Eğitim: Firebase kullanarak yeni AdMob reklam biçimlerinin kullanımını test etme

İki reklam biçimini ve bunların gelir ve kullanıcıları elde tutma üzerindeki etkisini test etme

Çözüm eğiticisi

Farklı reklam biçimlerinin benimsenmesi karmaşık olabilir ancak Firebase, test yapmanıza ve ardından yeni reklam biçimlerini kullanma konusunda veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olan araçlar sunar.

 • Firebase'i kullanarak yeni bir reklam biçiminin performansı için küçük bir kullanıcı alt kümesi ile A/B testi yapabilirsiniz.

 • Yeni reklam biçiminin mevcut reklam biçiminden daha iyi performans gösterip göstermediği konusunda test sonuçlarını gözlemleyip Firebase'den gelen önerileri inceleyebilirsiniz.

 • Değişikliklerin olumlu bir etki yaratacağından emin olduktan sonra, değişiklikleri tek bir tıklamayla daha fazla kullanıcıya sunabilirsiniz.

Neler öğreneceksiniz?

Bu çok adımlı eğitimde, uygulamanıza yönelik yeni bir Google AdMob reklam biçimini test etmek için Firebase'i nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Örnek test durumu olarak ödüllü geçiş reklamı kullanır. Ancak diğer reklam biçimlerini test etmek için aynı adımları tahmin edip kullanabilirsiniz.

Bu eğitimde, uygulamanızda halihazırda AdMob'u kullandığınız ve başka bir reklam birimi eklemenin (yeni bir reklam biçimiyle) uygulamanızın geliri veya diğer metrikleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını test etmek istediğiniz varsayılır. Ancak uygulamanızda henüz AdMob'u kullanmıyorsanız sorun değil. Bu eğitimdeki adımlar, uygulamanıza yalnızca bir reklam birimi eklemenin uygulamanızın metrikleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını anlamanıza da yardımcı olabilir.

Yeni AdMob reklam biçimlerinin benimsenmesini test etme çözümüne genel bakış makalemizde bu çözümün iş gerekçesi ve değeri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu eğitimde kullanılan ürünler ve özellikler

Google AdMob

Google AdMob, uygulamanızda yayınlanacak reklam birimi varyantları oluşturmanıza olanak tanır. AdMob'u Firebase'e bağladığınızda AdMob, reklam stratejisi optimizasyonunu iyileştirmek için reklam geliri bilgilerini Firebase'e gönderir.

Google Analytics

Google Analytics; kullanıcı etkileşimi ve elde tutmanın yanı sıra toplam gelir, AdMob geliri, satın alma geliri gibi para kazanma metrikleri hakkında bilgi verir. Ayrıca, kullanıcı kitleleri ve segmentler oluşturmanıza da olanak tanır.

Firebase Remote Config

Firebase Remote Config, uygulamanızın yeni bir sürümünü yayınlamadan uygulamanızın davranışını ve görünümünü istediğiniz kullanıcı segmentlerine göre dinamik olarak değiştirmenizi ve özelleştirmenizi sağlar. Bu eğiticide, yeni bir reklam biriminin kullanıcılarınıza gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol etmek için Remote Config parametrelerini kullanacaksınız.

Firebase A/B Testi

Firebase A/B Testi, uygulamanızda ürün ve pazarlama denemeleri çalıştırmak için gereken arayüz ve altyapıyı sağlar. Deneme varyantları kullanıcılara dağıtmayla ilgilenir ve ardından bir deneme varyantının, seçtiğiniz temel metriğe (ör. gelir veya kullanıcıları elde tutma) göre kontrol grubundan daha iyi performans gösterip göstermediğini belirlemek için istatistiksel analiz gerçekleştirir.


Çözümün ve kullanılan ürünlerin akış şeması


Eğiticiye genel bakış

Doğrudan adım adım açıklamalı eğiticiye gidin

 1. Test etmek üzere yeni bir reklam birimi varyantı oluşturmak için AdMob'u kullanın

  1. AdMob'da yeni bir ödüllü geçiş reklamı birimi oluşturun.

  2. Reklam birimi yerleşimini uygulamanızın koduna uygulayın.

 2. Firebase konsolunda A/B testi oluşturun

  1. Testle ilgili temel bilgileri, hedeflemeyi ve testin gerçekleşeceği hedefleri tanımlayın.

  2. Test varyantlarını tanımlayın ve yeni reklam biriminin testteki kullanıcılara gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol edecek Remote Config parametresini ayarlayın.

 3. Uygulamanızın kodundaki Remote Config parametre değerlerini işleyin

  1. Uygulamanızdaki Remote Config parametresini kullanın.

  2. Reklam birimini parametre değerine göre görüntüleme mantığını uygulayın.

 4. A/B testini başlatın ve Firebase konsolunda test sonuçlarını inceleyin

  1. Testi başlattıktan ve birkaç gün ya da hafta çalıştırdıktan sonra Firebase konsolunu kontrol ederek A/B testinin birincil hedefine göre kazanan bir varyant olup olmadığını kontrol edin.

  2. Varyantların söz konusu metriklerde istenmeyen olumsuz etkilere neden olmadığından emin olmak için her varyant için ikincil metrikler üzerindeki etkiyi inceleyin.

 5. Yeni reklam biçiminin kullanıma sunulup sunulmayacağına karar verin

  1. A/B Testi yeni reklam biçimini gösteren varyantın kazanan olduğunu belirlerse reklam biçimini denemede hedeflenen tüm kullanıcılara, uygulamanızın tüm kullanıcılarına veya kullanıcılarınızın bir alt grubuna göstermeye başlayabilirsiniz.

  2. Net bir kazanan henüz belirlenmemişse daha fazla veri toplamak için denemeyi çalıştırmaya devam edebilir veya zaten uzun süredir çalışıyorsa kesin olmayan sonuçlarla denemeyi sonlandırabilirsiniz.

Gerekenler

 • Kendi uygulamanız (iOS, Android veya Unity projesi)

 • Bir AdMob uygulamasına bağlı Firebase uygulaması olarak kaydedilmiş uygulamanız (daha fazla bilgi)

 • Uygulamanızın yeni reklam birimleri oluşturma izinleriyle ilişkili AdMob hesabına erişim

 • Uygulamanızın ilişkili Firebase projesine erişim. Ayrıca Remote Config ve A/B Testi oluşturma, yönetme ve Google Analytics'i görüntüleme izinlerine sahip

 • Tercih ettiğiniz IDE

Sözlük
1. Adım: Yeni bir reklam birimi varyantı oluşturmak için AdMob'u kullanın