Thử nghiệm A/B trong Firebase

Tính năng Thử nghiệm A/B trong Firebase giúp bạn tối ưu hoá trải nghiệm ứng dụng của mình bằng cách đơn giản hoá cách chạy, phân tích và mở rộng quy mô thử nghiệm tiếp thị và thử nghiệm sản phẩm. Nhờ đó, bạn có thể thử nghiệm các thay đổi đối với giao diện người dùng, tính năng hoặc chiến dịch tương tác của ứng dụng để xem chúng tác động như thế nào đến các chỉ số chính (như doanh thu và tỷ lệ giữ chân) trước khi triển khai rộng rãi.

Thử nghiệm A/B hoạt động với FCM để bạn có thể thử nghiệm nhiều thông điệp tiếp thị, đồng thời với Cấu hình từ xa để thử nghiệm các thay đổi trong ứng dụng.

Tạo thử nghiệm Cấu hình từ xa Tạo thử nghiệm nhắn tin

Các chức năng chính

Thử nghiệm và cải thiện trải nghiệm sản phẩm Tạo thử nghiệm bằng Cấu hình từ xa để thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng trên các biến thể trong thử nghiệm, đồng thời kiểm tra xem trải nghiệm sản phẩm nào hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy những kết quả mà bạn quan tâm nhất.
Tìm cách thu hút lại người dùng bằng trình soạn Thông báo Sử dụng Thử nghiệm A/B để giúp bạn tìm ra các chế độ cài đặt từ ngữ và thông điệp hiệu quả nhất nhằm đưa người dùng đến với ứng dụng của bạn.
Ra mắt các tính năng mới một cách an toàn Đừng triển khai một tính năng mới khi chưa đảm bảo rằng tính năng đó đáp ứng mục tiêu của bạn đối với một nhóm nhỏ người dùng. Khi bạn đã tin tưởng vào kết quả Thử nghiệm A/B, hãy triển khai tính năng này cho tất cả người dùng của bạn.
Nhóm người dùng mục tiêu Chạy thử nghiệm A/B được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng dữ liệu về người dùng ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể nhắm đến một nhóm nhỏ người dùng đang chạy một phiên bản ứng dụng, nền tảng, ngôn ngữ cụ thể, hoặc chọn những người dùng khớp với giá trị thuộc tính người dùng Google Analytics.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Khi bạn tạo một thử nghiệm, hãy tạo nhiều biến thể của trải nghiệm người dùng và đo lường hiệu suất của các biến thể đối với mục tiêu mà bạn muốn đạt được (chẳng hạn như tăng số lượt mua hàng trong ứng dụng). Nhóm người dùng mục tiêu có thể được xác định theo nhiều tiêu chí được xâu chuỗi bằng logic "AND". Ví dụ: bạn có thể giới hạn nhóm ở những người dùng của một phiên bản ứng dụng cụ thể thuộc cả đối tượng Analytics chẳng hạn như "người dùng gây ra sự cố" khớp với thuộc tính người dùng Google Analytics tuỳ chỉnh do ứng dụng đặt.

Thử nghiệm AB kiểm thử các hành động nhắn tin và Cấu hình từ xa
bằng cách sử dụng Google Analytics để nhắm mục tiêu người dùng và đo lường kết quả.

Với Cấu hình từ xa, bạn có thể thử nghiệm các thay đổi đối với một hoặc nhiều tham số để thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng tính năng này cho những thay đổi tinh tế như chỉnh sửa bảng phối màu và vị trí phù hợp nhất cho các lựa chọn trong trình đơn hoặc đối với những thay đổi quan trọng hơn như thử nghiệm một tính năng hoặc thiết kế giao diện người dùng hoàn toàn mới. Với trình soạn Thông báo, bạn có thể thử nghiệm để tìm từ ngữ phù hợp cho nội dung thông báo.

Cho dù thử nghiệm sử dụng Cấu hình từ xa hay trình soạn Thông báo, bạn đều có thể theo dõi thử nghiệm cho đến khi xác định được biến thể dẫn đầu, biến thể phù hợp nhất để đạt được mục tiêu của bạn. Bạn có thể bắt đầu thử nghiệm với một tỷ lệ nhỏ cơ sở người dùng và tăng tỷ lệ đó theo thời gian. Nếu thử nghiệm đầu tiên của bạn không cho thấy một biến thể hoàn thành mục tiêu tốt hơn so với đường cơ sở, thì bạn có thể bắt đầu một vòng thử nghiệm mới để tìm ra cách tốt nhất giúp cải thiện ứng dụng của mình.

Bạn cũng có thể theo dõi các chỉ số khác (sự cố ứng dụng, tỷ lệ giữ chân người dùng và doanh thu) cùng với mục tiêu của mình để hiểu rõ hơn về kết quả của thử nghiệm và tác động của kết quả đó đối với trải nghiệm dùng ứng dụng của bạn.

Lộ trình triển khai

Thêm Cấu hình từ xa hoặc Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase vào ứng dụng Nếu ứng dụng của bạn đã sử dụng Cấu hình từ xa hoặc Gửi thông báo qua đám mây (hoặc cả hai), thì bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.
Xác định những biến thể mà bạn muốn đánh giá bằng thử nghiệm A/B. Cho dù thay đổi của bạn là không tinh tế hay có thêm giao diện người dùng hoặc tính năng mới, nếu có thể kiểm soát thay đổi đó bằng Cấu hình từ xa, thì bạn có thể thử nghiệm nhiều biến thể về thay đổi đó bằng tính năng Thử nghiệm A/B.

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Thử nghiệm A/B bằng trình soạn Thông báo để thử nghiệm nhiều biến thể trên chiến dịch tương tác lại trước khi triển khai cho tất cả người dùng.
Xác định cách đo lường mức độ thành công Với thử nghiệm sử dụng trình soạn Thông báo, bạn có thể sử dụng một sự kiện Analytics để xác định mục tiêu của thử nghiệm và so sánh các biến thể thử nghiệm. Với thử nghiệm Cấu hình từ xa, bạn có thể sử dụng sự kiện Analytics hoặc phễu chuyển đổi để xác định mục tiêu cho thử nghiệm của mình.
Theo dõi thử nghiệm để tìm ra biến thể hiệu quả nhất Bạn có thể bắt đầu thử nghiệm chỉ với một vài người dùng, sau đó triển khai cho nhiều người dùng hơn nếu kết quả ban đầu có vẻ khả quan. Khi theo dõi thử nghiệm của mình, bạn sẽ biết liệu một số biến thể có gây ra thêm nhiều sự cố ứng dụng hoặc tác động khác đến trải nghiệm ứng dụng hay không. Đồng thời, bạn cũng có thể xem biến thể nào giúp bạn đạt được mục tiêu của mình nhiều nhất.

Các bước tiếp theo