Join us in person and online for Firebase Summit on October 18, 2022. Learn how Firebase can help you accelerate app development, release your app with confidence, and scale with ease. Register now

Firebase Remote Config'i kullanmaya başlayın

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.


Uygulamanızda parametreleri tanımlamak ve bunların değerlerini bulutta güncellemek için Firebase Remote Config'i kullanarak uygulama güncellemesi dağıtmadan uygulamanızın görünümünü ve davranışını değiştirebilirsiniz.

Remote Config kitaplığı, uygulama içi varsayılan parametre değerlerini depolamak, Remote Config arka ucundan güncellenmiş parametre değerlerini almak ve alınan değerlerin uygulamanız için ne zaman kullanıma sunulacağını kontrol etmek için kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Remote Config yükleme stratejileri .

1. Adım: Uygulamanıza Firebase ekleyin

Remote Config'i kullanmadan önce şunları yapmanız gerekir:

 • C++ projenizi kaydedin ve Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırın.

  C++ projeniz zaten Firebase kullanıyorsa, Firebase için zaten kayıtlı ve yapılandırılmıştır.

 • Firebase C++ SDK'yı C++ projenize ekleyin.

Firebase'i C++ projenize eklemenin hem Firebase konsolundaki hem de açık C++ projenizdeki görevleri içerdiğini unutmayın (örneğin, Firebase yapılandırma dosyalarını konsoldan indirirsiniz, ardından bunları C++ projenize taşırsınız).

2. Adım: Uygulamanıza Remote Config ekleyin

Android

Uygulamanıza Firebase'i ekledikten sonra:

 1. JNI ortamından geçerek bir Firebase Uygulaması oluşturun ve Activity:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

 2. Remote Config kitaplığını gösterildiği gibi başlatın:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

iOS+

Uygulamanıza Firebase'i ekledikten sonra:

 1. Bir Firebase Uygulaması oluşturun:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

 2. Remote Config kitaplığını gösterildiği gibi başlatın:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

3. Adım: Uygulama içi varsayılan parametre değerlerini ayarlayın

Uygulamanızın Remote Config arka ucuna bağlanmadan önce amaçlandığı gibi davranması ve arka uçta hiçbiri ayarlanmamışsa varsayılan değerlerin kullanılabilir olması için Remote Config nesnesinde uygulama içi varsayılan parametre değerlerini ayarlayabilirsiniz.

 1. Bir std::map<const char*, const char*> nesnesi veya bir std::map<const char*, firebase::Variant> nesnesi kullanarak bir dizi parametre adı ve varsayılan parametre değeri tanımlayın.

  Remote Config arka uç parametre değerlerini zaten yapılandırdıysanız, bu anahtar/değer çiftlerini içeren bir dosya indirebilir ve bunu map nesnenizi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Remote Config şablon varsayılanlarını indirme .

 2. SetDefaults() kullanarak bu değerleri Remote Config nesnesine ekleyin.

4. Adım: Uygulamanızda kullanmak için parametre değerlerini alın

Artık Remote Config nesnesinden parametre değerlerini alabilirsiniz. Remote Config arka ucunda değerler ayarlarsanız, bunları getirdiyseniz ve ardından etkinleştirdiyseniz, bu değerler uygulamanızda kullanılabilir. Aksi takdirde, SetDefaults() kullanılarak yapılandırılan uygulama içi parametre değerlerini alırsınız.

Bu değerleri almak için, parametre anahtarını bağımsız değişken olarak sağlayarak, uygulamanız tarafından beklenen veri türüyle eşleşen aşağıda listelenen yöntemi çağırın:

5. Adım: Uygulamanızı Firebase konsoluna bağlayın

Firebase konsolunda uygulamanızı Firebase projenize ekleyin.

Adım 6: Parametre değerlerini ayarlayın

 1. Firebase konsolunda projenizi açın.
 2. Remote Config panosunu görüntülemek için menüden Remote Config'i seçin.
 3. Uygulamanızda tanımladığınız parametrelerle aynı adlara sahip parametreleri tanımlayın. Her parametre için bir varsayılan değer (sonunda uygulama içi varsayılan değeri geçersiz kılar) ve koşullu değerler ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Remote Config parametreleri ve koşulları .

7. Adım: Değerleri alın ve etkinleştirin

 1. Remote Config arka ucundan parametre değerlerini almak için Fetch() yöntemini çağırın. Arka uçta ayarladığınız tüm değerler, Remote Config nesnesinde alınır ve önbelleğe alınır.
 2. Getirilen parametre değerlerini uygulamanız için kullanılabilir hale getirmek için ActivateFetched() çağırın.

Sonraki adımlar

Henüz yapmadıysanız, Remote Config kullanım örneklerini inceleyin ve aşağıdakiler dahil bazı temel kavramlara ve gelişmiş strateji belgelerine göz atın: