Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Firebase Remote Config'i kullanmaya başlayın

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.


Uygulamanızdaki parametreleri tanımlamak ve buluttaki değerlerini güncellemek için Firebase Remote Config'i kullanabilirsiniz, böylece bir uygulama güncellemesi dağıtmadan uygulamanızın görünümünü ve davranışını değiştirebilirsiniz. Bu kılavuz, başlangıç ​​adımlarında size yol gösterir ve bazı örnek kodlar sağlar; bunların tümü , firebase/quickstart-ios GitHub deposundan kopyalanabilir veya indirilebilir.

1. Adım: Uygulamanıza Remote Config ekleyin

 1. Apple platformları için Firebase SDK'sını kurun .

 2. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi tekil Remote Config nesnesini oluşturun:

  Süratli

  remoteConfig = RemoteConfig.remoteConfig()
  let settings = RemoteConfigSettings()
  settings.minimumFetchInterval = 0
  remoteConfig.configSettings = settings

  Amaç-C

  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings = [[FIRRemoteConfigSettings alloc] init];
  remoteConfigSettings.minimumFetchInterval = 0;
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;

Bu nesne, uygulama içi varsayılan parametre değerlerini depolamak, Remote Config arka ucundan güncellenmiş parametre değerlerini almak ve getirilen değerlerin uygulamanız tarafından ne zaman kullanılabilir hale getirileceğini kontrol etmek için kullanılır.

Geliştirme sırasında nispeten düşük bir minimum getirme aralığı ayarlamanız önerilir. Daha fazla bilgi için bkz .

2. Adım: Uygulama içi varsayılan parametre değerlerini ayarlayın

Remote Config nesnesinde uygulama içi varsayılan parametre değerlerini ayarlayabilirsiniz, böylece uygulamanız Remote Config arka ucuna bağlanmadan önce istendiği gibi davranır ve böylece arka uçta hiçbiri ayarlanmazsa varsayılan değerler kullanılabilir.

 1. Bir NSDictionary nesnesi veya bir plist dosyası kullanarak bir dizi parametre adı ve varsayılan parametre değeri tanımlayın.

  Remote Config arka uç parametre değerlerini zaten yapılandırdıysanız, tüm varsayılan değerleri içeren oluşturulmuş bir plist dosyasını indirebilir ve onu Xcode projenize kaydedebilirsiniz.

  DİNLENMEK

  curl --compressed -D headers -H "Authorization: Bearer token -X GET https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/my-project-id/remoteConfig:downloadDefaults?format=PLIST -o RemoteConfigDefaults.plist
  

  Firebase konsolu

  1. Parametreler sekmesinde Menüsünü açın ve Varsayılan değerleri indir öğesini seçin.

  2. İstendiğinde iOS için .plist'i etkinleştirin, ardından Dosyayı indir'i tıklayın.

 2. setDefaults: kullanarak bu değerleri Remote Config nesnesine ekleyin. Aşağıdaki örnek, bir plist dosyasından uygulama içi varsayılan değerleri ayarlar:

  Süratli

  remoteConfig.setDefaults(fromPlist: "RemoteConfigDefaults")

  Amaç-C

  [self.remoteConfig setDefaultsFromPlistFileName:@"RemoteConfigDefaults"];

3. Adım: Uygulamanızda kullanılacak parametre değerlerini alın

Artık Remote Config nesnesinden parametre değerleri alabilirsiniz. Daha sonra Remote Config arka ucunda değerler ayarlar, getirir ve ardından etkinleştirirseniz, bu değerler uygulamanız tarafından kullanılabilir. Aksi takdirde, setDefaults: kullanılarak yapılandırılan uygulama içi parametre değerlerini alırsınız. Bu değerleri almak için parametre anahtarını bağımsız değişken olarak sağlayarak configValueForKey: yöntemini çağırın.

Adım 4: Parametre değerlerini ayarlayın

Using the Firebase console or the Remote Config backend APIs , you can create new backend default values that override the in-app values according to your desired conditional logic or user targeting. This section walks you through the Firebase console steps to create these values.

 1. In the Firebase console , open your project.
 2. Select Remote Config from the menu to view the Remote Config dashboard.
 3. Define parameters with the same names as the parameters that you defined in your app. For each parameter, you can set a default value (which will eventually override the in-app default value) and you can also set conditional values. To learn more, see Remote Config Parameters and Conditions .

Step 5: Fetch and activate values

To fetch parameter values from Remote Config, call the fetchWithCompletionHandler: or fetchWithExpirationDuration:completionHandler: method. Any values that you set on the backend are fetched and cached in the Remote Config object.

For cases where you want to fetch and activate values in one call, use fetchAndActivateWithCompletionHandler: .

This example fetches values from the Remote Config backend (not cached values) and calls activateWithCompletionHandler: to make them available to the app:

Swift

remoteConfig.fetch { (status, error) -> Void in
 if status == .success {
  print("Config fetched!")
  self.remoteConfig.activate { changed, error in
   // ...
  }
 } else {
  print("Config not fetched")
  print("Error: \(error?.localizedDescription ?? "No error available.")")
 }
 self.displayWelcome()
}

Objective-C

[self.remoteConfig fetchWithCompletionHandler:^(FIRRemoteConfigFetchStatus status, NSError *error) {
  if (status == FIRRemoteConfigFetchStatusSuccess) {
    NSLog(@"Config fetched!");
   [self.remoteConfig activateWithCompletion:^(BOOL changed, NSError * _Nullable error) {
    if (error != nil) {
     NSLog(@"Activate error: %@", error.localizedDescription);
    } else {
     dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
      [self displayWelcome];
     });
    }
   }];
  } else {
    NSLog(@"Config not fetched");
    NSLog(@"Error %@", error.localizedDescription);
  }
}];

Because these updated parameter values affect the behavior and appearance of your app, you should activate the fetched values at a time that ensures a smooth experience for your user, such as the next time that the user opens your app. See Remote Config loading strategies for more information and examples.

Step 6: Listen for updates in real time

After you fetch parameter values, you can use real-time Remote Config to listen for updates from the Remote Config backend. Real-time Remote Config signals to connected devices when updates are available and automatically fetches the changes after you publish a new Remote Config version.

 1. In your app, call addOnConfigUpdateListener to start listening for updates and automatically fetch any new or updated parameter values. The following example listens for updates and when activateWithCompletionHandler is called, uses the newly fetched values to display an updated welcome message.

  Swift

  remoteConfig.addOnConfigUpdateListener { configUpdate, error in
   guard let configUpdate, error == nil else {
    print("Error listening for config updates: \(error)")
   }
  
   print("Updated keys: \(configUpdate.updatedKeys)")
  
   self.remoteConfig.activate { changed, error in
    guard error == nil else { return self.displayError(error) }
    DispatchQueue.main.async {
     self.displayWelcome()
    }
   }
  }
  

  Objective-C

  __weak __typeof__(self) weakSelf = self;
  [self.remoteConfig addOnConfigUpdateListener:^(FIRRemoteConfigUpdate * _Nonnull configUpdate, NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error listening for config updates %@", error.localizedDescription);
   } else {
    NSLog(@"Updated keys: %@", configUpdate.updatedKeys);
  
    __typeof__(self) strongSelf = weakSelf;
    [strongSelf.remoteConfig activateWithCompletion:^(BOOL changed, NSError * _Nullable error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Activate error %@", error.localizedDescription);
     }
  
     dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
      [strongSelf displayWelcome];
     });
    }];
   }
  }];
  
 2. The next time you publish a new version of your Remote Config, devices that are running your app and listening for changes will call the completion handler.

Throttling

If an app fetches too many times in a short time period, fetch calls are throttled and the SDK returns FIRRemoteConfigFetchStatusThrottled . Before SDK version 6.3.0, the limit was 5 fetch requests in a 60 minute window (newer versions have more permissive limits).

During app development, you might want to refresh the cache very frequently (many times per hour) to let you rapidly iterate as you develop and test your app. To accommodate rapid iteration on a project with numerous developers, you can temporarily add a FIRRemoteConfigSettings property with a low minimum fetch interval ( MinimumFetchInterval ) in your app.

The default and recommended production fetch interval for Remote Config is 12 hours, which means that configs won't be fetched from the backend more than once in a 12 hour window, regardless of how many fetch calls are actually made. Specifically, the minimum fetch interval is determined in this following order:

 1. The parameter in fetch(long)
 2. The parameter in FIRRemoteConfigSettings.MinimumFetchInterval
 3. The default value of 12 hours

Next steps

If you haven't already, explore the Remote Config use cases , and take a look at some of the key concepts and advanced strategies documentation, including: