Samouczek: optymalizacja częstotliwości wyświetlania reklam w AdMob

Krok 1. Użyj AdMob, aby utworzyć nowe warianty jednostek reklamowych do testów


Wprowadzenie: optymalizacja częstotliwości wyświetlania reklam w AdMob za pomocą Firebase

Krok 1. Użyj AdMob, aby utworzyć nowe warianty jednostek reklamowych do testowania

Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3. Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji
Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki w konsoli Firebase
Krok 5. Zdecyduj, czy chcesz wdrożyć nowy format reklamy


Aby rozpocząć, musisz najpierw utworzyć nowe jednostki reklamowe, a potem zaimplementować reklamy w kodzie aplikacji.

W tym samouczku jako przykładowy przypadek testowy wykorzystamy format reklamy pełnoekranowej. Podczas lektury tego samouczka pamiętaj jednak, że możesz wykonać podobne czynności, by wdrożyć i przetestować ograniczenie liczby wyświetleń w przypadku innych formatów reklam.

Tworzenie jednostki reklamowej

Interfejs AdMob pokazujący, jak utworzyć nową pełnoekranową jednostkę reklamową

 1. Na koncie AdMob utwórz nową pełnoekranową jednostkę reklamową.

 2. Ustaw limit wyświetleń na użytkownika:

  1. Rozwiń Ustawienia zaawansowane w interfejsie AdMob, a potem włącz Ograniczenie liczby wyświetleń.

  2. Określ częstotliwość wyświetlania reklam, którą chcesz przetestować. Wybierz częstotliwość wyższą niż ustawiona w dotychczasowej jednostce reklamowej.

  Załóżmy na przykład, że istniejąca pełnoekranowa jednostka reklamowa generuje 4 wyświetlenia na użytkownika na 10 minut, ale chcesz sprawdzić, czy możesz zwiększyć limit do 6 wyświetleń na użytkownika na 10 minut.

  Zalecamy zachowanie spójności czasu trwania (czyli „na 10 minut”) we wszystkich porównywanych jednostkach reklamowych. Inne ustawienia jednostki reklamowej nie są jednak istotne w tym samouczku, więc wybierz ustawienia odpowiednie dla swojej aplikacji.

  Interfejs AdMob pokazujący, jak ustawić ograniczenie liczby wyświetleń dla nowej jednostki reklamowej
 3. Powtórz powyższe kroki, jeśli chcesz dodać kolejną jednostkę pełnoekranową, by przetestować jeszcze wyższy limit wyświetleń na użytkownika. Na potrzeby tego samouczka utworzyliśmy kolejną jednostkę reklamową, która ma 8 wyświetleń na użytkownika na 10 minut.

Implementowanie jednostki reklamowej

Interfejs AdMob z nowym identyfikatorem jednostki reklamowej i instrukcjami integracji pakietu SDK.

Po utworzeniu każdej jednostki reklamowej AdMob udostępnia jej unikalny identyfikator. Pamiętaj, gdzie znaleźć ten identyfikator jednostki reklamowej na koncie AdMob, ponieważ będziesz go potrzebować do zaimplementowania reklamy w aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zintegrować pakiet SDK do reklam mobilnych Google (AdMob) i zaimplementować nową jednostkę reklamową w aplikacji.

Po utworzeniu dwóch nowych pełnoekranowych jednostek reklamowych na koncie AdMob powinny już być przypisane 3 jednostki reklamowe dla tej konkretnej aplikacji. W następnych krokach tego samouczka skonfigurujesz Firebase tak, aby używała każdej z tych jednostek w teście A/B przy użyciu tego samego miejsca docelowego reklamy.

Interfejs AdMob ze wszystkimi jednostkami reklamowymi w aplikacji.
Wprowadzenie Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase