Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Câu hỏi thường gặp và gỡ rối Crashlytics

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này cung cấp trợ giúp khắc phục sự cố và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cách sử dụng Crashlytics. Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm hoặc cần trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Firebase .

Khắc phục sự cố chung/Hỏi đáp

tích hợp

hỗ trợ nền tảng

Các vấn đề hồi quy