Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Game Loop testlerini kullanmaya başlayın

Oyun uygulamaları farklı kullanıcı arabirimi çerçeveleri üzerine oluşturulduğunda oyun testini otomatikleştirmek zor olabilir. Game Loop testleri, yerel testlerinizi Test Lab ile entegre etmenize ve seçtiğiniz cihazlarda kolayca çalıştırmanıza olanak tanır. Game Loop testi, gerçek bir oyuncunun hareketlerini simüle ederken oyun uygulamanız aracılığıyla testinizi gerçekleştirir. Bu kılavuz, bir Game Loop testini nasıl çalıştıracağınızı ve ardından test sonuçlarınızı Firebase konsolunda nasıl görüntüleyeceğinizi ve yöneteceğinizi gösterir.

Oyun motorunuza bağlı olarak, tek veya çoklu döngülerle testler uygulayabilirsiniz. Döngü, oyun uygulamanızdaki testinizin tam veya kısmi tekrarıdır. Oyun döngüleri şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Oyununuzun bir seviyesini son kullanıcının oynayacağı şekilde çalıştırın. Ya kullanıcının girişini kodlayabilir, kullanıcının boşta kalmasına izin verebilir ya da oyununuzda mantıklıysa kullanıcıyı bir yapay zeka ile değiştirebilirsiniz (örneğin, bir yarış arabası oyun uygulamanız olduğunu ve zaten bir yapay zeka uyguladığınızı varsayalım. Yapabilirsiniz kullanıcının girişinden sorumlu bir AI sürücüsünü kolayca atayın).
 • Cihazların destekleyip desteklemediğini görmek için oyununuzu en yüksek kalite ayarında çalıştırın.
 • Teknik bir test çalıştırın (birden çok gölgelendiriciyi derleyin, çalıştırın, çıktının beklendiği gibi olup olmadığını kontrol edin, vb.).

Game Loop testini tek bir test cihazında, bir dizi test cihazında veya Test Lab'de çalıştırabilirsiniz. Ancak, fiziksel cihazlardan daha düşük grafik çerçeve hızlarına sahip olduklarından Game Loop testlerinin sanal cihazlarda yapılmasını önermiyoruz.

Sen başlamadan önce

Bir testi uygulamak için önce uygulamanızı Game Loop testleri için yapılandırmanız gerekir.

 1. Uygulama bildiriminizde, etkinliğinize yeni bir amaç filtresi ekleyin :

  <activity android:name=".MyActivity">
    <intent-filter>
      <action android:name="com.google.intent.action.TEST_LOOP"/>
      <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
      <data android:mimeType="application/javascript"/>
    </intent-filter>
    <intent-filter>
     ... (other intent filters here)
    </intent-filter>
  </activity>
  

  Bu, Test Lab'in oyununuzu belirli bir amaçla tetikleyerek başlatmasını sağlar.

 2. Kodunuza ( onCreate yöntem bildiriminin içinde öneririz) aşağıdakileri ekleyin:

  Kotlin+KTX

  val launchIntent = intent
  if (launchIntent.action == "com.google.intent.action.TEST_LOOP") {
    val scenario = launchIntent.getIntExtra("scenario", 0)
    // Code to handle your game loop here
  }

  Java

  Intent launchIntent = getIntent();
  if(launchIntent.getAction().equals("com.google.intent.action.TEST_LOOP")) {
    int scenario = launchIntent.getIntExtra("scenario", 0);
    // Code to handle your game loop here
  }

  Bu, etkinliğinizin onu başlatan amacı kontrol etmesine olanak tanır. İsterseniz bu kodu daha sonra da ekleyebilirsiniz (örn. oyun motorunuzu ilk kez yükledikten sonra).

 3. Önerilen: Testin sonunda şunları ekleyin:

  Kotlin+KTX

  yourActivity.finish()

  Java

  yourActivity.finish();

  Bu, Game Loop testi tamamlandığında uygulamanızı kapatır. Test, bir sonraki döngüyü başlatmak için uygulamanızın kullanıcı arabirimi çerçevesine dayanır ve uygulamanızın kapatılması, ona testin bittiğini söyler.

Bir Game Loop testi oluşturun ve çalıştırın

Uygulamanızı Game Loop testleri için yapılandırdıktan sonra hemen bir test oluşturabilir ve bunu oyun uygulamanızda çalıştırabilirsiniz. Firebase konsolunu veya gcloud komut satırı arabirimini (CLI) kullanarak Test Laboratuvarı'nda veya Test Loop Manager'ı kullanarak yerel bir cihazda test çalıştırmayı seçebilirsiniz.

Yerel bir cihazda çalıştır

Test Lab'in Test Loop Manager'ı, Game Loop testlerini entegre etmenize ve bunları yerel cihazlarınızda çalıştırmanıza yardımcı olan açık kaynaklı bir uygulamadır. Ayrıca, Kalite Güvencesi ekibinizin cihazlarında aynı oyun döngülerini çalıştırmasını sağlar.

Test Loop Manager'ı kullanarak yerel bir cihazda test çalıştırmak için:

 1. Test Loop Manager'ı bir telefona veya tablete indirin ve şunu çalıştırarak kurun:
  adb install testloopmanager.apk
 2. Cihazınızda, telefonunuzda veya tabletinizde Test Döngüsü Uygulamaları uygulamasını açın. Uygulama, cihazınızda oyun döngüleriyle çalıştırılabilen uygulamaların bir listesini görüntüler. Oyun uygulamanızı burada görmüyorsanız, amaç filtrenizin Başlamadan önce bölümünün ilk adımında açıklananla eşleştiğinden emin olun.
 3. Oyun uygulamanızı seçin, ardından çalıştırmak istediğiniz döngü sayısını seçin. Not: Bu adımda, tek bir döngü yerine bir döngü alt kümesini çalıştırmayı seçebilirsiniz. Aynı anda birden çok döngü çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İsteğe bağlı özellikler.
 4. Testi çalıştır seçeneğine tıklayın. Testiniz hemen çalışmaya başlar.

Test Laboratuvarında Çalıştır

Firebase konsolunu veya gcloud CLI'yi kullanarak Test Laboratuvarı'nda Game Loop testi çalıştırabilirsiniz. Başlamadan önce, henüz yapmadıysanız Firebase konsolunu açın ve bir proje oluşturun.

Firebase konsolunu kullanın

 1. Firebase konsolunda, sol panelden Test Lab'ı tıklayın.
 2. İlk Testinizi Çalıştırın (veya projeniz daha önce bir test yaptıysa Bir Testi Çalıştırın ) seçeneğine tıklayın.
 3. Test türü olarak Game Loop'u seçin ve ardından Devam'a tıklayın.
 4. Gözat'a tıklayın ve ardından uygulamanızın .apk dosyasına göz atın. Not: Bu adımda, tek bir döngü yerine bir döngü alt kümesini çalıştırmayı seçebilirsiniz. Aynı anda birden çok döngü çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İsteğe bağlı özellikler.
 5. Devam'ı tıklayın.
 6. Uygulamanızı test etmek için kullanılacak fiziksel cihazları seçin.
 7. Testleri Başlat'ı tıklayın.

Firebase konsolunu kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Firebase konsoluyla test etmeye başlama.

gcloud komut satırını (CLI) kullanın

 1. Henüz yapmadıysanız Google Cloud SDK'yı indirip yükleyin.

 2. Google hesabınızı kullanarak gcloud CLI'da oturum açın:

  gcloud auth login

 3. Firebase projenizi gcloud'da ayarlayın; burada PROJECT_ID , Firebase projenizin kimliğidir:

  gcloud config set project PROJECT_ID
  
 4. İlk testinizi çalıştırın:

  gcloud firebase test android run \
   --type=game-loop --app=<var>path-to-apk</var> \
   --device model=herolte,version=23
  

gcloud CLI'yi kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi için Testi gcloud komut satırından başlatma bölümüne bakın.

Opsiyonel özellikler

Test Lab, çıktı verilerini yazma yeteneği, çoklu oyun döngüleri için destek ve ilgili döngüler için etiketler dahil olmak üzere testlerinizi daha fazla özelleştirmenize olanak tanıyan çeşitli isteğe bağlı özellikler sunar.

Çıkış verilerini yaz

Game Loop testiniz, launchIntent.getData() yönteminde belirtilen bir dosyaya çıktı yazabilir. Bir testi çalıştırdıktan sonra, bu çıktı verilerine Firebase konsolunun Test Lab bölümünden erişebilirsiniz (bkz . Game Loop test çıktı dosyası örneği ).

Test Lab, Dosya Paylaşımı bölümünde açıklanan uygulamalar arasında dosya paylaşımına yönelik en iyi uygulamaları takip eder. Etkinliğinizin, niyetinizin bulunduğu onCreate() yönteminde, aşağıdaki kodu çalıştırarak veri çıktı dosyanızı kontrol edebilirsiniz:

Kotlin+KTX

val launchIntent = intent
val logFile = launchIntent.data
logFile?.let {
  Log.i(TAG, "Log file ${it.encodedPath}")
  // ...
}

Java

Intent launchIntent = getIntent();
Uri logFile = launchIntent.getData();
if (logFile != null) {
  Log.i(TAG, "Log file " + logFile.getEncodedPath());
  // ...
}

Oyun uygulamanızın C++ tarafından dosyaya yazmak istiyorsanız, dosya yolu yerine dosya tanımlayıcıyı iletebilirsiniz:

Kotlin+KTX

val launchIntent = intent
val logFile = launchIntent.data
var fd = -1
logFile?.let {
  Log.i(TAG, "Log file ${it.encodedPath}")
  fd = try {
    contentResolver
      .openAssetFileDescriptor(logFile, "w")!!
      .parcelFileDescriptor
      .fd
  } catch (e: FileNotFoundException) {
    e.printStackTrace()
    -1
  } catch (e: NullPointerException) {
    e.printStackTrace()
    -1
  }
}

// C++ code invoked here.
// native_function(fd);

Java

Intent launchIntent = getIntent();
Uri logFile = launchIntent.getData();
int fd = -1;
if (logFile != null) {
  Log.i(TAG, "Log file " + logFile.getEncodedPath());
  try {
    fd = getContentResolver()
        .openAssetFileDescriptor(logFile, "w")
        .getParcelFileDescriptor()
        .getFd();
  } catch (FileNotFoundException e) {
    e.printStackTrace();
    fd = -1;
  } catch (NullPointerException e) {
    e.printStackTrace();
    fd = -1;
  }
}

// C++ code invoked here.
// native_function(fd);

C++

#include <unistd.h>
JNIEXPORT void JNICALL
Java_my_package_name_MyActivity_native_function(JNIEnv *env, jclass type, jint log_file_descriptor) {
// The file descriptor needs to be duplicated.
int my_file_descriptor = dup(log_file_descriptor);
}

Çıktı dosyası örneği

Firebase konsolunun Test Laboratuvarı bölümünde oyun döngüsü testi sonuçlarını görüntülemek için çıktı veri dosyalarını (aşağıdaki örnekte olduğu gibi biçimlendirilmiş) kullanabilirsiniz. /.../ olarak gösterilen alanlar, bu dosyada kullanılan diğer alanların adlarıyla çakışmadığı sürece ihtiyacınız olan tüm özel alanları içerebilir:

{
 "name": "test name",
 "start_timestamp": 0, // Timestamp of the test start (in us).
              Can be absolute or relative
 "driver_info": "...",
 "frame_stats": [
  {
   "timestamp": 1200000, // Timestamp at which this section was written
                It contains value regarding the period
                start_timestamp(0) -> this timestamp (1200000 us)
   "avg_frame_time": 15320, // Average time to render a frame in ns
   "nb_swap": 52, // Number of frame rendered
   "threads": [
    {
     "name": "physics",
     "Avg_time": 8030 // Average time spent in this thread per frame in us
    },
    {
     "name": "AI",
     "Avg_time": 2030 // Average time spent in this thread per frame in us
    }
   ],
   /.../ // Any custom field you want (vertices display on the screen, nb units …)
  },
  {
   // Next frame data here, same format as above
  }
 ],
 "loading_stats": [
  {
   "name": "assets_level_1",
   "total_time": 7850, // in us
   /.../
  },
  {
   "name": "victory_screen",
   "total_time": 554, // in us
   /.../
  }

 ],
 /.../, // You can add custom fields here
}

Çoklu oyun döngüleri

Uygulamanızda birden fazla oyun döngüsü çalıştırmayı yararlı bulabilirsiniz. Döngü, oyun uygulamanızın baştan sona eksiksiz bir akışıdır. Örneğin, oyununuzda birden fazla seviye varsa, tüm seviyeler arasında yinelenen bir döngüye sahip olmak yerine, her seviyeyi başlatmak için bir oyun döngüsüne sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu şekilde, uygulamanız 32. seviyede çökerse, çökmeyi yeniden oluşturmak ve hata düzeltmelerini test etmek için doğrudan o oyun döngüsünü başlatabilirsiniz.

Uygulamanızın aynı anda birden fazla döngü çalıştırmasını sağlamak için:

 • Test Loop Manager ile bir test çalıştırıyorsanız:

  1. Uygulamanızın manifest dosyasına <application> öğesinin içine şu satırı ekleyin:

   <meta-data
    android:name="com.google.test.loops"
    android:value="5" />
   

   Bu başlatma amacı, hedef döngüyü bir tamsayı parametresi olarak içerir. android:value alanında, 1 ile 1024 arasında bir tam sayı belirtebilirsiniz (tek bir test için izin verilen maksimum döngü sayısı). Döngülerin 0'dan değil 1'den başlayarak dizine alındığını unutmayın.

  2. Test Loop Manager uygulamasında, hangi döngüleri çalıştırmak istediğinizi seçmenize izin veren bir seçim ekranı görünür. Birden çok döngü seçerseniz, her döngü bir önceki döngü tamamlandıktan sonra sırayla başlatılır.

 • Firebase konsoluyla bir test çalıştırıyorsanız, Senaryolar alanına bir liste veya döngü numarası aralığı girin.

 • gcloud CLI ile bir test çalıştırıyorsanız --scenario-numbers bayrağını kullanarak bir döngü numaraları listesi belirtin. Örneğin, --scenario-numbers=1,3,5 1, 3 ve 5 numaralı döngüleri çalıştırır.

 • C++ yazıyorsanız ve döngünüzün davranışını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki ekstrayı yerel C++ kodunuza iletin:

  Kotlin+KTX

  val launchIntent = intent
  val scenario = launchIntent.getIntExtra("scenario", 0)

  Java

  Intent launchIntent = getIntent();
  int scenario = launchIntent.getIntExtra("scenario", 0);

  Artık sonuç int değerine göre döngünüzün davranışını değiştirebilirsiniz.

Oyun döngülerini etiketleyin

Oyun döngülerinizi bir veya daha fazla senaryo etiketiyle etiketlediğinizde, siz ve QA ekibiniz kolayca bir dizi ilgili oyun döngüsü başlatabilir (ör. "tüm uyumlu oyun döngüleri") ve bunları tek bir matriste test edebilirsiniz. Kendi etiketlerinizi oluşturabilir veya Test Lab tarafından sunulan önceden tanımlı etiketleri kullanabilirsiniz:

 • com.google.test.loops.player_experience : Oyunu oynarken gerçek bir kullanıcı deneyimini yeniden oluşturmak için kullanılan döngüler için. Bu döngülerle test etmenin amacı, gerçek bir kullanıcının oyunu oynarken karşılaşacağı sorunları bulmaktır.
 • com.google.test.loops.gpu_compatibility : GPU ile ilgili sorunları test etmek için kullanılan döngüler için. Bu döngülerle test etmenin amacı, donanım ve sürücülerle ilgili sorunları ortaya çıkarmak için üretimde düzgün çalışmayabilecek GPU kodunu yürütmektir.
 • com.google.test.loops.compatibility : G/Ç sorunları ve OpenSSL sorunları dahil olmak üzere çok çeşitli uyumluluk sorunlarını test etmek için kullanılan döngüler için.
 • com.google.test.loops.performance : Cihazın performansını test etmek için kullanılan döngüler için. Örneğin, yeni bir cihazın nasıl davrandığını görmek için bir oyun en karmaşık grafik ayarlarında çalışabilir.

Uygulamanızın aynı etiketle döngüler çalıştırmasını sağlamak için:

 • Test Loop Manager ile bir test çalıştırıyorsanız:

  1. Uygulamanızın manifest dosyasına aşağıdaki meta veri satırını ekleyin ve LABEL_NAME öğesini istediğiniz bir etiketle değiştirin:

   <meta-data
    android:name="com.google.test.loops.LABEL_NAME"
    android:value="1,3-5" />
   

   android:value alanında, etiketlemek istediğiniz döngüleri temsil eden 1 ila 1024 (tek bir test için izin verilen maksimum döngü sayısı) arasında bir aralık veya tamsayılar kümesi belirtebilirsiniz. Döngülerin 0'dan değil 1'den başlayarak dizine alındığını unutmayın. Örneğin, android:value="1,3-5" LABEL_NAME 1, 3, 4 ve 5 döngülerine uygular.

  2. Test Döngüsü Yöneticisi uygulamasında, Etiketler alanına bir veya daha fazla etiket girin.

 • Firebase konsoluyla bir test çalıştırıyorsanız, Etiketler alanına bir veya daha fazla etiket girin.

 • gcloud CLI ile bir test çalıştırıyorsanız --scenario-labels işaretini kullanarak bir veya daha fazla senaryo etiketi belirtin (ör. --scenario-labels=performance,gpu ).

Uygulama lisanslama desteği

Test Lab, Google Play tarafından sunulan Uygulama Lisanslama hizmetini kullanan uygulamaları destekler. Uygulamanızı Test Lab ile test ederken lisanslamayı başarılı bir şekilde kontrol etmek için uygulamanızı Play Store'daki üretim kanalında yayınlamanız gerekir. Uygulamanızı Test Lab kullanarak alfa veya beta kanalında test etmek için, uygulamanızı Test Lab'e yüklemeden önce lisans kontrolünü kaldırın.

Bilinen Sorunlar

Test Lab'deki Game Loop testlerinde aşağıdaki bilinen sorunlar vardır:

 • Bazı kilitlenmeler geri izlemeyi desteklemez. Örneğin, bazı yayın yapıları prctl(PR_SET_DUMPABLE, 0) kullanarak debuggerd işleminin çıktısını bastırabilir. Daha fazla bilgi için bkz debuggerd .
 • API Düzey 19, dosya izin hataları nedeniyle şu anda desteklenmiyor.