Firebase Performance Monitoring'i devre dışı bırak

Performans verilerinin günlüğe kaydedilmesini, SDK'nın başlatılmasından önce veya başlatıldıktan sonra kontrol edebilirsiniz.

  • Başlatmadan önce: SDK'nın başlatılmasını koşullu yapabilirsiniz.

  • Başlatma işleminden sonra: Uygulamanızın performans verilerini gönderip göndermediğini kontrol etmek için aşağıdaki boole işaretlerini kullanabilirsiniz:

    • performance.instrumentationEnabled: Tüm otomatik (kullanıma hazır) izlemeler için günlük kaydını kontrol eder

    • performance.dataCollectionEnabled: Özel kod izleri için günlük kaydını kontrol eder