ลงทะเบียนอุปกรณ์ iOS เพิ่มเติม

หากต้องการเผยแพร่บิลด์ของ iOS เฉพาะกิจโดยใช้ App Distribution คุณต้องทำตามคำแนะนำนี้เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ของผู้ทดสอบ บิลด์เฉพาะกิจคือบิลด์ที่ไม่ได้รับรองด้วยโปรไฟล์ Enterprise อุปกรณ์จะติดตั้งบิลด์เฉพาะกิจได้ต่อเมื่อมีตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDID) ของอุปกรณ์รวมอยู่ในโปรไฟล์การจัดสรรของบิลด์เท่านั้น

เมื่อผู้ทดสอบตอบรับคำเชิญเพื่อทดสอบแอป App Distribution จะขอสิทธิ์เพื่อแชร์ตัวระบุอุปกรณ์ของผู้ทดสอบซึ่งเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์กับคุณ App Distribution จะขอให้ผู้ทดสอบลงทะเบียนอุปกรณ์ก่อนที่จะดาวน์โหลดบิลด์เฉพาะกิจ หากผู้ทดสอบลงทะเบียนอุปกรณ์ของตน App Distribution จะรวบรวม UDID จากอุปกรณ์และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ UDID ทางอีเมล

เมื่อได้รับอีเมลที่มี UDID ให้อัปเดตโปรไฟล์การจัดสรรด้วย UDID และแจกจ่ายบิลด์ใหม่ให้กับผู้ทดสอบ คุณส่งออก UDID ด้วยตนเองได้โดยใช้คอนโซล Firebase หรือ Firebase CLI หรือส่งออก UDID แบบเป็นโปรแกรมโดยใช้ fastlane ก็ได้

ส่งออก UDID ด้วยตนเอง

 1. เพิ่มอุปกรณ์ในพอร์ทัลนักพัฒนาแอปของ Apple
  • ตัวเลือกที่ 1: นำเข้า UDID ของอุปกรณ์เป็นไฟล์ CSV

   ในแท็บผู้ทดสอบและกลุ่มของหน้าแดชบอร์ด App Distribution ให้เลือกผู้ทดสอบทั้งหมด แล้วคลิกส่งออก Apple UDID เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ CSV จากนั้นนำเข้าไฟล์ไปยังบัญชีนักพัฒนาแอป Apple โดยใช้ตัวเลือกลงทะเบียนอุปกรณ์หลายเครื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การเผยแพร่แอปไปยังอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน

   โปรดทราบว่าบัญชีนักพัฒนาแอป Apple อาจอนุญาตให้คุณนำเข้าอุปกรณ์ได้ในจำนวนจำกัดต่อปี

  • ตัวเลือกที่ 2: รวบรวมและป้อน UDID ทางอีเมล

   ลงทะเบียน UDID ใหม่ที่ระบุในอีเมลที่คุณได้รับในหน้าเพิ่มอุปกรณ์ของพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Apple

 2. เพิ่มอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้วลงในโปรไฟล์การจัดสรร
 3. ดาวน์โหลดโปรไฟล์การจัดสรรและใช้เพื่อสร้างแอปอีกครั้ง หากคุณ สร้างใหม่เพื่ออัปเดตอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น อย่าอัปเดต หมายเลขหรือเวอร์ชันของบิลด์
 4. แจกจ่ายแอปอีกครั้งจากคอนโซล Firebase หรือ CLI หากไม่เปลี่ยนเวอร์ชัน หมายเลขบิลด์ หรือโค้ดของแอป App Distribution จะไม่สร้างรุ่นใหม่และจะไม่แจ้งให้ผู้ทดสอบทราบ หากคุณเผยแพร่บิลด์ที่มีหมายเลขและเวอร์ชันเดียวกันแล้ว จะมีเพียงผู้ใช้อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนใหม่เท่านั้นที่จะได้รับอีเมลแจ้งเตือน

ส่งออก UDID แบบเป็นโปรแกรมโดยใช้ Fastlane

 1. ส่งออก UDID ของอุปกรณ์ผู้ทดสอบทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV จาก Fastlane ตัวอย่างเช่น สร้างและเรียกใช้ช่องทาง download_udids ใหม่

  lane :download_udids do
    firebase_app_distribution_get_udids(
      app: "<your Firebase app ID>",
      output_file: "<path to output file>",
    )
  end
  
 2. นำเข้า UDID ลงในบัญชีนักพัฒนาแอป Apple โดยใช้ตัวเลือกลงทะเบียนอุปกรณ์หลายเครื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบของ Apple โปรดทราบว่าบัญชีนักพัฒนาแอป Apple อาจอนุญาตให้คุณนำเข้าอุปกรณ์ได้ในจำนวนจำกัดเท่านั้นต่อปี

 3. เพิ่มอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้วลงในโปรไฟล์การจัดสรร

 4. ดาวน์โหลดโปรไฟล์การจัดสรรและใช้เพื่อสร้างแอปอีกครั้ง หากคุณกำลังสร้างใหม่เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการอัปเดตอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น อย่าอัปเดตหมายเลขหรือเวอร์ชันบิลด์

 5. เผยแพร่แอปอีกครั้งหากคุณไม่เปลี่ยนเวอร์ชัน หมายเลขบิลด์ หรือโค้ดของแอป App Distribution จะไม่สร้างรุ่นใหม่และจะไม่แจ้งให้ผู้ทดสอบทราบ หากคุณเผยแพร่บิลด์ที่มีหมายเลขและเวอร์ชันเดียวกันไปแล้ว จะมีเพียงผู้ใช้อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนใหม่เท่านั้นที่จะได้รับอีเมลแจ้งเตือน

รับการแจ้งเตือน

รับการแจ้งเตือนเริ่มต้น

โดยค่าเริ่มต้น Firebase จะส่งการแจ้งเตือน App Distribution สำหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์ iOS ใหม่ผ่านอีเมลได้โดยค่าเริ่มต้น

หากต้องการรับการแจ้งเตือน App Distribution ผ่านกลไกเริ่มต้นนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ firebase.projects.update บทบาทต่อไปนี้มีสิทธิ์ที่จำเป็นนี้โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งได้แก่ ผู้ดูแลระบบ Firebase หรือเจ้าของหรือผู้แก้ไขโปรเจ็กต์

โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกโปรเจ็กต์ทุกคน (ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการรับการแจ้งเตือน) จะได้รับอีเมลเมื่อมีการลงทะเบียนอุปกรณ์ iOS เครื่องใหม่

เปิด/ปิดการแจ้งเตือนสำหรับบัญชีของคุณเอง

สำหรับบัญชีของคุณเอง คุณจะเปิด/ปิดการแจ้งเตือน App Distribution ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกโปรเจ็กต์คนอื่นๆ โปรดทราบว่าคุณยังคงต้องมีสิทธิ์ที่จำเป็น เพื่อรับการแจ้งเตือน

หากต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือน App Distribution ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในคอนโซล Firebase ให้ไปที่ การแจ้งเตือน Firebase ที่มุมขวาบน
 2. จากนั้นไปที่ การตั้งค่า แล้วตั้งค่ากำหนดบัญชีสำหรับการแจ้งเตือน App Distribution

ตั้งค่าการแจ้งเตือนขั้นสูงไปยังบริการของบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ คุณยังส่งการแจ้งเตือน App Distribution ไปยังช่องทางการแจ้งเตือนที่ทีมต้องการโดยใช้ Cloud Functions for Firebase ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเขียนฟังก์ชันที่บันทึกเหตุการณ์การแจ้งเตือนการลงทะเบียนอุปกรณ์ iOS เครื่องใหม่ และโพสต์ข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังบริการของบุคคลที่สาม เช่น Discord, Slack หรือ Jira

หากต้องการให้ผู้ทดสอบรายใหม่ของ iOS เริ่มต้นใช้งานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเขียนฟังก์ชันที่เพิ่ม UDID ของอุปกรณ์ iOS ใหม่ลงในโปรไฟล์การจัดสรรของแอป สร้างแอปอีกครั้ง และแจกจ่ายแอปอีกครั้งด้วยโปรไฟล์การจัดสรรที่อัปเดตแล้ว

หากต้องการตั้งค่าความสามารถในการแจ้งเตือนขั้นสูงโดยใช้ฟังก์ชันระบบคลาวด์สำหรับ Firebase ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตั้งค่า Cloud Functions สำหรับ Firebase ซึ่งมีงานต่อไปนี้

  1. ตั้งค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Node.js หรือ Python
  2. ติดตั้งและลงชื่อเข้าใช้ Firebase CLI
  3. เริ่มต้น Cloud Functions for Firebase โดยใช้ Firebase CLI
 2. เขียนและทำให้ฟังก์ชันใช้งานได้ที่บันทึกเหตุการณ์การแจ้งเตือนจาก App Distribution และจัดการเพย์โหลดของเหตุการณ์ (เช่น โพสต์ข้อมูลการแจ้งเตือนในข้อความใน Discord)

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์การแจ้งเตือนทั้งหมดที่คุณบันทึกได้ ให้ไปที่เอกสารประกอบอ้างอิงสำหรับการแจ้งเตือน App Distribution

ขั้นตอนถัดไป