Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Zacznij korzystać z Firebase Crashlytics

W tym krótkim wprowadzeniu opisano, jak skonfigurować Firebase Crashlytics w swojej aplikacji za pomocą pakietu SDK Firebase Crashlytics, aby uzyskać szczegółowe raporty o awariach w konsoli Firebase.

Skonfigurowanie Crashlytics wymaga wykonania zadań zarówno w konsoli Firebase, jak i w środowisku IDE (takich jak dodanie pliku konfiguracyjnego Firebase i pakietu Crashlytics SDK). Aby zakończyć konfigurację, musisz wymusić awarię testową, aby wysłać pierwszy raport o awarii do Firebase.

Zanim zaczniesz

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, dodaj Firebase do swojego projektu Apple. Jeśli nie masz aplikacji Apple, możesz pobrać przykładową aplikację .

 2. Zalecane : aby korzystać z takich funkcji, jak użytkownicy bez awarii, dzienniki nawigacyjne i alerty dotyczące prędkości, musisz włączyć Google Analytics w swoim projekcie Firebase.

  • Jeśli Twój istniejący projekt Firebase nie ma włączonego Google Analytics, możesz włączyć Google Analytics na karcie Integracje w > Ustawienia projektu w konsoli Firebase.

  • Jeśli tworzysz nowy projekt Firebase, włącz Google Analytics podczas procesu tworzenia projektu.

Krok 1 : Dodaj pakiet Crashlytics SDK do swojej aplikacji

Użyj Menedżera pakietów Swift, aby zainstalować i zarządzać zależnościami Firebase.

 1. W Xcode przy otwartym projekcie aplikacji przejdź do File > Add Packages .
 2. Po wyświetleniu monitu dodaj repozytorium Firebase Apple platforms SDK:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk
 4. Wybierz bibliotekę Crashlytics.
 5. Aby optymalnie korzystać z Crashlytics, zalecamy włączenie Google Analytics w projekcie Firebase i dodanie pakietu Firebase SDK dla Google Analytics do swojej aplikacji. Możesz wybrać bibliotekę bez kolekcji IDFA lub z kolekcją IDFA.
 6. Po zakończeniu Xcode automatycznie rozpocznie rozwiązywanie i pobieranie zależności w tle.

Następnie skonfiguruj moduł Firebase:

 1. Zaimportuj moduł Firebase do swojej struktury App lub UIApplicationDelegate :

  Szybki

  import Firebase

  Cel C

  @import Firebase;
 2. Skonfiguruj udostępnioną instancję FirebaseApp , zazwyczaj w metodzie application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) delegata aplikacji:

  Szybki

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  FirebaseApp.configure()
  

  Cel C

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  [FIRApp configure];
  

Krok 3 : Wymuś awarię testową, aby zakończyć konfigurację

Aby dokończyć konfigurację Crashlytics i zobaczyć wstępne dane w panelu Crashlytics w konsoli Firebase, musisz wymusić awarię testową.


I to wszystko! Crashlytics monitoruje teraz Twoją aplikację pod kątem awarii. Odwiedź pulpit nawigacyjny Crashlytics , aby wyświetlić i przeanalizować wszystkie swoje raporty i statystyki.

Następne kroki

 • Zintegruj się z Google Play , aby móc filtrować raporty o awariach aplikacji na Androida według ścieżki Google Play bezpośrednio w panelu Crashlytics. Pozwala to lepiej skoncentrować pulpit nawigacyjny na określonych kompilacjach.