Khắc phục sự cố & Câu hỏi thường gặp

Trang này cung cấp trợ giúp khắc phục sự cố và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc phân phối và thử nghiệm ứng dụng bằng Phân phối ứng dụng.

Phân phối ứng dụng

Sử dụng các mẹo sau để khắc phục sự cố mà bạn có thể gặp phải khi phân phối ứng dụng cho người thử nghiệm của mình.

Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng

Sử dụng các mẹo sau để khắc phục sự cố mà người thử nghiệm có thể gặp phải khi họ cài đặt và thử nghiệm ứng dụng của bạn.

Bật cảnh báo trong ứng dụng bằng SDK iOS phân phối ứng dụng

Sử dụng các mẹo sau để khắc phục sự cố liên quan đến việc bật cảnh báo bản dựng mới trong ứng dụng bằng cách sử dụng SDK iOS phân phối ứng dụng.

Các câu hỏi thường gặp