลประสิทธิภาพหรือไม่:

    • performance.instrumentationEnabled — ควบคุมการบันทึกสำหรับการตรวจสอบอัตโนมัติทั้งหมด (นอกกรอบ)

    • performance.dataCollectionEnabled — ควบคุมการบันทึกสำหรับการติดตามโค้ดแบบกำหนดเอง