Phòng thử nghiệm Firebase

Kiểm tra ứng dụng của bạn trên các thiết bị được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu của Google.

Phòng thử nghiệm Firebase là cơ sở hạ tầng kiểm thử ứng dụng trên đám mây cho phép bạn kiểm thử ứng dụng trên nhiều thiết bị và cấu hình. Nhờ đó, bạn có thể nắm rõ hơn về hiệu suất của ứng dụng khi được người dùng trực tiếp sử dụng.

Chạy kiểm thử

Để xem hướng dẫn về cách chạy kiểm thử bằng Phòng thử nghiệm, hãy tham khảo hướng dẫn Bắt đầu sử dụng của chúng tôi:

Android iOS

Các chức năng chính

Kiểm thử cả ứng dụng Android và iOS Chạy thử nghiệm trên nhiều thiết bị Android và iOS do Phòng thử nghiệm lưu trữ, bao gồm cả các thiết bị thử nghiệm Android ảo chạy trên máy chủ Arm nhanh hơn.
Chạy trên thiết bị thực Test Lab kiểm thử ứng dụng của bạn trên các thiết bị được cài đặt và chạy trong một trung tâm dữ liệu của Google, nhờ đó, bạn có thể phát hiện các vấn đề chỉ xảy ra trên những thiết bị và cấu hình cụ thể.
Tích hợp quy trình công việc Phòng thử nghiệm được tích hợp với bảng điều khiển của Firebase, Android Studio và gcloud CLI. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này với các hệ thống Tích hợp liên tục (CI).

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Phòng thử nghiệm sử dụng các thiết bị thực tế đang chạy trong một trung tâm dữ liệu của Google để kiểm thử ứng dụng của bạn. Các thiết bị này được cài đặt sẵn các API đã cập nhật và có chế độ cài đặt ngôn ngữ có thể tuỳ chỉnh, cho phép bạn kiểm thử toàn diện ứng dụng trên phần cứng và các cấu hình mà ứng dụng sẽ gặp trong thực tế.

Tổng quan về lộ trình triển khai

Chuẩn bị ứng dụng sẵn sàng cho việc kiểm thử
  • Trước tiên, hãy chọn một quy trình kiểm thử để chạy:
    • Kiểm thử đo lường cho Android
    • Thử nghiệm Robo cho Android (không yêu cầu thử nghiệm viết sẵn)
    • Kiểm thử Vòng lặp trò chơi dành cho iOSAndroid
    • XCTest dành cho iOS
  • Nếu cần, hãy sửa đổi thử nghiệm của bạn để chạy trong Phòng thử nghiệm. Tạo và đóng gói ứng dụng của bạn, sau đó tải ứng dụng lên Firebase.
Chọn thiết bị thử nghiệm và ma trận thử nghiệm Sử dụng một trong những công cụ tích hợp của chúng tôi, xác định ma trận kiểm thử của bạn bằng cách chọn một tập hợp thiết bị, phiên bản hệ điều hành, ngôn ngữ và hướng màn hình.
Chạy thử nghiệm và xem lại kết quả thử nghiệm Chạy kiểm thử bằng các công cụ mà chúng tôi cung cấp. Tuỳ thuộc vào kích thước của ma trận kiểm thử, Phòng thử nghiệm có thể mất vài phút để chạy chương trình kiểm thử của bạn. Sau khi thử nghiệm hoàn tất, bạn có thể xem kết quả trong bảng điều khiển của Firebase.

Các bước tiếp theo