Rozwiązywanie problemów z monitorowaniem wydajności i najczęstsze pytania

Na tej stronie znajdziesz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które pomogą Ci rozpocząć korzystanie z Monitorowania wydajności lub używać jego funkcji i narzędzi.

Pierwsze kroki w celu rozwiązania problemów

Te 2 testy są ogólnymi sprawdzonymi metodami, które zalecamy wszystkim użytkownikom przed dalszym rozwiązywaniem problemów.

1. Sprawdzanie komunikatów logu pod kątem zdarzeń dotyczących wydajności

Sprawdź komunikaty logu, aby upewnić się, że pakiet SDK do monitorowania wydajności przechwytuje zdarzenia dotyczące wydajności.

2. Sprawdzanie Panelu stanu Firebase

Sprawdź, czy w Panelu stanu Firebase nie występują znane przerwy w działaniu Firebase lub Monitorowania wydajności.

Wprowadzenie do Monitorowania wydajności

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Monitorowania wydajności (iOS+ | Android | Internet), poniższe wskazówki mogą pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z wykrywaniem przez Firebase pakietu SDK lub wyświetlaniem pierwszych danych o wydajności w konsoli Firebase.

Rozwiązywanie problemów – ogólne

Jeśli został już dodany pakiet SDK i używasz Monitorowania wydajności w aplikacji, poniższe wskazówki mogą pomóc w rozwiązaniu ogólnych problemów związanych z funkcjami i narzędziami Monitorowania wydajności.

Najczęstsze pytania

Przetwarzanie i wyświetlanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Kontakt z zespołem pomocy Firebase

Jeśli kontaktujesz się z zespołem pomocy Firebase, zawsze podaj swój identyfikator aplikacji Firebase. Identyfikator aplikacji Firebase znajdziesz na karcie Twoje aplikacje w Ustawieniach projektu.