เริ่มต้นการกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase


คุณใช้การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase เพื่อกำหนดพารามิเตอร์ในแอปและอัปเดตค่าในระบบคลาวด์ได้ ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขลักษณะและลักษณะการทำงานของแอปได้โดยไม่ต้องเผยแพร่การอัปเดตแอป

ไลบรารีการกำหนดค่าระยะไกลใช้ในการจัดเก็บค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นในแอป ดึงค่าพารามิเตอร์ที่อัปเดตจากแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล และควบคุมเมื่อแอปที่ดึงมาใช้งานได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลยุทธ์การโหลดการกำหนดค่าระยะไกล

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่ม Firebase ไปยังแอปของคุณ

ก่อนที่จะใช้การกำหนดค่าระยะไกลได้ คุณต้องดำเนินการดังนี้

 • ลงทะเบียนโปรเจ็กต์ C++ และกําหนดค่าเพื่อใช้ Firebase

  หากโปรเจ็กต์ C++ ใช้ Firebase อยู่แล้ว แสดงว่าโปรเจ็กต์ได้รับการลงทะเบียนและกำหนดค่าสำหรับ Firebase แล้ว

 • เพิ่ม Firebase C++ SDK ในโปรเจ็กต์ C++

โปรดทราบว่าการเพิ่ม Firebase ในโปรเจ็กต์ C++ จะเกี่ยวข้องกับงานทั้งในคอนโซล Firebase และในโปรเจ็กต์ C++ ที่เปิดอยู่ (เช่น คุณดาวน์โหลดไฟล์การกำหนดค่า Firebase จากคอนโซล จากนั้นจึงย้ายไฟล์เหล่านั้นไปยังโปรเจ็กต์ C++)

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มการกำหนดค่าระยะไกลลงในแอป

Android

หลังจากที่เพิ่ม Firebase ลงในแอปแล้ว ให้ทำดังนี้

 1. สร้างแอป Firebase และส่งในสภาพแวดล้อม JNI และกิจกรรม:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

 2. เริ่มต้นไลบรารีการกำหนดค่าระยะไกลดังที่แสดงดังนี้

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

iOS ขึ้นไป

หลังจากที่เพิ่ม Firebase ลงในแอปแล้ว ให้ทำดังนี้

 1. สร้างแอป Firebase โดยทำดังนี้

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

 2. เริ่มต้นไลบรารีการกำหนดค่าระยะไกลดังที่แสดงดังนี้

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นในแอป

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นในแอปในออบเจ็กต์การกำหนดค่าระยะไกลเพื่อให้แอปทำงานตามที่ต้องการก่อนเชื่อมต่อกับแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล และเพื่อให้ค่าเริ่มต้นพร้อมใช้งานหากไม่มีการตั้งค่าในแบ็กเอนด์

 1. กำหนดชุดของชื่อพารามิเตอร์และค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นโดยใช้ออบเจ็กต์ std::map<const char*, const char*> หรือออบเจ็กต์ std::map<const char*, firebase::Variant>

  หากกำหนดค่าพารามิเตอร์แบ็กเอนด์ของการกำหนดค่าระยะไกลไว้แล้ว คุณจะดาวน์โหลดไฟล์ที่มีคู่คีย์/ค่าเหล่านี้และใช้เพื่อสร้างออบเจ็กต์ map ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลดค่าเริ่มต้นของเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล

 2. เพิ่มค่าเหล่านี้ลงในออบเจ็กต์การกำหนดค่าระยะไกลโดยใช้ SetDefaults()

ขั้นตอนที่ 4: รับค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ในแอป

ตอนนี้คุณสามารถรับค่าพารามิเตอร์จากออบเจ็กต์การกำหนดค่าระยะไกลได้แล้ว หากคุณตั้งค่าในแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล ให้ดึงข้อมูลแล้วเปิดใช้งานค่าเหล่านั้น ค่าเหล่านั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับแอป ไม่เช่นนั้น คุณจะได้รับค่าพารามิเตอร์ในแอปที่กำหนดค่าโดยใช้ SetDefaults()

ในการรับค่าเหล่านี้ ให้เรียกใช้เมธอดด้านล่างซึ่งแมปกับประเภทข้อมูลที่แอปคาดหวัง โดยให้คีย์พารามิเตอร์เป็นอาร์กิวเมนต์

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าค่าพารามิเตอร์

 1. เปิดโปรเจ็กต์ในคอนโซล Firebase
 2. เลือกการกำหนดค่าระยะไกลจากเมนูเพื่อดูแดชบอร์ดการกำหนดค่าระยะไกล
 3. กำหนดพารามิเตอร์ด้วยชื่อเดียวกันกับพารามิเตอร์ที่คุณกำหนดในแอป คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้น (ซึ่งจะลบล้างค่าเริ่มต้นในแอป) และค่าแบบมีเงื่อนไขได้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พารามิเตอร์และเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล

ขั้นตอนที่ 6: ดึงข้อมูลและเปิดใช้งานค่า

 1. หากต้องการดึงข้อมูลค่าพารามิเตอร์จากแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล ให้เรียกใช้เมธอด Fetch() ค่าที่คุณกำหนดในแบ็กเอนด์จะถูกดึงและแคชในออบเจ็กต์การกำหนดค่าระยะไกล
 2. หากต้องการให้ค่าพารามิเตอร์ที่ดึงมาใช้ได้กับแอป ให้เรียกใช้ ActivateFetched()

ขั้นตอนที่ 7: ฟังข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์

หลังจากดึงข้อมูลค่าพารามิเตอร์แล้ว คุณจะใช้การกำหนดค่าระยะไกลแบบเรียลไทม์เพื่อฟังข้อมูลอัปเดตจากแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกลได้ แบบเรียลไทม์ สัญญาณการกำหนดค่าระยะไกลจะส่งสัญญาณให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเมื่อมีการอัปเดต และจะดึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเผยแพร่การกำหนดค่าระยะไกลเวอร์ชันใหม่

การอัปเดตแบบเรียลไทม์รองรับการใช้งานใน Firebase C++ SDK เวอร์ชัน 11.0.0 ขึ้นไปสำหรับแพลตฟอร์ม Android และ Apple

 1. ในแอป ให้เรียกใช้ AddOnConfigUpdateListener เพื่อเริ่มฟังการอัปเดต และดึงข้อมูลค่าพารามิเตอร์ใหม่หรือที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างต่อไปนี้จะฟังการอัปเดต และเมื่อมีการเรียกใช้ Activate จะใช้ค่าที่ดึงมาใหม่เพื่อแสดงข้อความต้อนรับที่อัปเดต
remote_config->AddOnConfigUpdateListener(
  [](firebase::remote_config::ConfigUpdate&& config_update,
    firebase::remote_config::RemoteConfigError remote_config_error) {
   if (remote_config_error != firebase::remote_config::kRemoteConfigErrorNone) {
    printf("Error listening for config updates: %d", remote_config_error);
   }
   // Search the `updated_keys` set for the key "welcome_message."
   // `updated_keys` represents the keys that have changed since the last
   // fetch.
   if (std::find(config_update.updated_keys.begin(),
          config_update.updated_keys.end(),
          "welcome_message") != config_update.updated_keys.end()) {
    remote_config->Activate().OnCompletion(
      [&](const firebase::Future& completed_future,
        void* user_data) {
       // The key "welcome_message" was found within `updated_keys` and
       // can be activated.
       if (completed_future.error() == 0) {
        DisplayWelcomeMessage();
       } else {
        printf("Error activating config: %d", completed_future.error());
       }
      },
      nullptr);
   }
  });

ครั้งต่อไปที่คุณเผยแพร่การกำหนดค่าระยะไกลเวอร์ชันใหม่ อุปกรณ์ที่เรียกใช้แอปและรอรับการเปลี่ยนแปลงจะเรียกใช้ Listener การอัปเดตการกำหนดค่า

ขั้นตอนถัดไป

หากยังไม่ทราบข้อมูล ให้ลองดูกรณีการใช้งานการกำหนดค่าระยะไกลและดูแนวคิดหลักบางส่วนและเอกสารกลยุทธ์ขั้นสูงซึ่งได้แก่