Khắc phục sự cố & Câu hỏi thường gặp

Trang này cung cấp trợ giúp khắc phục sự cố và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc chạy thử nghiệm với Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase. Các vấn đề đã biết cũng được ghi lại. Nếu bạn không tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm hoặc cần trợ giúp thêm, hãy tham gia kênh #test-lab trên Firebase Slack hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Firebase .

Xử lý sự cố

Các câu hỏi thường gặp

Các vấn đề đã biết