Przetestuj nowe formaty reklam AdMob za pomocą Firebase

Omówienie rozwiązania

Na czym polega testowanie wdrożenia formatów reklam?

Niezależnie od tego, czy w aplikacji działa hybrydowy model przychodów, czy generowanie przychodów z reklam, stosowanie różnych formatów reklam może być skomplikowane.

Nie wszystkie formaty reklam będą pasować do każdej aplikacji, a niektóre formaty mogą być skuteczniejsze w zależności od właściwości aplikacji. Implementując nowy format reklamy, możesz obawiać się negatywnego wpływu na wrażenia lub utrzymanie użytkowników, ale możesz też się zastanawiać, czy uda Ci się zwiększyć przychody i zaangażowanie przy użyciu nowego formatu reklamy.

Wykres przedstawiający zestawienie utrzymania i przychodów z reklam różnych formatów reklam z rosnącą częstotliwością wyświetlania reklam.
Rys. 1 Optymalny format reklamy maksymalizuje przychody przy minimalnym wpływie na liczbę rezygnacji

Aby rozwiać te wątpliwości, Firebase udostępnia narzędzia, które pomagają testować nowe formaty reklam i podejmować na tej podstawie decyzje:

 • Za pomocą Firebase możesz przeprowadzić testy A/B skuteczności nowego formatu reklam na niewielkim podzbiorze użytkowników.

 • Możesz przejrzeć wyniki testu i przejrzeć rekomendacje Firebase, by dowiedzieć się, czy nowy format reklamy jest skuteczniejszy od obecnego formatu.

 • Gdy upewnisz się, że zmiany prawdopodobnie przyniosą korzyści, możesz je zastosować na większej liczbie użytkowników jednym kliknięciem.

Uzasadnienie biznesowe i korzyści

Deweloperzy i wydawcy, którzy do dodawania nowego formatu reklamy używają narzędzi Google AdMob i Firebase, odnotowują znaczny wzrost przychodów (nawet dziesięciokrotnie*), utrzymując jednocześnie stabilny współczynnik utrzymania.

*Wzrost przychodów na podstawie wyników uzyskanych w 2020 r. przez 8 dużych wydawców.

Logo Pomolo Games

Pomelo Games wykorzystuje Firebase, by zwiększyć przychody nawet o 35% bez utraty graczy.

Logo Qtonz

Firma Qtonz używa Firebase, aby czterokrotnie zwiększyć przychody z reklam i ARPDAU o 190%.

Wdrażanie rozwiązania

Aby wdrożyć to rozwiązanie, możesz skorzystać z naszego szczegółowego samouczka (omówienie go znajdziesz w dalszej części tego samouczka).

Z tego wieloetapowego samouczka dowiesz się, jak za pomocą Firebase przetestować nowy format reklamy Google AdMob w swojej aplikacji. W przykładowym przypadku wykorzystano reklamę pełnoekranową z nagrodą, ale możesz dokonać ekstrapolacji i wykonać te same kroki, aby przetestować inne formaty reklam.

W tym samouczku zakładamy, że korzystasz już z AdMob w swojej aplikacji i chcesz sprawdzić, czy dodanie kolejnej jednostki reklamowej (z nowym formatem reklamy) będzie miało wpływ na przychody z aplikacji lub inne dane. Jeśli nie korzystasz jeszcze z AdMob w swojej aplikacji, nie szkodzi. Czynności opisane w tym samouczku pomogą Ci też sprawdzić, czy samo dodanie jednostki reklamowej do aplikacji ma wpływ na jej dane.

Usługi i funkcje używane w tym rozwiązaniu

Google AdMob

Google AdMob umożliwia tworzenie wariantów jednostek reklamowych, które będą wyświetlane w Twojej aplikacji. Gdy połączysz AdMob z Firebase, AdMob wysyła do Firebase informacje o przychodach z reklam, aby ulepszyć optymalizację strategii reklamowej.

Google Analytics

Google Analytics zapewnia wgląd w dane dotyczące zaangażowania, utrzymania użytkowników i przychodów, takie jak łączne przychody, przychody z AdMob, przychody z zakupów i wiele innych. Pozwala też tworzyć odbiorców i segmenty użytkowników.

Zdalna konfiguracja Firebase

Zdalna konfiguracja Firebase umożliwia dynamiczne zmienianie i dostosowywanie działania i wyglądu aplikacji do wybranych segmentów użytkowników – bez publikowania nowej wersji aplikacji. W tym samouczku będziesz używać parametrów Zdalnej konfiguracji, by określić, czy nowa jednostka reklamowa ma być wyświetlana użytkownikom.

Testy A/B Firebase

Testy A/B Firebase mają interfejs i infrastrukturę do przeprowadzania eksperymentów produktowych i marketingowych w aplikacji. Zajmuje się dystrybucją wersji eksperymentu wśród użytkowników, a następnie przeprowadzaniem analiz statystycznych, aby określić, czy wariant eksperymentu jest skuteczniejszy od grupy kontrolnej na podstawie wybranego przez Ciebie kluczowego wskaźnika, np. przychodów czy utrzymania użytkowników.


Schemat blokowy rozwiązania i używanych produktów


Omówienie samouczka rozwiązania

Przejdź bezpośrednio do szczegółowego samouczka

 1. Utwórz w AdMob nowy wariant jednostki reklamowej na potrzeby testów

  1. Utwórz w AdMob nową jednostkę reklamy pełnoekranowej z nagrodą.

  2. Zaimplementuj miejsce docelowe jednostki reklamowej w kodzie aplikacji.

 2. Konfigurowanie testu A/B w konsoli Firebase

  1. Zdefiniuj podstawy testowania, kierowanie oraz cele, z którymi będzie się przeprowadzał test.

  2. Zdefiniuj warianty testowe i skonfiguruj parametr Zdalnej konfiguracji, który będzie określać, czy nowa jednostka reklamowa ma się wyświetlać użytkownikom biorącym udział w teście.

 3. Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji

  1. Użyj parametru Zdalnej konfiguracji w aplikacji.

  2. Zaimplementuj obsługę wyświetlania jednostki reklamowej na podstawie wartości parametru.

 4. Rozpoczynanie testu A/B i sprawdzanie jego wyników w konsoli Firebase

  1. Po rozpoczęciu testu i poczekaniu przez kilka dni lub tygodni sprawdź w konsoli Firebase, czy w teście A/B występuje zwycięski wariant na podstawie głównego celu testu A/B.

  2. Sprawdź wpływ poszczególnych wariantów na dane dodatkowe, aby upewnić się, że warianty nie wywołały niezamierzonych negatywnych wpływu na te dane.

 5. Podjęcie decyzji o wdrożeniu nowego formatu reklamy

  1. Jeśli testy A/B wykażą, że najlepszy jest wariant zawierający nowy format reklamy, możesz zacząć wyświetlać ten format reklamy wszystkim użytkownikom docelowym w eksperymencie, wszystkim użytkownikom aplikacji lub grupie użytkowników.

  2. Jeśli nie uda się jeszcze wytypować jednoznacznego zwycięzcy, możesz kontynuować eksperyment, aby zebrać więcej danych, albo zakończyć eksperyment, jeśli trwa od dłuższego czasu i uzyskuje niejednoznaczne wyniki.

Słowniczek