พารามิเตอร์และเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล

คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตสำหรับทั้งกรณีการใช้งานของไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ได้ เทมเพลตไคลเอ็นต์จะแสดงไปยังอินสแตนซ์แอปใดก็ตามที่ติดตั้งใช้งาน SDK ของไคลเอ็นต์ Firebase สำหรับการกำหนดค่าระยะไกล รวมถึงแอป Android, Apple, เว็บ, Unity, Flutter และ C++ พารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลและค่าจากเทมเพลตเฉพาะเซิร์ฟเวอร์จะแสดงผลต่อการใช้งานการกำหนดค่าระยะไกล (รวมถึง Cloud Run และ Cloud Functions) ที่ใช้ Firebase Admin Node.js SDK v12.1.0 ขึ้นไป

เมื่อใช้คอนโซล Firebase หรือ API แบ็กเอนด์ของการกำหนดค่าระยะไกล คุณจะต้องกำหนดพารามิเตอร์อย่างน้อย 1 รายการ (คู่คีย์-ค่า) และระบุค่าเริ่มต้นในแอปสำหรับพารามิเตอร์เหล่านั้น คุณลบล้างค่าเริ่มต้นในแอปได้ด้วยการกำหนดค่าพารามิเตอร์ คีย์พารามิเตอร์และค่าพารามิเตอร์คือสตริง แต่คุณสามารถแคสต์ค่าพารามิเตอร์เป็นข้อมูลประเภทอื่นๆ เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ในแอปได้

เมื่อใช้คอนโซล Firebase, Admin SDK หรือ REST API การกำหนดค่าระยะไกล คุณจะสร้างค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับพารามิเตอร์ รวมถึงค่าตามเงื่อนไขซึ่งใช้กำหนดเป้าหมายกลุ่มอินสแตนซ์ของแอปได้ ทุกครั้งที่คุณอัปเดตการกำหนดค่าในคอนโซล Firebase Firebase จะสร้างและเผยแพร่เทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลเวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันก่อนหน้าจะได้รับการจัดเก็บไว้ เพื่อให้คุณเรียกดูหรือย้อนกลับได้ตามที่ต้องการ การดำเนินการเหล่านี้พร้อมให้คุณใช้งานผ่านคอนโซล Firebase, Firebase Admin SDK และ REST API และมีคำอธิบายอย่างละเอียดในจัดการเวอร์ชันของเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล

คู่มือนี้จะอธิบายพารามิเตอร์ เงื่อนไข กฎ ค่าที่มีเงื่อนไข และวิธีจัดลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าระยะไกลและในแอป นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทกฎที่ใช้สร้างเงื่อนไขด้วย

เงื่อนไข กฎ และค่าแบบมีเงื่อนไข

ระบบใช้เงื่อนไขเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มของอินสแตนซ์แอป เงื่อนไขประกอบด้วยกฎอย่างน้อย 1 กฎที่ต้องประเมินทั้งหมดให้ true เพื่อให้เงื่อนไขประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ หากไม่ได้ระบุค่าสำหรับกฎ (เช่น เมื่อไม่มีค่า) กฎนั้นจะประเมินค่าเป็น false

ตัวอย่างเช่น พารามิเตอร์ที่กำหนดหน้าเริ่มต้นของแอปอาจแสดงรูปภาพที่แตกต่างกันตามประเภทระบบปฏิบัติการโดยใช้กฎง่ายๆ if device_os = Android ดังนี้

ภาพหน้าจอที่แสดงพารามิเตอร์ "splash_page" ในคอนโซล Firebase ที่แสดงค่าเริ่มต้นสําหรับ iOS และค่าแบบมีเงื่อนไขสําหรับ Android

หรือเงื่อนไขเวลาอาจใช้เพื่อควบคุมเวลาที่แอปจะแสดงรายการโปรโมชันพิเศษ

พารามิเตอร์อาจมีค่าแบบมีเงื่อนไขหลายรายการที่ใช้เงื่อนไขที่ต่างกัน และพารามิเตอร์จะแชร์เงื่อนไขภายในโปรเจ็กต์ได้ ดูเปอร์เซ็นต์การดึงข้อมูลสำหรับค่าแบบมีเงื่อนไขของพารามิเตอร์แต่ละรายการได้ในแท็บพารามิเตอร์ของคอนโซล Firebase เมตริกนี้ระบุเปอร์เซ็นต์ของคำขอในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ได้รับแต่ละค่า

ลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์อาจมีค่าแบบมีเงื่อนไขหลายรายการเชื่อมโยงอยู่ กฎต่อไปนี้ระบุว่าค่าใดที่ดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าระยะไกล และค่าใดที่ใช้ในอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ

ระบบจะดึงข้อมูลค่าพารามิเตอร์ตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. ก่อนอื่น ระบบจะใช้ค่าแบบมีเงื่อนไข หากมีเงื่อนไขที่ประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์แอปหนึ่งๆ หากมีหลายเงื่อนไขที่ประเมินเป็น true เงื่อนไขแรก (ด้านบน) ที่แสดงใน UI ของคอนโซล Firebase จะมีความสำคัญเหนือกว่า ส่วนค่าเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขดังกล่าวจะแสดงเมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญของเงื่อนไขได้ด้วยการลากและวางเงื่อนไขในแท็บเงื่อนไข

 2. หากไม่มีค่าแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีเงื่อนไขที่ประเมินเป็น true ระบบจะระบุค่าเริ่มต้นของการกำหนดค่าระยะไกลเมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ หากไม่มีพารามิเตอร์ในแบ็กเอนด์ หรือหากตั้งค่าเริ่มต้นเป็นใช้ค่าเริ่มต้นในแอป จะไม่มีการระบุค่าสำหรับพารามิเตอร์นั้นเมื่อแอปดึงข้อมูลค่า

ในแอปของคุณ เมธอด get จะแสดงค่าพารามิเตอร์ตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. หากมีการดึงข้อมูลค่าจากแบ็กเอนด์แล้วเปิดใช้งาน แอปจะใช้ค่าที่ดึงมา ค่าพารามิเตอร์ที่เปิดใช้งานจะเป็นแบบถาวร
 2. หากไม่มีการดึงข้อมูลค่าจากแบ็กเอนด์หรือยังไม่ได้เปิดใช้ค่าที่ดึงมาจากแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล แอปจะใช้ค่าเริ่มต้นในแอป

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับและตั้งค่าเริ่มต้นได้ที่ดาวน์โหลดค่าเริ่มต้นของเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล

 3. หากไม่ได้ตั้งค่าเริ่มต้นในแอปไว้ แอปจะใช้ค่าประเภทคงที่ (เช่น 0 สำหรับ int และ false สำหรับ boolean)

กราฟิกนี้จะสรุปวิธีจัดลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ในแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกลและในแอปของคุณ

แผนภาพที่แสดงขั้นตอนการดำเนินการตามรายการตามลำดับข้างต้น

ประเภทข้อมูลค่าพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณเลือกประเภทข้อมูลสำหรับพารามิเตอร์แต่ละรายการและตรวจสอบความถูกต้องของค่าของการกำหนดค่าระยะไกลทั้งหมดกับประเภทดังกล่าวก่อนอัปเดตเทมเพลต ระบบจะจัดเก็บและแสดงผลประเภทข้อมูลในคำขอ getRemoteConfig

ประเภทที่รองรับในปัจจุบันมีดังนี้

 • String
 • Boolean
 • Number
 • JSON

ใน UI ของคอนโซล Firebase คุณจะเลือกประเภทข้อมูลได้จากเมนูแบบเลื่อนลงข้างคีย์พารามิเตอร์ ในส่วนของประเภท REST API คุณตั้งค่าได้โดยใช้ช่อง value_type ภายในออบเจ็กต์พารามิเตอร์

กลุ่มพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณจัดกลุ่มพารามิเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้าง UI และโมเดลจิตใจที่เป็นระเบียบมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องเปิดหรือปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์ที่แตกต่างกัน 3 ประเภทขณะเปิดตัวฟีเจอร์การเข้าสู่ระบบใหม่ เมื่อใช้การกำหนดค่าระยะไกล คุณจะสร้างพารามิเตอร์ทั้ง 3 รายการเพื่อเปิดใช้ประเภทได้ตามต้องการ จากนั้นจัดระเบียบพารามิเตอร์เหล่านั้นในกลุ่มชื่อ "การเข้าสู่ระบบใหม่" โดยไม่ต้องเพิ่มคำนำหน้าหรือการจัดเรียงพิเศษ

คุณสร้างกลุ่มพารามิเตอร์ได้โดยใช้คอนโซล Firebase หรือ REST API การกำหนดค่าระยะไกล กลุ่มพารามิเตอร์แต่ละกลุ่มที่คุณสร้างมีชื่อที่ไม่ซ้ำกันในเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล โปรดคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อสร้างกลุ่มพารามิเตอร์

 • คุณใส่พารามิเตอร์ไว้ในกลุ่มเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น และคีย์พารามิเตอร์จะต้องไม่ซ้ำกันในทุกพารามิเตอร์
 • ชื่อกลุ่มพารามิเตอร์มีอักขระได้ไม่เกิน 256 ตัว
 • หากคุณใช้ทั้ง REST API และคอนโซล Firebase โปรดตรวจสอบว่าตรรกะ REST API ใดก็ตามได้รับการอัปเดตเพื่อจัดการกลุ่มพารามิเตอร์เมื่อเผยแพร่

สร้างหรือแก้ไขกลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คอนโซล Firebase

คุณจัดกลุ่มพารามิเตอร์ได้ในแท็บพารามิเตอร์ของคอนโซล Firebase วิธีสร้างหรือแก้ไขกลุ่ม

 1. เลือกจัดการกลุ่ม
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมายของพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก ย้ายไปยังกลุ่ม
 3. เลือกกลุ่มที่มีอยู่หรือสร้างกลุ่มใหม่โดยป้อนชื่อและรายละเอียดแล้วเลือกสร้างกลุ่มใหม่ หลังจากบันทึกกลุ่มแล้ว คุณจะเผยแพร่กลุ่มได้โดยใช้ปุ่มเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

สร้างกลุ่มแบบเป็นโปรแกรม

API ของ REST สำหรับการกำหนดค่าระยะไกล สร้างและเผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์โดยอัตโนมัติ สมมติว่าคุณคุ้นเคยกับ REST และมีการตั้งค่าให้อนุญาตคำขอที่ส่งไปยัง API คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดการกลุ่มด้วยการเขียนโปรแกรมได้

 1. ดึงข้อมูลเทมเพลตปัจจุบัน
 2. เพิ่มออบเจ็กต์ JSON เพื่อแสดงกลุ่มพารามิเตอร์
 3. เผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คำขอ HTTP PUT

ออบเจ็กต์ parameterGroups มีคีย์กลุ่ม พร้อมด้วยคำอธิบายที่ฝังอยู่และรายการพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่ม โปรดทราบว่าคีย์กลุ่มแต่ละรายการต้องไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากการแก้ไขเทมเพลตที่เพิ่มกลุ่มพารามิเตอร์ "เมนูใหม่" ที่มีพารามิเตอร์ 1 รายการ pumpkin_spice_season

{
 "parameters": {},
 "version": {
  "versionNumber": "1",

  …


 },
 "parameterGroups": {
  "new menu": {
   "description": "New Menu",
   "parameters": {
    "pumpkin_spice_season": {
     "defaultValue": {
      "value": "true"
     },
     "description": "Whether it's currently pumpkin spice season."
    }
   }
  }
 }
}

ประเภทกฎเงื่อนไข

คอนโซล Firebase รองรับกฎประเภทต่อไปนี้ ฟังก์ชันการทำงานที่เทียบเท่ามีอยู่ในการกำหนดค่าระยะไกลของ REST API ตามรายละเอียดในการอ้างอิงนิพจน์เงื่อนไข

ประเภทของกฎ ผู้ดำเนินการ ค่า หมายเหตุ
แอป == เลือกจากรายการรหัสแอปสำหรับแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase เมื่อเพิ่มแอปไปยัง Firebase ให้ป้อนรหัสชุดหรือชื่อแพ็กเกจ Android ที่กำหนดแอตทริบิวต์ที่แสดงเป็นรหัสแอปในกฎการกำหนดค่าระยะไกล

ใช้แอตทริบิวต์นี้ดังนี้
 • สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleIdentifier ของแอป คุณสามารถค้นหา Bundle ID ได้ในแท็บทั่วไปของเป้าหมายหลักของแอปใน Xcode
 • สำหรับ Android: ใช้ applicationId ของแอป คุณสามารถดู applicationId ได้ในไฟล์ build.gradle ระดับแอป
เวอร์ชันแอป สำหรับค่าสตริง
ตรงทุกประการกับ,
ประกอบด้วย,
ไม่มี
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุเวอร์ชันของแอปที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกแอป Android/Apple ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleShortVersionString ของแอป

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าแอป Apple ใช้ SDK แพลตฟอร์ม Firebase เวอร์ชัน 6.24.0 ขึ้นไป เนื่องจากไม่ได้ส่ง CFBundleShortVersionString ในเวอร์ชันก่อนหน้า (ดูบันทึกประจำรุ่น)

สำหรับ Android: ใช้ versionName ของแอป

การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้จะพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ คุณจะเลือกค่าหลายค่าได้เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์ที่ตรงกันทุกประการ มี ไม่มี หรือนิพจน์ทั่วไป

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์นิพจน์ทั่วไป คุณจะสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปอาจจับคู่กับสตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แท็ก Anchor ^ และ $ เพื่อจับคู่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งสตริงเป้าหมาย

หมายเลขบิลด์ สำหรับค่าสตริง
ตรงทุกประการกับ,
ประกอบด้วย,
ไม่มี
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุบิลด์ของแอปที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกแอป Apple หรือ Android ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

โอเปอเรเตอร์นี้ใช้ได้กับแอป Apple และ Android เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ CFBundleVersion ของแอปสำหรับ Apple และ versionCode สำหรับ Android การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้ ต้องคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

คุณสามารถเลือกหลายค่าได้เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์ตรงกันทุกประการ, มี, ไม่มี หรือนิพจน์ทั่วไป

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์นิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปอาจตรงกับสตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมาย

แพลตฟอร์ม == iOS
Android
เว็บ
 
ระบบปฏิบัติการ ==

ระบุระบบปฏิบัติการที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือก เว็บแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

กฎนี้จะประเมินค่าเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของเว็บแอปหนึ่งๆ หากระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
เบราว์เซอร์ ==

ระบุเบราว์เซอร์ที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือก เว็บแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

กฎนี้จะประเมินค่าเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของเว็บแอปหนึ่งๆ หากเบราว์เซอร์และเวอร์ชันตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
หมวดหมู่ของอุปกรณ์ เท่ากับ, ไม่เท่ากับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ กฎนี้ประเมินว่าอุปกรณ์ที่เข้าถึงเว็บแอปเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ใช่อุปกรณ์เคลื่อนที่ (เดสก์ท็อปหรือคอนโซล) กฎประเภทนี้ใช้ได้เฉพาะกับเว็บแอป
ภาษา อยู่ใน เลือกอย่างน้อย 1 ภาษา กฎนี้จะประเมินอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ เป็น true หากอินสแตนซ์ของแอปนั้นติดตั้งในอุปกรณ์ที่ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่แสดงอยู่
ประเทศ/ภูมิภาค อยู่ใน เลือกภูมิภาคหรือประเทศอย่างน้อย 1 รายการ กฎนี้จะประเมินค่าเป็น true สำหรับอินสแตนซ์แอปที่ระบุ หากอินสแตนซ์อยู่ในภูมิภาคหรือประเทศที่อยู่ในรายการ รหัสประเทศของอุปกรณ์จะกำหนดโดยใช้ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ในคำขอหรือรหัสประเทศที่กำหนดโดย Firebase Analytics (หากมีการแชร์ข้อมูล Analytics กับ Firebase)
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ รวมอย่างน้อย 1 รายการ เลือกอย่างน้อย 1 รายการจากรายการกลุ่มเป้าหมาย Google Analytics ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับโปรเจ็กต์

กฎนี้ต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

หมายเหตุ: เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย Analytics จำนวนมากได้รับการกำหนดโดยเหตุการณ์หรือพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ ซึ่งอาจอิงตามการกระทำของผู้ใช้แอป กฎผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายจึงอาจใช้เวลาสักพักจึงจะมีผลสำหรับอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ

พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ สำหรับค่าสตริง
มี,
ไม่มี
ตรงทั้งหมด
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข
=, ≠, >, ≥, <, ≤

หมายเหตุ: ในไคลเอ็นต์ คุณจะกำหนดค่าสตริงสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ได้เท่านั้น สำหรับเงื่อนไขที่ใช้โอเปอเรเตอร์ที่เป็นตัวเลข การกำหนดค่าระยะไกลจะแปลงค่าของพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเต็ม/จำนวนทศนิยม
เลือกจากรายการพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Google Analytics ที่ใช้ได้ ดูวิธีใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้เพื่อปรับแต่งแอปสำหรับฐานผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงมากๆ ได้ที่ การกำหนดค่าระยะไกลและพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ได้จากคู่มือต่อไปนี้

คุณสามารถเลือกหลายค่าได้เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์ตรงกันทุกประการ, ประกอบด้วย, ไม่มี หรือนิพจน์ทั่วไป

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์นิพจน์ทั่วไป คุณสามารถสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปอาจตรงกับสตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้จุดยึด ^ และ $ เพื่อจับคู่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมาย

หมายเหตุ: พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล
ผู้ใช้ในเปอร์เซ็นต์แบบสุ่ม แถบเลื่อน (ในคอนโซล Firebase REST API ใช้โอเปอเรเตอร์ <=, > และ between) 0-100

ใช้ช่องนี้เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงกับตัวอย่างแบบสุ่มของอินสแตนซ์แอป (ซึ่งมีขนาดตัวอย่างเล็กเพียง .0001%) โดยใช้วิดเจ็ตแถบเลื่อน เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้ที่สับเปลี่ยนแบบสุ่ม (อินสแตนซ์แอป) ออกเป็นกลุ่ม

ระบบจะแมปอินสแตนซ์ของแอปแต่ละรายการกับตัวเลขจำนวนเต็มหรือเศษส่วนแบบสุ่มตาม Seed ที่กำหนดไว้ในโปรเจ็กต์นั้น

กฎจะใช้คีย์เริ่มต้น (แสดงเป็นแก้ไข Seed ในคอนโซล Firebase) เว้นแต่คุณจะแก้ไขค่าตั้งต้น คุณทำให้กฎกลับไปใช้คีย์เริ่มต้นได้โดยล้างช่อง Seed

ใช้ค่าตั้งต้นเดียวกันในเงื่อนไขต่างๆ เพื่อจัดการกับอินสแตนซ์ของแอปเดียวกันภายในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่ระบุให้สอดคล้องกัน หรือเลือกกลุ่มใหม่ของอินสแตนซ์แอปที่กำหนดให้แบบสุ่มสำหรับช่วงเปอร์เซ็นต์ที่ระบุโดยการระบุ Seed ใหม่

เช่น หากต้องการสร้างเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 2 ข้อ โดยแต่ละเงื่อนไขใช้กับผู้ใช้แอป 5% ที่ไม่ทับซ้อนกัน คุณสามารถกำหนดค่าเงื่อนไขหนึ่งเพื่อจับคู่เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0% ถึง 5% และกำหนดค่าเงื่อนไขอื่นให้ตรงกับช่วงระหว่าง 5% ถึง 10% หากต้องการให้ผู้ใช้บางรายปรากฏแบบสุ่มในทั้ง 2 กลุ่ม ให้ใช้ค่าตั้งต้นที่แตกต่างกันสำหรับกฎภายในแต่ละเงื่อนไข

กลุ่มที่นำเข้า อยู่ใน เลือกกลุ่มที่นำเข้าอย่างน้อย 1 กลุ่ม กฎนี้ต้องมีการตั้งค่า กลุ่มที่นำเข้าที่กำหนดเอง
วันที่/เวลา ก่อน หลัง วันที่และเวลาที่ระบุ โดยใช้เขตเวลาของอุปกรณ์หรือเขตเวลาที่ระบุ เช่น "(GMT+11) เวลาซิดนีย์" เปรียบเทียบเวลาปัจจุบันกับเวลาดึงข้อมูลอุปกรณ์
การเปิดครั้งแรก ก่อน หลัง วันที่และเวลาที่ระบุในเขตเวลาที่ระบุ

จับคู่ผู้ใช้ที่เปิดแอปเป้าหมายเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาที่ระบุ

ต้องใช้ SDK ต่อไปนี้

 • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
 • SDK ของแพลตฟอร์ม Apple v9.0.0 ขึ้นไปหรือ Android SDK v21.1.1 ขึ้นไป (Firebase BoM v30.3.0 ขึ้นไป)

รหัสการติดตั้ง อยู่ใน ระบุรหัสการติดตั้งอย่างน้อย 1 รหัส (สูงสุด 50 รหัส) เพื่อกำหนดเป้าหมาย กฎนี้จะประเมินเป็น true สำหรับการติดตั้งหนึ่งๆ หากรหัสของการติดตั้งนั้นอยู่ในรายการค่าที่คั่นด้วยคอมมา

ดูวิธีรับรหัสการติดตั้งได้ที่ เรียกดูตัวระบุไคลเอ็นต์
มีผู้ใช้แล้ว (ไม่มีโอเปอเรเตอร์) กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ทั้งหมดของแอปทั้งหมดภายในโปรเจ็กต์ปัจจุบัน

ใช้กฎเงื่อนไขนี้เพื่อจับคู่ผู้ใช้ทั้งหมดภายในโปรเจ็กต์ โดยไม่คำนึงถึงแอปหรือแพลตฟอร์ม

การค้นหาพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณค้นหาคีย์พารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ และเงื่อนไขของโปรเจ็กต์จากคอนโซล Firebase ได้โดยใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของแท็บพารามิเตอร์ของการกำหนดค่าระยะไกล

ขีดจำกัดของพารามิเตอร์และเงื่อนไข

ภายในโปรเจ็กต์ Firebase คุณมีพารามิเตอร์ได้สูงสุด 2,000 รายการและเงื่อนไขสูงสุด 500 รายการ คีย์พารามิเตอร์มีความยาวได้สูงสุด 256 อักขระ โดยต้องขึ้นต้นด้วยขีดล่างหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) และอาจมีตัวเลขได้ ความยาวรวมของสตริงค่าพารามิเตอร์ภายในโปรเจ็กต์ต้องมีความยาวไม่เกิน 1,000,000 อักขระ

การดูการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลได้จากคอนโซล Firebase สำหรับพารามิเตอร์และเงื่อนไขแต่ละรายการ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ดูชื่อของผู้ใช้ที่แก้ไขพารามิเตอร์หรือเงื่อนไขครั้งล่าสุด

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน ให้ดูจำนวนนาทีหรือชั่วโมงที่ผ่านไปนับตั้งแต่เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลที่ใช้งานอยู่

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอดีตอย่างน้อย 1 วัน ให้ดูวันที่ที่เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลที่ใช้งานอยู่

การอัปเดตพารามิเตอร์

ในหน้าพารามิเตอร์ของการกำหนดค่าระยะไกล คอลัมน์เผยแพร่ล่าสุดจะแสดงผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขพารามิเตอร์แต่ละรายการและวันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุดของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • หากต้องการดูข้อมูลเมตาการเปลี่ยนแปลงสำหรับพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่ม ให้ขยายกลุ่มพารามิเตอร์

 • หากต้องการจัดเรียงตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยตามวันที่เผยแพร่ ให้คลิกป้ายกำกับคอลัมน์เผยแพร่ล่าสุด

การอัปเดตสภาพสินค้า

ในหน้าเงื่อนไขของการกำหนดค่าระยะไกล คุณจะเห็นผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขเงื่อนไขและวันที่ที่ผู้ใช้แก้ไขซึ่งอยู่ถัดจากแก้ไขล่าสุดใต้แต่ละเงื่อนไข

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการเริ่มต้นกำหนดค่าโปรเจ็กต์ Firebase โปรดดูตั้งค่าโปรเจ็กต์การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase