Google Ads

Tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng quảng cáo trực tuyến.

Tăng số lượt cài đặt, hiểu rõ hơn về lượt chuyển đổi quảng cáo và chạy chiến dịch quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng các đối tượng Google Analytics để thu hút cơ sở người dùng. Khi liên kết Firebase với Google Ads, bạn sẽ có quyền sử dụng các công cụ mạnh mẽ giúp bạn biết cách khoản đầu tư vào Google Ads thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng. Với Firebase và Google Ads, bạn có thể xuất danh sách đối tượng sang Google Ads và nhập sự kiện từ Analytics vào Google Ads.

Các chức năng chính

Phân khúc đối tượng trong Analytics Bạn có thể xác định đối tượng tuỳ chỉnh trong bảng điều khiển của Firebase dựa trên dữ liệu thiết bị, sự kiện tuỳ chỉnh hoặc thuộc tính người dùng.
Xuất danh sách đối tượng sang Google Ads Một dự án Firebase có thể kết nối với nhiều tài khoản Google Ads, mỗi tài khoản có quyền truy cập vào đối tượng được tạo trong Firebase.
Nhập sự kiện từ Analytics vào Google Ads Sau khi liên kết Firebase với Google Ads, bạn có thể chọn những sự kiện trong Google Analytics để theo dõi dưới dạng hành động chuyển đổi trong Google Ads.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Khi liên kết tài khoản Google Ads với một dự án Firebase, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị ứng dụng dành cho thiết bị di động dựa trên đối tượng Analytics. Theo mặc định, các đối tượng này bao gồm:

  • Người mua: Những người dùng đã mua một ứng dụng hoặc một mặt hàng trong ứng dụng.
  • Tất cả người dùng: Những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn.

Bạn có thể tạo đối tượng trong Firebase bằng cách sử dụng bất kỳ kết hợp nào của các sự kiện và thuộc tính người dùng, sau đó sử dụng các đối tượng đó để chạy chiến dịch quảng cáo được nhắm mục tiêu. Ví dụ: bạn có thể tạo đối tượng là "Người dùng Android sống ở Canada", sau đó chạy chiến dịch quảng cáo nhắm đến những người dùng thuộc đối tượng này.

Chỉ chiến dịch trên Mạng Hiển thị mới có thể sử dụng danh sách dựa trên dữ liệu Analytics.

Lộ trình triển khai

Tạo tài khoản Google Ads. Tạo một tài khoản Google Ads nếu bạn chưa có.
Thêm Google Analytics vào ứng dụng của bạn Bạn có thể sử dụng Analytics bằng cách chỉ cần thêm một vài dòng mã vào ứng dụng được tạo bằng SDK Firebase.
Liên kết tài khoản Google Ads của bạn với Firebase. Sử dụng Tài khoản Google có quyền quản trị viên trong tài khoản Google Ads của bạn và quyền của chủ sở hữu trong dự án Firebase mà bạn muốn liên kết với tài khoản Google Ads của mình.

Các bước tiếp theo: