Samouczek: testowanie przyjęcia nowych formatów reklam AdMob za pomocą Firebase

testowanie dwóch formatów reklam i ich wpływu na przychody i retencję

Samouczek dotyczący rozwiązania

Wdrażanie różnych formatów reklam może być skomplikowane, ale Firebase oferuje narzędzia, które pomagają testować, a następnie podejmować na podstawie danych decyzje dotyczące przyjęcia nowych formatów reklam.

 • Korzystając z Firebase, możesz przetestować A/B skuteczność nowego formatu reklamy na niewielkiej podgrupie użytkowników.

 • Możesz obserwować wyniki testów i przeglądać zalecenia Firebase dotyczące tego, czy nowy format reklamy jest skuteczniejszy niż istniejący format reklamy.

 • Gdy masz pewność, że zmiany prawdopodobnie będą miały pozytywny wpływ, możesz jednym kliknięciem wprowadzić je u większej liczby użytkowników.

Czego się nauczysz

W tym wieloetapowym samouczku dowiesz się, jak używać Firebase do testowania nowego formatu reklamy Google AdMob dla swojej aplikacji . Używa reklamy pełnoekranowej z nagrodą jako przykładowego przypadku testowego, ale możesz ekstrapolować i wykonać te same czynności, aby przetestować inne formaty reklam .

W tym samouczku założono, że korzystasz już z AdMob w swojej aplikacji i chcesz sprawdzić, czy dodanie kolejnej jednostki reklamowej (z nowym formatem reklamy) będzie miało wpływ na przychody z aplikacji lub inne dane. Jeśli jednak nie korzystasz jeszcze z AdMob w swojej aplikacji, nie ma problemu! Czynności opisane w tym samouczku mogą również pomóc w zrozumieniu, czy samo dodanie jednostki reklamowej do aplikacji ma wpływ na jej dane.

Więcej informacji na temat uzasadnienia biznesowego i wartości tego rozwiązania można znaleźć w naszym Omówieniu testowania nowych formatów reklam AdMob .

Produkty i funkcje użyte w tym samouczku

Google AdMob

Google AdMob umożliwia tworzenie wariantów jednostek reklamowych, które będą wyświetlane w Twojej aplikacji. Gdy połączysz AdMob z Firebase, AdMob wysyła do Firebase informacje o przychodach z reklam, by ulepszyć optymalizację strategii reklamowej.

Google Analytics

Google Analytics zapewnia wgląd w wskaźniki zaangażowania, utrzymania i zarabiania użytkowników, takie jak łączne przychody, przychody z AdMob, przychody z zakupów i wiele innych. Umożliwia także tworzenie grup odbiorców i segmentów użytkowników.

Zdalna konfiguracja Firebase

Zdalna konfiguracja Firebase umożliwia dynamiczne zmienianie i dostosowywanie zachowania i wyglądu aplikacji do pożądanych segmentów użytkowników — wszystko to bez publikowania nowej wersji aplikacji . W tym samouczku użyjesz parametrów Zdalnej konfiguracji do kontrolowania, czy nowa jednostka reklamowa jest wyświetlana użytkownikom.

Testy A/B Firebase

Testy A/B Firebase zapewniają interfejs i infrastrukturę do przeprowadzania eksperymentów produktowych i marketingowych w Twojej aplikacji. Zajmuje się dystrybucją wariantów eksperymentalnych do użytkowników, a następnie przeprowadza analizę statystyczną, aby na podstawie wybranych kluczowych danych, takich jak przychody lub utrzymanie użytkowników, określić, czy wariant eksperymentu ma lepsze wyniki niż grupa kontrolna.


Schemat blokowy rozwiązania i zastosowanych produktów


Przegląd samouczka

Przejdź bezpośrednio do samouczka krok po kroku

 1. Użyj AdMob, aby utworzyć nowy wariant jednostki reklamowej do testowania

  1. Utwórz nową jednostkę reklamy pełnoekranowej z nagrodą w AdMob.

  2. Zaimplementuj miejsce docelowe jednostki reklamowej w kodzie aplikacji.

 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase

  1. Zdefiniuj podstawy testowania, kierowanie i cele, względem których będzie wykonywany test.

  2. Zdefiniuj warianty testowe i skonfiguruj parametr Zdalna konfiguracja, który będzie określał, czy nowa jednostka reklamowa ma być wyświetlana użytkownikom biorącym udział w teście.

 3. Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji

  1. Użyj parametru Remote Config w swojej aplikacji.

  2. Zaimplementuj logikę wyświetlania jednostki reklamowej na podstawie wartości parametru.

 4. Rozpocznij test A/B i przejrzyj wyniki testu w konsoli Firebase

  1. Po rozpoczęciu testu i pozostawieniu go na kilka dni lub tygodni sprawdź w konsoli Firebase, czy test A/B ma zwycięski wariant oparty na głównym celu testu A/B.

  2. Sprawdź wpływ każdego wariantu na dodatkowe dane, aby upewnić się, że warianty nie spowodowały niezamierzonego negatywnego wpływu na te dane.

 5. Zdecyduj, czy wprowadzić nowy format reklamy

  1. Jeśli testy A/B wykażą, że odmiana wyświetlająca nowy format reklamy jest zwycięska, możesz zacząć wyświetlać ten format reklamy wszystkim użytkownikom docelowym w eksperymencie, wszystkim użytkownikom Twojej aplikacji lub podzbiorowi użytkowników.

  2. Jeśli nie ustalono jeszcze jednoznacznego zwycięzcy, możesz kontynuować eksperyment, aby zebrać więcej danych, lub zakończyć eksperyment, jeśli trwa już od dłuższego czasu z niejednoznacznymi wynikami.

Co będziesz potrzebował

 • Twoja własna aplikacja (iOS, Android lub projekt Unity)

 • Twoja aplikacja zarejestrowana jako aplikacja Firebase połączona z aplikacją AdMob ( więcej informacji )

 • Dostęp do konta AdMob powiązanego z Twoją aplikacją z uprawnieniami do tworzenia nowych jednostek reklamowych

 • Dostęp do projektu Firebase powiązanego z Twoją aplikacją, z uprawnieniami do tworzenia i zarządzania Zdalną konfiguracją i testami A/B, a także do przeglądania Google Analytics

 • Twój preferowany IDE

Słowniczek
Krok 1 : za pomocą AdMob utwórz nowy wariant jednostki reklamowej