Catch up on everthing we announced at this year's Firebase Summit. Learn more

JavaScript istemcisinde mesaj alın

İletilerin davranışı, sayfanın ön planda (odaklı) veya arka planda, diğer sekmelerin arkasına gizlenmiş veya tamamen kapalı olmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Her durumda sayfa işlemesi gerekir onMessage geri arama, ama arka plan durumlarda da ele gerekebilir onBackgroundMessage veya ön plana web uygulaması getirmek için kullanıcı izin vermek için ekran bildirim yapılandırır.

Uygulama durumu Bildirim Veri Her ikisi de
ön plan onMessage onMessage onMessage
Arka plan (servis çalışanı) onBackgroundMessage (ekran bildirim otomatik olarak gösterilmiştir) onBackgroundMessage onBackgroundMessage (ekran bildirim otomatik olarak gösterilmiştir)

JavaScript hızlı başlangıç numunesi mesajlarını almak için gerekli tüm kodu gösterir.

Web uygulamanız ön plandayken mesajları işleyin

Almak için onMessage olayı, uygulama içinde Firebase mesajlaşma servisi işçisi tanımlamalıdır firebase-messaging-sw.js . Alternatif olarak, içinden SDK için varolan hizmet işçisi sağlayabilir getToken(): Promise<string> .

Web sürümü 9

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getMessaging } from "firebase/messaging/sw";

// Initialize the Firebase app in the service worker by passing in
// your app's Firebase config object.
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#config-object
const firebaseApp = initializeApp({
 apiKey: 'api-key',
 authDomain: 'project-id.firebaseapp.com',
 databaseURL: 'https://project-id.firebaseio.com',
 projectId: 'project-id',
 storageBucket: 'project-id.appspot.com',
 messagingSenderId: 'sender-id',
 appId: 'app-id',
 measurementId: 'G-measurement-id',
});

// Retrieve an instance of Firebase Messaging so that it can handle background
// messages.
const messaging = getMessaging(firebaseApp);

Web sürümü 8

// Give the service worker access to Firebase Messaging.
// Note that you can only use Firebase Messaging here. Other Firebase libraries
// are not available in the service worker.
importScripts('https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-app.js');
importScripts('https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-messaging.js');

// Initialize the Firebase app in the service worker by passing in
// your app's Firebase config object.
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#config-object
firebase.initializeApp({
 apiKey: 'api-key',
 authDomain: 'project-id.firebaseapp.com',
 databaseURL: 'https://project-id.firebaseio.com',
 projectId: 'project-id',
 storageBucket: 'project-id.appspot.com',
 messagingSenderId: 'sender-id',
 appId: 'app-id',
 measurementId: 'G-measurement-id',
});

// Retrieve an instance of Firebase Messaging so that it can handle background
// messages.
const messaging = firebase.messaging();

Uygulamanız ön plandayken (kullanıcı şu anda web sayfanızı görüntülüyorsa), doğrudan sayfadan veri ve bildirim yüklerini alabilirsiniz.

Web sürümü 9

// Handle incoming messages. Called when:
// - a message is received while the app has focus
// - the user clicks on an app notification created by a service worker
//  `messaging.onBackgroundMessage` handler.
import { getMessaging, onMessage } from "firebase/messaging";

const messaging = getMessaging();
onMessage(messaging, (payload) => {
 console.log('Message received. ', payload);
 // ...
});

Web sürümü 8

// Handle incoming messages. Called when:
// - a message is received while the app has focus
// - the user clicks on an app notification created by a service worker
//  `messaging.onBackgroundMessage` handler.
messaging.onMessage((payload) => {
 console.log('Message received. ', payload);
 // ...
});

Web uygulamanız arka plandayken mesajları işleyin

Uygulama arka plandayken alınan tüm mesajlar, tarayıcıda bir ekran bildirimi tetikler. Bu bildirim için başlık veya tıklama eylemi gibi seçenekleri uygulama sunucunuzdan gönderme isteğinde veya istemcide hizmet çalışanı mantığını kullanarak belirtebilirsiniz.

Gönderme isteğinde bildirim seçeneklerini ayarlama

Uygulama sunucudan gönderilen bildirim mesajları için FCM JavaScript API destekler fcm_options.link anahtarı. Genellikle bu, web uygulamanızdaki bir sayfaya ayarlanır:

https://fcm.googleapis.com//v1/projects/<YOUR-PROJECT-ID>/messages:send
Content-Type: application/json
Authorization: bearer <YOUR-ACCESS-TOKEN>

{
 "message": {
  "token": "eEz-Q2sG8nQ:APA91bHJQRT0JJ...",
  "notification": {
   "title": "Background Message Title",
   "body": "Background message body"
  },
  "webpush": {
   "fcm_options": {
    "link": "https://dummypage.com"
   }
  }
 }
}

Bağlantı değeri, bir tarayıcı sekmesinde zaten açık olan bir sayfayı işaret ediyorsa, bildirime tıklandığında o sekme ön plana çıkar. Sayfa zaten açık değilse, bir bildirim tıklaması sayfayı yeni bir sekmede açar.

Veri mesajları desteklemediği için fcm_options.link , tüm veri mesajlarına bildirim yükü eklemek için tavsiye edilir. Alternatif olarak, hizmet çalışanını kullanarak bildirimleri işleyebilirsiniz.

Bildirim ve veri mesajlarının arasındaki farkın bir açıklama için, bkz mesaj türleri .

Servis çalışanında bildirim seçeneklerini ayarlama

Veri mesajları için, servis çalışanında bildirim seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. İlk olarak, uygulamanızı hizmet çalışanında başlatın:

Web sürümü 9

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getMessaging } from "firebase/messaging/sw";

// Initialize the Firebase app in the service worker by passing in
// your app's Firebase config object.
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#config-object
const firebaseApp = initializeApp({
 apiKey: 'api-key',
 authDomain: 'project-id.firebaseapp.com',
 databaseURL: 'https://project-id.firebaseio.com',
 projectId: 'project-id',
 storageBucket: 'project-id.appspot.com',
 messagingSenderId: 'sender-id',
 appId: 'app-id',
 measurementId: 'G-measurement-id',
});

// Retrieve an instance of Firebase Messaging so that it can handle background
// messages.
const messaging = getMessaging(firebaseApp);

Web sürümü 8

// Give the service worker access to Firebase Messaging.
// Note that you can only use Firebase Messaging here. Other Firebase libraries
// are not available in the service worker.
importScripts('https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-app.js');
importScripts('https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.0/firebase-messaging.js');

// Initialize the Firebase app in the service worker by passing in
// your app's Firebase config object.
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#config-object
firebase.initializeApp({
 apiKey: 'api-key',
 authDomain: 'project-id.firebaseapp.com',
 databaseURL: 'https://project-id.firebaseio.com',
 projectId: 'project-id',
 storageBucket: 'project-id.appspot.com',
 messagingSenderId: 'sender-id',
 appId: 'app-id',
 measurementId: 'G-measurement-id',
});

// Retrieve an instance of Firebase Messaging so that it can handle background
// messages.
const messaging = firebase.messaging();

Set seçenekleri, çağrı için onBackgroundMessage içinde firebase-messaging-sw.js . Bu örnekte başlık, gövde ve simge alanlarıyla bir bildirim oluşturuyoruz.

Web sürümü 9

import { getMessaging } from "firebase/messaging";
import { onBackgroundMessage } from "firebase/messaging/sw";

const messaging = getMessaging();
onBackgroundMessage(messaging, (payload) => {
 console.log('[firebase-messaging-sw.js] Received background message ', payload);
 // Customize notification here
 const notificationTitle = 'Background Message Title';
 const notificationOptions = {
  body: 'Background Message body.',
  icon: '/firebase-logo.png'
 };

 self.registration.showNotification(notificationTitle,
  notificationOptions);
});

Web sürümü 8

messaging.onBackgroundMessage((payload) => {
 console.log('[firebase-messaging-sw.js] Received background message ', payload);
 // Customize notification here
 const notificationTitle = 'Background Message Title';
 const notificationOptions = {
  body: 'Background Message body.',
  icon: '/firebase-logo.png'
 };

 self.registration.showNotification(notificationTitle,
  notificationOptions);
});

Bildirimler için en iyi uygulamalar

Web için aktarma mesajlarının aşina iseniz, zaten için genel bir rehber okuyabilir iyi bildirim yapar . Web için FCM aracılığıyla bildirim gönderen geliştiriciler için en önemli hususlar kesinlik ve uygunluktur. Bildirimlerinizi kesin ve alakalı tutmak için bazı özel öneriler aşağıda verilmiştir:

 • Anlamlı bir görüntü göndermek için simge alanını kullanın. Birçok kullanım durumu için bu, kullanıcılarınızın hemen tanıyacağı bir şirket veya uygulama logosu olmalıdır. Veya bir sohbet uygulaması için gönderen kullanıcının profil resmi olabilir.
 • Mesajın kesin yapısını ifade etmek için başlık alanını kullanın. Örneğin, "Jimmy yanıtladı", "Yeni mesaj"dan daha kesin bilgi iletir. Bu değerli alanı şirketiniz veya uygulama adınız için kullanmayın; simgeyi bu amaçla kullanın.
 • Web sitenizin adını veya etki alanını görüntülemek için bildirim başlığını veya gövdesini kullanmayın; bildirimler zaten alan adınızı içeriyor.
 • Ekle fcm_options.link genellikle web uygulamanıza kullanıcı geri bağlantı ve tarayıcıda odak noktası haline getirmek için,. İletmeniz gereken tüm bilgilerin bildirime sığabileceği nadir durumlarda, bir bağlantıya ihtiyacınız olmayabilir.