Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) là một giải pháp gửi thông báo trên nhiều nền tảng, cho phép bạn gửi tin nhắn một cách đáng tin cậy mà không mất phí.

Khi sử dụng FCM, bạn có thể thông báo cho ứng dụng khách rằng email mới hoặc dữ liệu khác hiện có thể đồng bộ hoá. Bạn có thể gửi tin nhắn thông báo để tăng mức độ tương tác lại và tỷ lệ giữ chân người dùng. Đối với các trường hợp sử dụng như nhắn tin nhanh, một tin nhắn có thể chuyển tải trọng lên tới 4096 byte tới một ứng dụng khách.

Thiết lập iOS+ Thiết lập Android Thiết lập web Thiết lập Flutter Thiết lập C++ Thiết lập Unity

Các khả năng chính

Gửi tin nhắn thông báo hoặc tin nhắn dữ liệu Gửi nội dung thông báo được hiển thị cho người dùng của bạn. Hoặc gửi thông báo dữ liệu và xác định hoàn toàn những gì xảy ra trong mã xử lý ứng dụng của bạn. Hãy xem phần Loại thông báo.
Nhắm mục tiêu theo thông báo linh hoạt Phân phối thông báo cho ứng dụng khách của bạn theo 1 trong 3 cách – tới thiết bị đơn lẻ, đến nhóm thiết bị hoặc tới các thiết bị đã đăng ký chủ đề.
Gửi tin nhắn từ các ứng dụng Gửi lời cảm ơn, tin nhắn trò chuyện và các tin nhắn khác từ các thiết bị về máy chủ của bạn qua kênh kết nối tiết kiệm pin và đáng tin cậy của FCM.

Cách hoạt động của tính năng này

Quá trình triển khai FCM bao gồm hai thành phần chính để gửi và nhận:

  1. Một môi trường đáng tin cậy, chẳng hạn như Cloud Functions cho Firebase hoặc một máy chủ ứng dụng để tạo, nhắm mục tiêu và gửi thông báo.
  2. Một ứng dụng khách của Apple, Android hoặc web (JavaScript) nhận thông báo qua dịch vụ truyền tải dành riêng cho nền tảng tương ứng.

Bạn có thể gửi thông báo qua SDK dành cho quản trị viên Firebase hoặc giao thức máy chủ FCM. Bạn có thể sử dụng Trình soạn thông báo để thử nghiệm và gửi thông báo tiếp thị hoặc thông báo tương tác bằng tính năng nhắm mục tiêu và phân tích tích hợp mạnh mẽ hoặc phân đoạn được nhập tuỳ chỉnh.

Hãy xem phần tổng quan về cấu trúc để biết thêm thông tin chi tiết và quan trọng về các thành phần của FCM.

Lộ trình triển khai

Thiết lập SDK FCM Thiết lập Firebase và FCM trên ứng dụng theo hướng dẫn thiết lập dành cho nền tảng của bạn.
Phát triển ứng dụng khách hàng Thêm cách xử lý thông báo, logic đăng ký chủ đề hoặc các tính năng không bắt buộc khác vào ứng dụng khách. Trong quá trình phát triển, bạn có thể dễ dàng gửi thông báo thử nghiệm từ trình soạn Thông báo.
Phát triển máy chủ ứng dụng Hãy quyết định xem bạn muốn sử dụng SDK dành cho quản trị viên Firebase hay giao thức máy chủ để tạo logic gửi – logic để xác thực, tạo yêu cầu gửi, xử lý phản hồi, v.v. Sau đó, xây dựng logic trong môi trường đáng tin cậy của bạn.

Các bước tiếp theo

  • Chạy mẫu Bắt đầu nhanh dành cho Android hoặc iOS. Các mẫu này cho phép bạn chạy và xem xét mã để gửi thông báo thử nghiệm tới một thiết bị duy nhất bằng bảng điều khiển của Firebase.

  • Tìm hiểu thêm về FCM trong phần tổng quan về cấu trúc, hướng dẫn chính các khái niệm chính về FCM và hướng dẫn về các phương pháp hay nhất để gửi tin nhắn trên quy mô lớnquản lý mã thông báo đăng ký.

  • Hãy thử xem các hướng dẫn cho Android hoặc iOS.

  • Thêm Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase vào ứng dụng Android, Apple hoặc Web của bạn.

  • Thiết lập môi trường đáng tin cậy nơi bạn sẽ tạo và gửi yêu cầu về tin nhắn. Bạn có thể viết logic gửi bằng cách sử dụng SDK quản trị và sẵn sàng triển khai mã đó trên Hàm đám mây cho Firebase hoặc các môi trường đám mây khác do Google quản lý. Ngoài ra, bạn có thể phát triển máy chủ bằng giao thức máy chủ FCM.