Gradle kullanarak Android uygulamalarını test kullanıcılarına dağıtın

App Distribution Gradle eklentisini kullanarak App Distribution'ı Android oluşturma sürecinize entegre edebilirsiniz. Eklenti, uygulamanızın build.gradle dosyasında test cihazlarınızı ve sürüm notlarınızı belirlemenize olanak tanıyarak uygulamanızın farklı yapı türleri ve varyantları için dağıtımları yapılandırmanıza olanak tanır.

Bu kılavuz, APK'lerin App Distribution Gradle eklentisini kullanarak test kullanıcılarına nasıl dağıtılacağını açıklar.

Sen başlamadan önce

Henüz yapmadıysanız, Android projenize Firebase'i ekleyin .

Başka bir Firebase ürünü kullanmıyorsanız, bir proje oluşturmanız ve uygulamanızı kaydetmeniz yeterlidir. Ancak gelecekte ek ürünler kullanmaya karar verirseniz, yukarıda bağlantısı verilen sayfadaki tüm adımları tamamladığınızdan emin olun.

Adım 1. Android projenizi kurun

 1. Proje düzeyindeki Gradle dosyanızda (genellikle android/build.gradle ), App Distribution eklentisini bir buildscript bağımlılığı olarak ekleyin:

  buildscript {
    repositories {
      // Check that you have Google's Maven repository (if not, add it).
      google()
      jcenter()
    }
    dependencies {
      // Add the App Distribution Gradle plugin
      classpath 'com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2'
    }
  }
  
 2. Uygulama düzeyindeki Gradle dosyanızda (genellikle android/app/build.gradle ), Android eklentisinin altına App Distribution eklentisini ekleyin:

  apply plugin: 'com.android.application'
  // ...
  
  // Apply the App Distribution Gradle plugin
  apply plugin: 'com.google.firebase.appdistribution'
  // ...
  
 3. Kurumsal bir proxy veya güvenlik duvarının arkasındaysanız, Uygulama Dağıtımının dağıtımlarınızı Firebase'e yüklemesini sağlayan aşağıdaki Java sistem özelliğini ekleyin:

  -Djavax.net.ssl.trustStore=/path/to/truststore -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=password
  
tutucu64 l10n-yer

2. Adım. Firebase ile kimlik doğrulaması yapın

Gradle eklentisini kullanmadan önce Firebase projenizle kimlik doğrulaması yapmalısınız. Bunu başarmanın üç yolu vardır:

Adım 3. Dağıtım özelliklerinizi yapılandırın

 1. app/build.gradle dosyanızda, en az bir firebaseAppDistribution bölümü ekleyerek App Distribution'ı yapılandırın. Örneğin, release derlemesini test kullanıcılarına dağıtmak için:

  android {
  
    // ...
  
    buildTypes {
      release {
        firebaseAppDistribution {
          artifactType="APK"
          releaseNotesFile="/path/to/releasenotes.txt"
          testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
        }
      }
    }
  
    // ...
  }
  
 2. Uygulama Dağıtımı, yapı türleri ve ürün tatları için yapılandırılabilir. Örneğin, "demo" ve "tam" ürün tatlarında debug ve release sürümlerini dağıtmak için:

  android {
  
    // ...
  
    buildTypes {
      debug {...}
      release {...}
    }
  
    flavorDimensions "version"
    productFlavors {
     demo {
       dimension "version"
       firebaseAppDistribution {
         releaseNotes="Release notes for demo version"
         testers="demo@testers.com"
       }
     }
     full {
       dimension "version"
       firebaseAppDistribution {
         releaseNotes="Release notes for full version"
         testers="full@testers.com"
       }
     }
    }
  
    // ...
  }
  
 3. Dağıtımı yapılandırmak için aşağıdaki parametreleri kullanın:

Uygulama Dağıtımı Oluşturma Parametreleri
appId

Uygulamanızın Firebase Uygulama Kimliği. Yalnızca Google Services Gradle eklentisi yüklü değilse gereklidir. Uygulama Kimliğini google-services.json dosyasında veya Genel Ayarlar sayfasındaki Firebase konsolunda bulabilirsiniz. build.gradle dosyanızdaki değer, google-services eklentisinden gelen değer çıktısını geçersiz kılar.

appId="1:1234567890:android:321abc456def7890"
serviceCredentialsFile

Hizmet hesabınızın özel anahtarı JSON dosyanızın yolu. Yalnızca hizmet hesabı kimlik doğrulamasını kullanıyorsanız gereklidir.

artifactType

Uygulamanızın dosya türünü belirtir. "AAB" veya "APK" olarak ayarlanabilir.

artifactPath

Yüklemek istediğiniz APK veya AAB dosyasının mutlak yolu.

releaseNotes veya releaseNotesFile

Bu yapı için sürüm notları.

Ya doğrudan sürüm notlarını ya da bir düz metin dosyasının yolunu belirtebilirsiniz.

testers ediciler veya test testersFile

Derlemeleri dağıtmak istediğiniz test kullanıcılarının e-posta adresleri.

Test kullanıcılarını virgülle ayrılmış e-posta adresleri listesi olarak belirtebilirsiniz:

testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"

Veya virgülle ayrılmış bir e-posta adresi listesi içeren bir dosyanın yolunu belirtebilirsiniz:

testersFile="/path/to/testers.txt"
groups veya groupsFile

Derlemeleri dağıtmak istediğiniz test kullanıcısı grupları (bkz. Test kullanıcılarını yönetme ). Gruplar kullanılarak belirtilir grup takma adları , Firebase App Distribution konsolundaki Testçiler sekmesinde bulabilirsiniz.

Grupları, grup takma adlarının virgülle ayrılmış listesi olarak belirtebilirsiniz:

groups="qa-team, android-testers"

Veya grup takma adlarının virgülle ayrılmış listesini içeren bir dosyanın yolunu belirtebilirsiniz:

groupsFile="/path/to/tester-groups.txt"
stacktrace

Kullanıcı istisnaları için yığın izini yazdırır. Bu, sorunlarda hata ayıklarken yardımcı olur.

4. Adım. Uygulamanızı test kullanıcılarına dağıtın

 1. Son olarak, test uygulamanızı paketlemek ve test kullanıcılarını davet etmek için, projenizin Gradle sarmalayıcısıyla BUILD-VARIANT ve appDistributionUpload BUILD-VARIANT VARIANT'ı oluşturun; burada BUILD-VARIANT , önceki adımda yapılandırdığınız isteğe bağlı ürün çeşidi ve yapı türüdür. Ürün lezzetleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yapı varyantlarını yapılandırma .

  Örneğin, uygulamanızı release derleme varyantını kullanarak dağıtmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  ./gradlew assembleRelease appDistributionUploadRelease
  

  Veya Google Hesabınızla kimlik doğrulaması yaptıysanız ve Gradle derleme dosyanızda kimlik bilgileri sağlamadıysanız, FIREBASE_TOKEN değişkenini ekleyin:

  export FIREBASE_TOKEN=1/a1b2c3d4e5f67890
  ./gradlew --stop // Only needed for environment variable changes
  ./gradlew assembleRelease appDistributionUploadRelease
  
 2. Ayrıca --<property-name>=<property-value> biçiminde komut satırı bağımsız değişkenleri ileterek build.gradle dosyanızda ayarlanan değerleri geçersiz kılabilirsiniz. Örneğin:

  • App Distribution'a bir hata ayıklama derlemesi yüklemek için:

   ./gradlew bundleDebug appDistributionUploadDebug
     --artifactType="APK"
   
  • Firebase projenizden ek test kullanıcıları davet etmek veya mevcut test kullanıcılarını kaldırmak için:

   ./gradlew appDistributionAddTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   ./gradlew appDistributionRemoveTesters
     --projectNumber=<project_number>
     --emails="anothertester@email.com, moretesters@email.com"
   

   Firebase projenize bir test kullanıcısı eklendikten sonra, bunları ayrı sürümlere ekleyebilirsiniz. Kaldırılan test kullanıcıları artık projenizdeki sürümlere erişemez, ancak yine de bir süreliğine sürümlerinize erişimlerini sürdürebilirler.

  Test kullanıcılarını --emails yerine --file="/path/to/testers.txt" --emails da belirtebilirsiniz.

  appDistributionAddTesters ve appDistributionRemoveTesters görevleri ayrıca aşağıdaki bağımsız değişkenleri kabul eder:

  • projectNumber : Firebase proje numaranız.

  • serviceCredentialsFile : Google hizmeti kimlik bilgileri dosyanızın yolu. Bu, yükleme eylemi tarafından kullanılan argümanın aynısıdır.

Derlemenizi dağıttıktan sonra, 150 gün (beş ay) boyunca Firebase konsolunun Uygulama Dağıtımı panosunda kullanılabilir hale gelir. Derlemenin süresinin dolmasına 30 gün kala, hem konsolda hem de test kullanıcınızın test cihazındaki derlemeler listesinde bir sona erme bildirimi görünür.

Uygulamayı test etmeye davet edilmemiş olan test kullanıcıları, başlamak için e-posta davetiyeleri alır ve mevcut test kullanıcıları, yeni bir derlemenin test edilmeye hazır olduğuna dair e-posta bildirimleri alır (test uygulamasının nasıl kurulacağına ilişkin talimatlar için test cihazı kurulum kılavuzunu okuyun). Her bir test kullanıcısının durumunu (davetiyeyi kabul edip etmediklerini ve uygulamayı indirip indirmediklerini) Firebase konsolunda izleyebilirsiniz.

Test kullanıcılarının, uygulamanın süresi dolmadan önce uygulamayı test etme davetini kabul etmesi için 30 günü vardır. Bir davetiyenin süresinin dolmasına 5 gün kala, bir sürümdeki test kullanıcısının yanında Firebase konsolunda bir sona erme bildirimi görünür. Bir davet, test kullanıcısı satırındaki açılır menü kullanılarak yeniden gönderilerek yenilenebilir.

Sonraki adım

Uygulama paketi sürümlerinin adım adım nasıl dağıtılacağını öğrenmek için Android App Bundle kod laboratuvarını ziyaret edin.