Bắt đầu với Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase từ bảng điều khiển Firebase

Hướng dẫn này mô tả cách chạy thử nghiệm iOS bằng bảng điều khiển Firebase.

Bước 1. Tạo dự án Firebase

Nếu bạn chưa có, hãy chuyển đến bảng điều khiển Firebase và tạo một dự án Firebase mới.

Bước 2. Tải lên và chạy thử nghiệm của bạn

XCT

 1. Mở Test Lab trong bảng điều khiển Firebase .

 2. Nếu đây là thử nghiệm đầu tiên của bạn, hãy nhấp vào Bắt đầu trong iOS. Nếu trước đây bạn đã chạy thử nghiệm, hãy nhấp vào Chạy thử nghiệm rồi chọn Chạy thử nghiệm XCTest .

 3. Nhấp vào Browse và tìm tệp .zip bạn đã tạo.

 4. Chọn hộp cho từng thiết bị, phiên bản, hướng và ngôn ngữ bạn muốn thử nghiệm.

 5. (Tùy chọn) Để giúp bạn xác định và định vị ma trận thử nghiệm trong bảng điều khiển Firebase, bạn có thể thêm nhãn vào ma trận thử nghiệm của mình bằng cách nhập tên nhãn vào trường Nhãn ma trận thử nghiệm (tùy chọn) .

 6. Nhấp vào Bắt đầu kiểm tra .

Kiểm tra vòng lặp trò chơi

 1. Trên trang Phòng thí nghiệm kiểm tra của bảng điều khiển Firebase , hãy nhấp vào Chạy thử nghiệm đầu tiên của bạn > Chạy vòng lặp trò chơi iOS .

 2. Trong phần Tải ứng dụng lên , nhấp vào Duyệt qua , sau đó chọn tệp IPA của ứng dụng (nếu bạn chưa có, hãy tạo tệp IPA cho ứng dụng của bạn).

 3. (Tùy chọn) Để giúp bạn xác định và định vị ma trận thử nghiệm trong bảng điều khiển Firebase, bạn có thể thêm nhãn vào ma trận thử nghiệm của mình bằng cách nhập tên nhãn vào trường Nhãn ma trận thử nghiệm (tùy chọn) .

 4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn chạy nhiều vòng lặp (còn gọi là kịch bản) cùng một lúc hoặc chọn các vòng lặp cụ thể để chạy, hãy nhập số vòng lặp vào trường Kịch bản .

  Ví dụ, khi bạn nhập "1-3, 5", Test Lab sẽ chạy các vòng lặp 1, 2, 3 và 5. Theo mặc định (nếu bạn không nhập gì vào trường Kịch bản ), Test Lab chỉ chạy vòng lặp 1.

 5. Trong phần Thiết bị , hãy chọn một hoặc nhiều thiết bị vật lý mà bạn muốn thử nghiệm ứng dụng của mình trên đó, sau đó nhấp vào Bắt đầu thử nghiệm .

Bước 3. Điều tra kết quả kiểm tra của bạn

Khi bài kiểm tra bắt đầu, bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trang kết quả kiểm tra. Các thử nghiệm có thể mất vài phút để chạy, tùy thuộc vào số lượng cấu hình khác nhau mà bạn đã chọn và khoảng thời gian chờ thử nghiệm được đặt cho các thử nghiệm của bạn. Sau khi thử nghiệm của bạn chạy xong, bạn có thể xem lại kết quả thử nghiệm. Xem Phân tích kết quả phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase để tìm hiểu thêm về cách diễn giải kết quả kiểm tra.