Thử nghiệm A/B của Firebase

Thử nghiệm A/B Firebase giúp bạn tối ưu hóa trải nghiệm ứng dụng của mình bằng cách hợp lý hóa cách bạn chạy, phân tích cũng như mở rộng quy mô thử nghiệm sản phẩm và tiếp thị. Nó mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm tra các thay đổi đối với giao diện người dùng, tính năng hoặc chiến dịch tương tác của ứng dụng để xem chúng tác động như thế nào đến các chỉ số chính của bạn (như doanh thu và tỷ lệ giữ chân) trước khi triển khai rộng rãi.

Thử nghiệm A/B hoạt động với FCM để bạn có thể thử nghiệm các thông điệp tiếp thị khác nhau và với Cấu hình từ xa để bạn có thể thử nghiệm các thay đổi trong ứng dụng của mình.

Tạo thử nghiệm Cấu hình từ xa Tạo thử nghiệm nhắn tin

Khả năng chính

Kiểm tra và cải thiện trải nghiệm sản phẩm của bạn Tạo thử nghiệm bằng Cấu hình từ xa để thực hiện các thay đổi về hành vi và giao diện của ứng dụng trên các biến thể trong thử nghiệm của bạn, đồng thời kiểm tra trải nghiệm sản phẩm nào hiệu quả nhất trong việc mang lại kết quả mà bạn quan tâm nhất.
Tìm cách thu hút lại người dùng của bạn bằng cách sử dụng trình soạn thảo Thông báo Sử dụng Thử nghiệm A/B để giúp bạn tìm cài đặt từ ngữ và thông điệp hiệu quả nhất nhằm thu hút người dùng vào ứng dụng của bạn.
Triển khai các tính năng mới một cách an toàn Đừng triển khai tính năng mới mà không đảm bảo tính năng đó đáp ứng mục tiêu của bạn trước tiên với một nhóm nhỏ người dùng. Khi bạn tin tưởng vào kết quả Thử nghiệm A/B của mình, hãy triển khai tính năng này cho tất cả người dùng của bạn.
Nhóm người dùng mục tiêu Chạy thử nghiệm A/B được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng dữ liệu về người dùng ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể nhắm mục tiêu một nhóm nhỏ người dùng đang chạy phiên bản ứng dụng, nền tảng, ngôn ngữ cụ thể hoặc chọn những người dùng khớp với giá trị thuộc tính người dùng Google Analytics.

Làm thế nào nó hoạt động?

Khi bạn tạo thử nghiệm, hãy tạo nhiều biến thể của trải nghiệm người dùng và đo lường mức độ hoạt động của các biến thể đối với mục tiêu mà bạn muốn đạt được (chẳng hạn như thúc đẩy mua hàng trong ứng dụng). Nhóm người dùng mục tiêu của bạn có thể được xác định theo nhiều tiêu chí được xâu chuỗi bằng logic "VÀ"; ví dụ: bạn có thể giới hạn nhóm ở những người dùng của một phiên bản ứng dụng cụ thể thuộc cả đối tượng Analytics, chẳng hạn như "người dùng gặp sự cố" khớp với thuộc tính người dùng Google Analytics tùy chỉnh do khách hàng đặt.

Thử nghiệm AB testing thử nghiệm các hành động nhắn tin và Cấu hình từ xa bằng cách sử dụng Google Analytics để nhắm mục tiêu người dùng và đo lường kết quả.

Với Cấu hình từ xa, bạn có thể thử nghiệm các thay đổi đối với một hoặc nhiều tham số để thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng điều này cho những thay đổi tinh tế như mày mò cách phối màu và vị trí tốt nhất của các tùy chọn menu hoặc cho những thay đổi quan trọng hơn như thử nghiệm một tính năng hoàn toàn mới hoặc thiết kế giao diện người dùng. Với Trình soạn thảo thông báo, bạn có thể thử nghiệm để tìm từ ngữ phù hợp cho tin nhắn thông báo.

Cho dù thử nghiệm của bạn sử dụng Cấu hình từ xa hay Trình soạn thảo thông báo, bạn đều có thể theo dõi thử nghiệm của mình cho đến khi xác định được biến thể dẫn đầu , biến thể hoàn thành tốt nhất mục tiêu của bạn. Bạn có thể bắt đầu thử nghiệm với một tỷ lệ phần trăm nhỏ cơ sở người dùng của mình và tăng tỷ lệ phần trăm đó theo thời gian. Nếu thử nghiệm đầu tiên của bạn không cho thấy biến thể nào hoàn thành mục tiêu của bạn tốt hơn mức cơ bản, bạn có thể bắt đầu một vòng thử nghiệm mới để tìm ra cách tốt nhất để cải thiện ứng dụng của mình.

Bạn cũng có thể theo dõi các số liệu khác (sự cố ứng dụng, tỷ lệ giữ chân và doanh thu) cùng với mục tiêu của mình để bạn có thể hiểu rõ hơn về kết quả thử nghiệm và cách nó tác động đến trải nghiệm sử dụng ứng dụng của bạn.

Lộ trình thực hiện

Thêm Cấu hình từ xa hoặc Nhắn tin qua đám mây Firebase vào ứng dụng của bạn Nếu ứng dụng của bạn đã sử dụng Cấu hình từ xa hoặc Nhắn tin qua đám mây (hoặc cả hai), bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.
Xác định các biến thể mà bạn muốn đánh giá bằng thử nghiệm A/B. Cho dù thay đổi của bạn là nhỏ hay việc bổ sung giao diện người dùng hoặc tính năng mới, nếu bạn có thể kiểm soát thay đổi đó bằng Cấu hình từ xa, thì bạn có thể thử nghiệm nhiều biến thể trên thay đổi đó bằng Thử nghiệm A/B.

Bạn cũng có thể sử dụng Thử nghiệm A/B với trình soạn thảo Thông báo để thử nghiệm nhiều biến thể trong chiến dịch tương tác lại của mình trước khi triển khai chiến dịch này cho tất cả người dùng.
Xác định cách bạn sẽ đo lường thành công Với thử nghiệm sử dụng Trình soạn thảo thông báo, bạn có thể sử dụng sự kiện Analytics để xác định mục tiêu của thử nghiệm và so sánh các biến thể thử nghiệm. Với thử nghiệm Cấu hình từ xa, bạn có thể sử dụng sự kiện Analytics hoặc kênh chuyển đổi để xác định mục tiêu thử nghiệm của mình.
Theo dõi thử nghiệm của bạn để tìm biến thể chiến thắng Bạn có thể bắt đầu thử nghiệm chỉ với một vài người dùng, sau đó triển khai thử nghiệm cho nhiều người dùng hơn nếu kết quả ban đầu có vẻ tốt. Khi theo dõi thử nghiệm của mình, bạn sẽ biết liệu một số biến thể có gây ra nhiều sự cố ứng dụng hơn hoặc các tác động khác đến trải nghiệm ứng dụng hay không, đồng thời bạn cũng có thể xem biến thể nào đạt được nhiều tiến bộ nhất hướng tới mục tiêu của mình.

Bước tiếp theo