Używanie Zdalnej konfiguracji Firebase z Analytics

Tworząc aplikację obejmującą zarówno zdalną konfigurację Firebase, jak i Google Analytics, możesz lepiej poznać użytkowników aplikacji i szybciej reagować na ich potrzeby. Za pomocą list odbiorców i właściwości użytkownika w Analytics możesz elastyczne i precyzyjnie dostosowywać swoją aplikację do poszczególnych segmentów użytkowników.

Integracja pakietu SDK Google Analytics zapewnia statystyki, które pomagają dostosować Twoją ofertę za pomocą Testów A/B, personalizacji Zdalnej konfiguracji i wdrażania Zdalnej konfiguracji. Możesz analizować wyniki, aby zrozumieć, jak różne wybory wpływają na kluczowe dane, takie jak przychody i zaangażowanie.

Więcej informacji o analizowaniu wykorzystania aplikacji za pomocą Google Analytics znajdziesz we wprowadzeniu do Analytics.

Aby dostosować aplikację za pomocą segmentów zidentyfikowanych poza Firebase, zapoznaj się z dokumentacją zaimportowanych segmentów.

Zdalna konfiguracja i właściwości użytkownika

Zdalna konfiguracja umożliwia teraz tworzenie warunków za pomocą kombinacji właściwości użytkownika Analytics, co pozwala dostosowywać aplikację do zdefiniowanych przez Ciebie segmentów użytkowników.

Możesz np. zdefiniować w Google Analytics te właściwości użytkownika do stosowania w aplikacjach do ćwiczeń z różnymi aktywnościami o różnym czasie trwania i poziomie trudności:

  • Ćwiczenie_zainteresowania
  • Preferowany_czas_ćwiczenia
  • Preferowany poziom trudności

Następnie możesz utworzyć warunki korzystające z tych właściwości (pojedynczo lub w połączeniu), aby dostosować wygląd i działanie aplikacji do konkretnych użytkowników. Możesz na przykład zaprojektować aplikację tak, aby użytkownicy zainteresowani bieganiem zobaczyli w jej trakcie obraz osoby uprawiającej jogging. Możesz też zdefiniować segmenty użytkowników według czasu trwania i poziomu trudności, tak aby użytkownikom najpierw proponowano krótszy i łatwiejszy trening, natomiast zapaleni sportowcy są zaproszeni do rozpoczęcia 40-minutowego biegu zaraz po uruchomieniu aplikacji.

Jeśli zachowania użytkowników zmienią się w sposób powodujący zmianę ich właściwości, Google Analytics zarejestruje te aktualizacje. Może to wpłynąć na działanie i wygląd instancji aplikacji po kolejnym żądaniu pobrania. Dostępnych jest wiele operatorów, dzięki którym można tworzyć reguły, które uwzględniają lub wykluczają użytkowników z określonymi właściwościami użytkownika lub ich kombinacjami.

Możesz też łączyć inne reguły Zdalnej konfiguracji z regułami opartymi na właściwościach użytkownika, aby dostarczać segmentom odbiorców niestandardowe zachowania aplikacji:

  • Użytkownicy, którzy lubią jogę (Ćwiczenie_Zainteresowanie ściśle pasuje do joga), korzystających z Twojej aplikacji na urządzeniu z Androidem (Typ systemu operacyjnego == Android), znajdujących się w Kanadzie (Urządzenie w regionie/kraju == Kanada).
  • Użytkownicy zainteresowani podnoszeniem lub odchudzaniem (Ćwiczenie_Zainteresowanie zawiera wagę), którzy korzystają z Twojej aplikacji na urządzeniu Apple (Typ systemu operacyjnego == iOS) z angielskim interfejsem (Język urządzenia == angielski).

Kierowanie według czasu pierwszego uruchomienia

Po połączeniu Google Analytics i Zdalnej konfiguracji możesz kierować reklamy do użytkowników na podstawie tego, kiedy po raz pierwszy uruchomili Twoją aplikację (za pomocą zdarzenia Analytics first_open), na potrzeby pobierania i personalizacji parametrów Zdalnej konfiguracji oraz do przeprowadzania eksperymentów w ramach testów A/B.

Możesz użyć ustawienia Czas pierwszego otwarcia, aby:

  • Kieruj reklamy na nowych użytkowników.
  • Kieruj reklamy na grupy użytkowników, którzy dołączyli w określonym przedziale czasu w przeszłości.
  • Twórz i testuj proces rejestracji oraz powitanie nowych użytkowników.
  • Utwórz niestandardowe wrażenia dla użytkowników, którzy dołączą w określonym czasie.

Załóżmy np., że masz aplikację zakupową online dla użytkowników w wielu krajach i chcesz reklamować specjalne oferty świąteczne nowym użytkownikom aplikacji. W przypadku np. wyprzedaży w Czarny Piątek, która obejmuje użytkowników w USA, możesz skonfigurować warunek dla eksperymentu Zdalnej konfiguracji lub Testów A/B kierowanych na konkretną aplikację na iOS lub Androida, a następnie wybrać wszystkich użytkowników w Stanach Zjednoczonych (Urządzenie w regionie/kraj == Czas), którzy po raz pierwszy otworzą Twoją aplikację w miesiącu poprzedzającym wyprzedaż w Los Angeles (20:00/01:00).

Kierowanie na użytkowników według czasu pierwszego uruchomienia jest dostępne po wybraniu aplikacji na Androida lub iOS. Jest ono obecnie obsługiwane przez te wersje pakietu SDK Zdalnej konfiguracji: pakiet SDK platformy Apple w wersji 9.0.0 lub nowszej oraz pakiet SDK na Androida w wersji 21.1.1 lub nowszej (Firebase BoM w wersji 30.3.0 lub nowszej).

Możesz kierować reklamy na użytkowników, którzy po raz pierwszy uruchomili Twoją aplikację, o ile zainstalowany jest obsługiwany pakiet SDK i włączona jest usługa Analytics.

Następne kroki

Więcej informacji o właściwościach użytkownika znajdziesz w tych przewodnikach:

Więcej informacji o tworzeniu warunków przez łączenie reguł znajdziesz w artykule Parametry i warunki Zdalnej konfiguracji.

Aby dodać do projektu warunek Zdalnej konfiguracji, przeczytaj sekcję Dodawanie i edytowanie warunku. Parametry, reguły i warunki możesz tworzyć w konsoli Firebase.