Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp về Crashlytics

Trang này cung cấp trợ giúp khắc phục sự cố và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc sử dụng Crashlytics. Nếu bạn không thể tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm hoặc cần trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Firebase .

Khắc phục sự cố chung/Câu hỏi thường gặp

Tích hợp

Hỗ trợ nền tảng

Các vấn đề hồi quy