Phân phối ứng dụng Android cho người thử nghiệm bằng bảng điều khiển Firebase

Hướng dẫn này mô tả cách tải Android App Bundle (AAB) lên Phân phối ứng dụng và phân phối APK đã tạo bằng bảng điều khiển Firebase.

Phân phối ứng dụng tích hợp với dịch vụ chia sẻ ứng dụng nội bộ của Google Play để xử lý AAB mà bạn tải lên và phân phối APK được tối ưu hóa cho cấu hình thiết bị của người thử nghiệm. Việc phân phối AAB cho phép bạn thực hiện những việc sau:

 • Chạy các APK được tối ưu hóa (do Google Play phân phối) được tối ưu hóa cho thiết bị của người thử nghiệm.

 • Khám phá và gỡ lỗi các vấn đề cụ thể của thiết bị.

 • Thử nghiệm các tính năng của gói ứng dụng như Play Feature DeliveryPlay Asset Delivery .

 • Giảm kích thước tải xuống cho người thử nghiệm của bạn.

Quyền cần thiết

Để tải AAB lên Phân phối ứng dụng, bạn phải liên kết ứng dụng Firebase của mình với một ứng dụng trong Google Play . Bạn phải có mức truy cập cần thiết để thực hiện những hành động này.

Nếu không có quyền truy cập Firebase cần thiết, bạn có thể yêu cầu Chủ sở hữu dự án Firebase chỉ định cho bạn vai trò phù hợp thông qua cài đặt IAM của bảng điều khiển Firebase . Nếu bạn có câu hỏi về việc truy cập vào dự án Firebase của mình, bao gồm cả việc tìm hoặc chỉ định Chủ sở hữu, hãy xem lại Câu hỏi thường gặp về "Quyền và quyền truy cập vào dự án Firebase" .

Bảng sau đây áp dụng cho việc liên kết ứng dụng Firebase với ứng dụng trong Google Play cũng như tải AAB lên.

Hành động trong bảng điều khiển Firebase Cần có quyền IAM (Các) vai trò IAM bao gồm các quyền được yêu cầu theo mặc định (Các) vai trò bắt buộc bổ sung
Liên kết ứng dụng Firebase với ứng dụng trong Google Play firebase.playLinks.update Một trong những vai trò sau: Quyền truy cập vào tài khoản nhà phát triển Google Play với tư cách Quản trị viên
Tải AAB lên phân phối ứng dụng firebaseappdistro.releases.update Một trong những vai trò sau: ––

Trước khi bắt đầu

 1. Nếu bạn chưa có, hãy thêm Firebase vào dự án Android của bạn . Khi kết thúc quy trình công việc này, bạn sẽ có Ứng dụng Firebase Android trong dự án Firebase của mình.

  Nếu không sử dụng bất kỳ sản phẩm Firebase nào khác, bạn chỉ cần tạo dự án và đăng ký ứng dụng của mình. Nếu bạn quyết định sử dụng các sản phẩm bổ sung, hãy đảm bảo hoàn thành tất cả các bước trong Thêm Firebase vào dự án Android của bạn .

 2. Để tạo liên kết Firebase với Google Play và tải AAB lên, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Ứng dụng trong Google Play và ứng dụng Firebase Android đều được đăng ký bằng cùng một tên gói.

  • Ứng dụng trong Google Play được thiết lập trên trang tổng quan ứng dụng và được phân phối tới một trong các kênh Google Play (Thử nghiệm nội bộ, Thử nghiệm khép kín, Thử nghiệm mở hoặc Sản xuất).

  • Quá trình đánh giá ứng dụng trong Google Play đã hoàn tất và ứng dụng đã được xuất bản. Ứng dụng của bạn được xuất bản nếu cột Trạng thái ứng dụng hiển thị một trong các trạng thái sau: Thử nghiệm nội bộ (không phải thử nghiệm nội bộ nháp), Thử nghiệm khép kín, Thử nghiệm mở hoặc Sản xuất.

 3. Liên kết Ứng dụng Android Firebase với tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn:

  1. Trong bảng điều khiển Firebase, hãy truy cập Cài đặt dự án , sau đó chọn tab Tích hợp .

  2. Trên thẻ Google Play , nhấp vào Liên kết .
   Nếu bạn đã có liên kết tới Google Play, thay vào đó hãy nhấp vào Quản lý .

  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật tích hợp Phân phối ứng dụng và chọn Ứng dụng Android Firebase nào sẽ liên kết với Google Play.

  Tìm hiểu thêm về liên kết với Google Play .

Bước 1. Xây dựng ứng dụng của bạn

Khi bạn đã sẵn sàng phân phối phiên bản phát hành trước của ứng dụng cho người thử nghiệm, hãy xây dựng AAB của bạn (truy cập tài liệu Android Studio để biết hướng dẫn).

Bước 2. Phân phối ứng dụng của bạn cho người thử nghiệm

Để phân phối ứng dụng của bạn cho người thử nghiệm, hãy tải tệp AAB lên bằng bảng điều khiển Firebase:

 1. Mở trang Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển Firebase. Chọn dự án Firebase của bạn khi được nhắc.

 2. Trên trang Bản phát hành , chọn ứng dụng bạn muốn phân phối từ menu thả xuống.

 3. Kéo tệp AAB của ứng dụng của bạn vào bảng điều khiển để tải tệp lên.

 4. Khi quá trình tải lên hoàn tất, hãy chỉ định nhóm người thử nghiệm và từng người thử nghiệm mà bạn muốn nhận bản dựng. Sau đó, thêm ghi chú phát hành cho bản dựng.

  Xem Quản lý người thử nghiệm để biết thêm về cách tạo nhóm người thử nghiệm.

 5. Nhấp vào Phân phối để cung cấp bản dựng cho người thử nghiệm. Người thử nghiệm tự động nhận được lời mời qua email để thử nghiệm ứng dụng.

 6. (Tùy chọn) Để chia sẻ liên kết đến các bản phát hành cụ thể với những người thử nghiệm có quyền truy cập vào các bản phát hành đó, hãy nhấp vào biểu tượng Liên kết để sao chép liên kết phát hành vào bảng nhớ tạm.

Sau khi bạn phân phối bản dựng của mình, bản dựng đó sẽ có sẵn trong bảng điều khiển Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển Firebase trong 150 ngày (năm tháng). Khi bản dựng hết hạn còn 30 ngày, thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong cả bảng điều khiển và danh sách các bản dựng của người thử nghiệm trên thiết bị thử nghiệm của họ.

Những người thử nghiệm chưa được mời thử nghiệm ứng dụng sẽ nhận được lời mời qua email để bắt đầu và những người thử nghiệm hiện tại sẽ nhận được thông báo qua email rằng bản dựng mới đã sẵn sàng để thử nghiệm. Để biết hướng dẫn về cách cài đặt ứng dụng thử nghiệm, hãy xem Thiết lập làm người thử nghiệm với Phân phối ứng dụng . Bạn có thể theo dõi trạng thái của từng người thử nghiệm - xem họ có chấp nhận lời mời hay không và liệu họ có tải xuống ứng dụng hay không - trong bảng điều khiển của Firebase.

Người thử nghiệm có 30 ngày để chấp nhận lời mời dùng thử ứng dụng trước khi ứng dụng hết hạn. Khi lời mời còn 5 ngày kể từ khi hết hạn, thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển Firebase bên cạnh người thử nghiệm trên bản phát hành. Lời mời có thể được gia hạn bằng cách gửi lại bằng menu thả xuống trên hàng người thử nghiệm.

Bước tiếp theo