Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Zacznij korzystać ze zdalnej konfiguracji Firebase

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.


Możesz użyć Firebase Remote Config do definiowania parametrów w swojej aplikacji i aktualizowania ich wartości w chmurze, co pozwala modyfikować wygląd i zachowanie aplikacji bez dystrybucji aktualizacji aplikacji.

Biblioteka zdalnej konfiguracji służy do przechowywania domyślnych wartości parametrów w aplikacji, pobierania zaktualizowanych wartości parametrów z zaplecza zdalnej konfiguracji oraz kontrolowania, kiedy pobrane wartości są udostępniane Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Strategie ładowania zdalnej konfiguracji .

Krok 1: Dodaj Firebase do swojej aplikacji

Aby móc korzystać ze Zdalnej konfiguracji , musisz:

 • Zarejestruj swój projekt C++ i skonfiguruj go do korzystania z Firebase.

  Jeśli Twój projekt C++ korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

 • Dodaj zestaw Firebase C++ SDK do swojego projektu C++.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu C++ obejmuje zadania zarówno w konsoli Firebase , jak i w otwartym projekcie C++ (na przykład pobierasz pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenosisz je do projektu C++).

Krok 2: Dodaj Zdalną konfigurację do swojej aplikacji

Android

Po dodaniu Firebase do swojej aplikacji:

 1. Utwórz aplikację Firebase, przekazując środowisko JNI i aktywność:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

 2. Zainicjuj bibliotekę Remote Config, jak pokazano:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

iOS+

Po dodaniu Firebase do swojej aplikacji:

 1. Utwórz aplikację Firebase:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

 2. Zainicjuj bibliotekę Remote Config, jak pokazano:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

Krok 3: Ustaw domyślne wartości parametrów w aplikacji

Możesz ustawić domyślne wartości parametrów w aplikacji w obiekcie Zdalna konfiguracja, aby Twoja aplikacja zachowywała się zgodnie z przeznaczeniem, zanim połączy się z zapleczem Zdalnej konfiguracji, i aby wartości domyślne były dostępne, jeśli żadne nie zostaną ustawione na zapleczu.

 1. Zdefiniuj zestaw nazw parametrów i domyślne wartości parametrów, używając obiektu std::map<const char*, const char*> lub std::map<const char*, firebase::Variant> obiektu.

  Jeśli masz już skonfigurowane wartości parametrów zaplecza Remote Config, możesz pobrać plik zawierający te pary klucz/wartość i użyć go do skonstruowania obiektu map . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobieranie ustawień domyślnych szablonu zdalnej konfiguracji .

 2. Dodaj te wartości do obiektu Remote Config za pomocą SetDefaults() .

Krok 4: Pobierz wartości parametrów do wykorzystania w aplikacji

Teraz możesz uzyskać wartości parametrów z obiektu Remote Config. Jeśli ustawisz wartości w zapleczu Remote Config, pobierzesz je, a następnie aktywujesz, te wartości będą dostępne dla Twojej aplikacji. W przeciwnym razie otrzymasz wartości parametrów w aplikacji skonfigurowane za pomocą SetDefaults() .

Aby uzyskać te wartości, wywołaj metodę wymienioną poniżej, która odwzorowuje typ danych oczekiwany przez aplikację, podając klucz parametru jako argument:

Krok 5: Połącz swoją aplikację w konsoli Firebase

W konsoli Firebase dodaj swoją aplikację do projektu Firebase.

Krok 6: Ustaw wartości parametrów

 1. W konsoli Firebase otwórz swój projekt.
 2. Wybierz opcję Zdalna konfiguracja z menu, aby wyświetlić pulpit nawigacyjny Zdalnej konfiguracji.
 3. Zdefiniuj parametry o takich samych nazwach jak parametry zdefiniowane w aplikacji. Dla każdego parametru możesz ustawić wartość domyślną (która ostatecznie zastąpi domyślną wartość w aplikacji) i wartości warunkowe. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Parametry i warunki zdalnej konfiguracji .

Krok 7: Pobierz i aktywuj wartości

 1. Aby pobrać wartości parametrów z zaplecza Remote Config, wywołaj metodę Fetch() . Wszelkie wartości ustawione na zapleczu są pobierane i zapisywane w pamięci podręcznej w obiekcie Zdalna konfiguracja.
 2. Aby udostępnić pobrane wartości parametrów swojej aplikacji, wywołaj metodę ActivateFetched()

Następne kroki

If you haven't already, explore the Remote Config use cases , and take a look at some of the key concepts and advanced strategies documentation, including: