Samouczek: testowanie nowych formatów reklam AdMob

Krok 2. Skonfiguruj Test A/B w konsoli Firebase


Wprowadzenie: przetestowanie wdrożenia nowego formatu reklamy AdMob za pomocą Firebase
Krok 1. Utwórz w AdMob nowy wariant jednostki reklamowej na potrzeby testów

Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase

Krok 3. Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji
Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki w konsoli Firebase
Krok 5. Zdecyduj, czy chcesz wdrożyć nowy format reklamy


Po zaimplementowaniu w aplikacji nowej jednostki reklamowej musisz skonfigurować test A/B, który pomoże Ci poznać jej skuteczność. Wskaż użytkowników, na których będzie kierować reklamy, oraz cele testowe. Trzeba też zdefiniować warianty testowe (czyli różne jednostki reklamowe w aplikacji) i skonfigurować parametr Zdalnej konfiguracji, który będzie kontrolować wyświetlanie odmian w aplikacji.

Testy A/B Firebase korzystają z poniższych usług do testowania i analizowania skutków dodania jednostki reklamowej do aplikacji:

 • Testy A/B Firebase (ten krok) – zdefiniuj cele i konfigurowalne parametry do testu
 • Zdalna konfiguracja Firebase (następny krok) – dodaj do kodu logikę obsługi konfiguracji parametrów
 • Google Analytics (działające w tle) – mierzy wpływ konfiguracji

Rozpoczynanie nowego testu A/B

Aby rozpocząć kontrolowany test wdrożenia nowego formatu reklamy, przejdź do sekcji Testy A/B w konsoli Firebase. Kliknij Utwórz eksperyment i wybierz Zdalna konfiguracja.

Konfiguracja testu A/B

Konfiguracja podstawowa

W sekcji Podstawowe informacje podaj nazwę eksperymentu i podaj jego opis.

Interfejs użytkownika konsoli Firebase pokazujący, jak skonfigurować podstawy testu A/B

Konfigurowanie kierowania

 1. W sekcji Kierowanie wybierz aplikację na iOS lub Androida, na którą chcesz kierować eksperyment.

 2. Ustaw odsetek użytkowników, którym będzie wyświetlana eksperymentalna reklama. W tym samouczku nowa jednostka reklamowa zostanie przetestowana przez 10% użytkowników. Pamiętaj, że nie oznacza to, że 10% wszystkich użytkowników zobaczy nowy format reklamy. Oznacza to, że 10% Twoich użytkowników weźmie udział w eksperymencie, aby zobaczyć lub nie zobaczyć nowego formatu reklamy.

  Wszystkie pozostałe ustawienia pozostaw domyślne.

Interfejs użytkownika konsoli Firebase pokazujący, jak skonfigurować kierowanie w ramach testu A/B.

Skonfiguruj cele

Testy A/B Firebase śledzą dane podstawowe, aby określić zwycięski wariant. Umożliwiają też dodanie danych dodatkowych, dzięki którym poznasz wpływ różnych konfiguracji na inne czynniki ważne dla Twojej aplikacji.

 1. W tym samouczku głównym celem jest optymalizacja szacunkowych przychodów z AdMob, więc wybierz ją z menu.

 2. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby Testy A/B śledziły dodatkowe dane, np. Szacunkowe łączne przychody lub różne wskaźniki utrzymania, wybierz te dane, klikając Dodaj dane.

Interfejs użytkownika konsoli Firebase pokazujący, jak skonfigurować cele testu A/B.

Konfigurowanie wariantów

Ostatnim krokiem konfiguracji testu A/B jest zdefiniowanie parametru Zdalnej konfiguracji, który określa, czy nowa jednostka reklamowa będzie wyświetlana użytkownikom.

 1. W sekcji Wersje utwórz nowy parametr o nazwie SHOW_NEW_AD_KEY, wpisując go w polu Parametr na karcie Punkt odniesienia.

 2. Zakończ konfigurowanie sekcji Wersje, korzystając z tych ustawień parametru SHOW_NEW_AD_KEY:

  • Wariant odnośnika: wartość ustawiona na false (co oznacza, że nie pokazuj nowego formatu reklamy).
  • Wariant wariantu A: wartość ustawiona na true (co oznacza: pokaż nowy format reklamy).

  Na potrzeby tego samouczka odmiana podstawowa nie wyświetla nowego formatu reklamy użytkownikom, ale wariant A będzie wyświetlać nowy format reklamy niewielkiej grupie użytkowników. Zależy to od wartości logicznej parametru. Wartości te są ustawiane tutaj w Testach A/B Firebase, ale to w rzeczywistości Zdalna konfiguracja Firebase wysyła je do kodu Twojej aplikacji w celu ich obsługi. W następnym kroku skonfigurujesz Zdalną konfigurację.

Interfejs konsoli Firebase pokazujący, jak skonfigurować warianty testu A/B

Kliknij Sprawdź, aby upewnić się, że eksperyment jest skonfigurowany zgodnie z oczekiwaniami. Zanim jednak rozpoczniesz eksperyment, musisz określić, jak kod aplikacji będzie reagował na wartość parametru true lub false otrzymaną z Firebase. Przejdź do następnego kroku, aby zaimplementować sposób, w jaki Zdalna konfiguracja obsługuje parametr SHOW_NEW_AD_KEY.
Krok 1. Utwórz w AdMob nową wersję jednostki reklamowej Krok 3. Obsługa wartości parametrów Zdalnej konfiguracji