ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Google Analytics และ Firebase ด้วยแอป AdMob

หลังจากตั้งค่า AdMob พื้นฐานเสร็จแล้ว คุณยังเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics เพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อื่นๆ จาก Google Analytics และ Firebase ได้อีกด้วย เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics ในภายหลังได้ในหน้านี้

ระดับฟีเจอร์รองรับการกำหนดค่าที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้แอปและรายได้จากโฆษณาได้ โปรดดูตารางฟีเจอร์ต่อไปนี้ และลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฟีเจอร์ เพิ่ม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ +
เปิดใช้เมตริกผู้ใช้
เพิ่ม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ +
เปิดใช้เมตริกผู้ใช้และ
ลิงก์ AdMob กับ Firebase
เพิ่ม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ +
เปิดใช้เมตริกผู้ใช้และ
ลิงก์ AdMob กับ Firebase และ
เพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Analytics
ดูเมตริกผู้ใช้ในบัญชี AdMob
รวบรวมเหตุการณ์และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ของการวิเคราะห์จากแอปโดยอัตโนมัติ
ดูเมตริกผู้ใช้ที่ดูแลจัดการใน AdMob
สำรวจและทํางานกับข้อมูลการวิเคราะห์ผ่าน Firebase
ดูเมตริกหลักในคอนโซล Firebase
ทำเครื่องหมาย Conversion สำหรับแคมเปญโฆษณา
สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง
ส่งออกและวิเคราะห์ข้อมูลใน BigQuery
เข้าถึงฟีเจอร์การปรับแต่งเพิ่มเติมสําหรับข้อมูลการวิเคราะห์
บันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลวิเคราะห์และโมเดล (เช่น การบันทึกเหตุการณ์ ecommerce_purchase สำหรับเมตริก ARPU และ ARPPU)
กำหนดค่า Conversion ที่กำหนดเองสำหรับแคมเปญโฆษณา
ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase
(เช่น การกำหนดค่าระยะไกลและการทดสอบ A/B)

เริ่มต้นใช้งาน Google Analytics

Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ของ Firebase ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ เริ่มใช้ Google Analytics ในแอปโดยเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีเริ่มใช้ Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ในแอป หลังจากเริ่มต้นใช้งาน SDK แล้ว ให้ไปที่เอกสารประกอบ Analytics เพื่อดูวิธีเริ่มบันทึกเหตุการณ์ในแอป

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มไฟล์การกำหนดค่าลงในแอป

หากคุณลงทะเบียนแอปกับ Firebase ก่อนสร้างลิงก์ AdMob แสดงว่าคุณเพิ่มไฟล์การกำหนดค่า Firebase ลงในแอปแล้ว ตรวจหาไฟล์ GoogleService-Info.plist ในรูทของโปรเจ็กต์ Xcode และตรวจสอบว่าได้เพิ่มไฟล์การกำหนดค่าลงในเป้าหมายทั้งหมดแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Analytics ลงในแอป

 1. เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับ Firebase SDK สำหรับ Google Analytics ไปยัง Podfile ดังนี้

  pod 'FirebaseAnalytics'
  
 2. เรียกใช้ pod install แล้วเปิดไฟล์ .xcworkspace ที่สร้างไว้

 3. นำเข้าโมดูล FirebaseCore ใน UIApplicationDelegate รวมถึงโมดูล Firebase อื่นๆ ที่ผู้รับมอบสิทธิ์แอปใช้ เช่น วิธีใช้ Cloud Firestore และ Authentication มีดังนี้

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 4. กำหนดค่าอินสแตนซ์ที่แชร์ของ FirebaseApp ในเมธอด application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) ของตัวแทนแอป ดังนี้

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 5. หากใช้ SwiftUI คุณต้องสร้างการมอบสิทธิ์แอปพลิเคชันและแนบการมอบสิทธิ์กับโครงสร้าง App ผ่าน UIApplicationDelegateAdaptor หรือ NSApplicationDelegateAdaptor คุณต้องปิดใช้ SWizzing ที่มอบสิทธิ์ของแอปด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีการของ SwiftUI

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     

ใช้การบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเอง

ส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างวิธีใช้งานการบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองในแอป ตัวอย่างที่เจาะจงนี้มีไว้สำหรับเหตุการณ์ที่กำหนดเอง ecommerce_purchase ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีประโยชน์ในการบันทึกสำหรับแอปที่ลิงก์กับ AdMob โดยเฉพาะการคำนวณ ARPU และ ARPPU

วิธีใช้การบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองในแอปมีดังนี้

 1. คุณต้องกรอกข้อมูลในส่วนเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics ในหน้านี้ ซึ่งมีการกำหนดค่าแอปเพื่อใช้ Firebase, การเพิ่ม SDK ของ Firebase สำหรับ Google Analytics และการเริ่มต้น SDK

 2. บันทึกเหตุการณ์ ecommerce_purchase (Swift | Obj-C) ตัวอย่าง

  Swift

  Analytics.logEvent(AnalyticsEventPurchase, parameters: [
   AnalyticsParameterCoupon: "SummerPromo",
   AnalyticsParameterCurrency: "JPY",
   AnalyticsParameterValue: 10000,
   AnalyticsParameterShipping: 500,
   AnalyticsParameterTransactionID: "192803301",
  ])

  Objective-C

  [FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventPurchase
            parameters:@{
   kFIRParameterCoupon: @"SummerPromo",
   kFIRParameterCurrency: @"JPY",
   kFIRParameterValue: @10000,
   kFIRParameterShipping: @500,
   kFIRParameterTransactionID: @"192803301",
  }];

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองในแอปได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Analytics

ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase ในแอป

หลังจากเพิ่ม Firebase SDK สำหรับ Google Analytics แล้ว คุณยังเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase ได้ด้วย เช่น การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase และ Firebase A/B Testing

 • การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณเปลี่ยนลักษณะการทำงานและรูปลักษณ์ของแอปได้โดยไม่ต้องเผยแพร่การอัปเดตแอปสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • การทดสอบ A/B ให้คุณทดสอบการเปลี่ยนแปลงใน UI, ฟีเจอร์ หรือแคมเปญการมีส่วนร่วมของแอปเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลต่อเมตริกหลัก (เช่น รายได้และการรักษาผู้ใช้) หรือไม่ ก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงออกในวงกว้าง

เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้จากโฆษณาให้กับแอปของคุณ

ลองใช้รูปแบบโฆษณาหรือการกำหนดค่าต่างๆ กับผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ แล้วทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในการติดตั้งโฆษณาต่อผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูบทแนะนำต่อไปนี้