Bạn có thể làm gì với Cấu hình từ xa?

Nhà phát triển ứng dụng sử dụng Cấu hình từ xa theo nhiều cách để phù hợp với yêu cầu riêng của họ và chúng tôi khuyến khích điều đó. Để giúp bạn nắm được những việc bạn có thể làm với Cấu hình từ xa, trang này mô tả một số trường hợp sử dụng có thể áp dụng rộng rãi cho nhà phát triển thiết bị di động.

Ra mắt tính năng mới theo cơ chế phát hành theo tỷ lệ phần trăm

Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa để tiến hành phát hành theo tỷ lệ phần trăm nhằm từ từ cho người dùng tiếp cận chức năng mới. Đối với trường hợp sử dụng này, giả sử bạn có một chức năng tìm kiếm mới được bật và tắt bằng cách sử dụng tham số Cấu hình từ xa có tên là new_search_feature_flag, và bạn muốn bắt đầu bằng cách triển khai chức năng này cho 10% số lượng người dùng đã cài đặt.

Để làm được việc này, hãy chỉnh sửa tham số new_search_feature_flag, thêm điều kiện mới và chọn Người dùng theo tỷ lệ phần trăm ngẫu nhiên. Sử dụng thanh trượt để đặt tỷ lệ phần trăm ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 10.

Hình ảnh di chuyển qua các bước GUI của bảng điều khiển Firebase để triển khai một tỷ lệ phần trăm cho một thông số hiện có
Thêm tham số cho tỷ lệ phần trăm phát hành tính năng

Hiện tại, khi tìm nạp giá trị new_search_feature_flag từ Cấu hình từ xa, 10% người dùng được chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giá trị true, trong khi 90% còn lại nhận được giá trị false.

Khi hài lòng với độ ổn định của tính năng này trong 10% dân số người dùng, bạn có thể tăng lên 30%, lên 50% và cuối cùng là 100% sau khi hoàn toàn tự tin về tính năng này.

Xác định biểu ngữ quảng cáo dành riêng cho nền tảng và ngôn ngữ cho ứng dụng của bạn

Giả sử bạn sắp có một chương trình giảm giá thương mại điện tử và bạn muốn bật một trang chờ khuyến mãi trong ứng dụng của mình. Ngoài ra, hãy tưởng tượng bạn muốn tuỳ chỉnh trang đích này theo cùng ngôn ngữ mà người dùng đã đặt trên thiết bị của họ. Bạn có thể xác định một tham số promo_splash_graphic và đặt giá trị của tham số đó thành URL tĩnh (được lưu trữ trên Bộ nhớ Firebase hoặc nơi khác), sau đó tham chiếu các tham số đó một cách linh động trong ứng dụng của bạn.

Sau đó, bạn có thể chỉ định các giá trị khác nhau cho Android và Apple cho những ngôn ngữ quan trọng nhất đối với chiến dịch tiếp thị quảng bá của mình. Nếu cần kích hoạt chương trình khuyến mãi tại một thời điểm cụ thể, bạn có thể sử dụng các điều kiện thời gian của Cấu hình từ xa và bạn cũng có thể sử dụng Cấu hình từ xa theo thời gian thực để đảm bảo các thay đổi được thực hiện ngay sau khi xuất bản mẫu, sau đó bạn có thể kích hoạt các thay đổi đó khi cần thiết trong ứng dụng.

Ảnh động di chuyển qua các bước GUI của bảng điều khiển Firebase để xác định biểu ngữ quảng bá dành riêng cho nền tảng và ngôn ngữ
Thêm thông số cho biểu ngữ quảng cáo đã bản địa hoá

Bạn cũng có thể sử dụng API phụ trợ Cấu hình từ xa để cập nhật các giá trị thông số theo phương thức lập trình, sau đó kích hoạt chức năng từ một công việc chạy cron.

Mang lại trải nghiệm tuỳ chỉnh cho người dùng dựa trên lần đầu tiên dùng ứng dụng

Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa để cung cấp trải nghiệm tuỳ chỉnh cho người dùng dựa trên ngày và giờ họ mở ứng dụng của bạn lần đầu tiên, bao gồm các trường hợp sử dụng sau:

  • Cung cấp nhiều quy trình giới thiệu khi người dùng tham gia ứng dụng của bạn.
  • Đưa ra các ưu đãi hoặc tính năng ẩn sau những cờ tính năng hoặc nút bật/tắt cho người dùng mới sau một ngày nhất định.
  • Cung cấp trải nghiệm tuỳ chỉnh cho những người dùng đã tham gia trong một khoảng thời gian cụ thể.

Giả sử bạn muốn cung cấp một món quà trong trò chơi cho người dùng mới để khuyến khích mức độ tương tác và tỷ lệ giữ chân ban đầu bạn muốn cung cấp một phần thưởng khác cho một nhóm người dùng lâu dài. Bạn có thể tạo một tham số có tên extra_coin_splash để kiểm soát cửa sổ bật lên cung cấp tiền miễn phí trong trò chơi, kèm theo thông báo có thể tuỳ chỉnh, số lượng xu thưởng và số lần tối đa để hiển thị lại ưu đãi nếu người dùng chưa chấp nhận ưu đãi. Bạn có thể dùng giá trị mặc định trong ứng dụng làm giá trị mặc định cho tham số, sau đó tạo 2 điều kiện.

Trước tiên, hãy thêm Giá trị điều kiện vào thông số Cấu hình từ xa extra_coins_splash nhắm đến một ứng dụng Android hoặc iOS cụ thể, đặt Mở lần đầu thành ngày và giờ trong tương lai, sau đó đặt giá trị thông số thành:

{"banner_text": "Welcome! Enjoy some extra coins!", "bonus_coins": 15, "max_display_retries": 2}

Tiếp theo, hãy thêm điều kiện cho một nhóm người dùng hiện có mà bạn muốn tặng thưởng (ví dụ: tất cả người dùng đã tham gia vào tháng 7 và vẫn đang chơi trò chơi của bạn trong tháng 10). Để làm việc này, hãy thêm một Giá trị điều kiện khác vào tham số extra_coins_splash, trong đó chế độ Mở lần đầu được đặt từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, đồng thời đặt giá trị thông số thành:

{"banner_text": "Thanks for being a loyal user!", "bonus_coins": 30, "max_display_retries": 2}:

Thông số extra_coins_splash cuối cùng của bạn sẽ có dạng như sau:

Thông số Cấu hình từ xa có các giá trị có điều kiện

Sau khi bạn phát hành cấu hình bằng tham số này, cả hai nhóm người dùng sẽ nhận được các giá trị tham số xu bổ sung mà bạn đã định cấu hình sau lần tìm nạp tiếp theo.

Bước tiếp theo, hãy thử Thử nghiệm A/B hoặc cá nhân hoá với các thông số và điều kiện nhắm mục tiêu của bạn, sử dụng các thông báo biểu ngữ và số tiền xu thưởng.

Kiểm thử chức năng mới trên một nhóm kiểm thử giới hạn

Thông thường, để kiểm thử chức năng mới trong một nhóm kiểm thử có giới hạn, bạn nên sử dụng kênh Alpha trên Google Play hoặc Test Flight cho một ứng dụng của Apple. Những công cụ này là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn kiểm thử chức năng mới theo cùng tần suất như chu kỳ phát triển thông thường của bạn.

Tuy nhiên, đôi khi có một tính năng mà bạn muốn kiểm thử nhanh hơn và dễ dàng bật hoặc tắt, bất kể thời gian phát hành tiếp theo trong chu kỳ phát triển thông thường. Đối với những trường hợp như vậy, Cấu hình từ xa có thể là một công cụ rất hữu ích.

Giả sử bạn muốn thử nghiệm đồ hoạ mới giữa các nhân viên trong công ty. Làm cách nào để bật tính năng này bằng Cấu hình từ xa?

Khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng, hãy kiểm tra mã email của họ và thiết lập thuộc tính người dùng is_mydomain_employee=true. Thuộc tính này chỉ áp dụng khi email đó thuộc miền của bạn. Sau đó, hãy tạo một điều kiện để theo dõi thuộc tính người dùng đó. Bạn có thể nhắm mục tiêu thuộc tính người dùng này trong Cấu hình từ xa và chỉ bật chức năng mới cho những người dùng này.

Ảnh động di chuyển qua các bước GUI của bảng điều khiển Firebase để thử nghiệm chức năng mới trên một nhóm thử nghiệm có giới hạn
Nhắm mục tiêu các nhóm thử nghiệm có một điều kiện

Sử dụng JSON để định cấu hình các thực thể phức tạp trong ứng dụng hoặc trò chơi của bạn

Khi ứng dụng ngày càng phức tạp, bạn cần có nhiều cách tốt hơn để cung cấp cấu hình cho ứng dụng. Ví dụ: nếu muốn định cấu hình một hệ thống đăng nhập mới, bạn có thể tạo một thông số Cấu hình từ xa cho mỗi giá trị động mà bạn muốn kiểm soát. Tuy nhiên, việc định cấu hình hệ thống đăng nhập theo cách này là tẻ nhạt và rất khó hiểu cũng như khó duy trì.

Một cách tốt hơn để cung cấp cấu hình cho hệ thống đăng nhập như vậy là sử dụng JSON và nhóm tất cả các tham số đó thành một tham số duy nhất. Điều này giúp việc chỉnh sửa và duy trì thông số login dễ dàng hơn nhiều theo thời gian.

Bảng điều khiển của Firebase cung cấp một trình xác thực JSON và một trình in đẹp mà bạn có thể sử dụng khi chỉnh sửa các thông số Cấu hình từ xa. Khi làm việc trong bảng điều khiển, hãy nhấp vào biểu tượng {} để mở trình chỉnh sửa.

Ảnh động di chuyển qua các bước GUI của bảng điều khiển Firebase để định cấu hình các thực thể phức tạp bằng JSON
Sử dụng trình chỉnh sửa JSON để nhóm các tham số

Gửi tin nhắn qua email hoặc Slack khi phát hành bản cập nhật Cấu hình từ xa

Nếu bạn là thành viên của một nhóm lớn sử dụng Cấu hình từ xa, thì thường rất khó để theo dõi ai sẽ xuất bản Cấu hình từ xa trong nhóm của mình và vào thời điểm nào.

Để đơn giản hoá các quy trình làm việc cộng tác, bạn có thể được thông báo qua cơ chế yêu thích của mình (Slack hoặc Email) gần như theo thời gian thực. API REST Cấu hình từ xa cùng với điều kiện kích hoạt nền Cấu hình từ xa trong Cloud Functions cho Firebase có thể cho phép bạn gửi thông báo bất cứ khi nào mẫu Cấu hình từ xa thay đổi.

Gần đây, eBay đã mở rộng quy trình triển khai cho cách họ sử dụng Chức năng đám mây với Cấu hình từ xa để xuất bản điểm khác biệt của các mẫu Cấu hình từ xa mới so với trước đây lên kênh Slack.