Linki dynamiczne Firebase

Linki dynamiczne Firebase to linki, które działają w oczekiwany sposób na wielu platformach, niezależnie od tego, czy Twoja aplikacja jest już zainstalowana.

Linki dynamiczne zapewniają użytkownikom najlepsze wrażenia na platformie, na której otwierają Twój link. Jeśli użytkownik otworzy link dynamiczny na urządzeniu z iOS lub Androidem, może zostać przekierowany bezpośrednio do powiązanych treści w Twojej aplikacji natywnej. Jeśli użytkownik otworzy ten sam link dynamiczny w przeglądarce na komputerze, może zostać przekierowany do odpowiadających mu treści w Twojej witrynie.

Linki dynamiczne działają też w przypadku instalacji aplikacji: jeśli użytkownik otworzy link dynamiczny na urządzeniu z iOS lub Androidem, ale nie ma zainstalowanej aplikacji, może zobaczyć prośbę o jej zainstalowanie. Po instalacji aplikacja uruchamia się i ma dostęp do linku.

Jak to działa?

Link dynamiczny można utworzyć za pomocą konsoli Firebase, za pomocą interfejsu API typu REST, interfejsu API systemu iOS lub Android Builder albo przez dodanie parametrów linku dynamicznego do domeny swojej aplikacji. Te parametry określają linki, które mają być otwierane, w zależności od platformy użytkownika i tego, czy aplikacja została zainstalowana.

Gdy użytkownik otworzy jeden z Twoich linków dynamicznych, a Twoja aplikacja nie jest jeszcze zainstalowana, zostanie przekierowany do Sklepu Play lub App Store, aby ją zainstalować (o ile nie określisz inaczej), a aplikacja się otworzy. Możesz wtedy pobrać link, który został przekazany do aplikacji, i obsługiwać go odpowiednio do potrzeb aplikacji.

Linki dynamiczne możesz tworzyć, używając własnej nazwy domeny:

https://example.com/summer-sale
https://example.com/links/promos/summer-sale
https://links.example.com/summer-sale
https://ex.amp.le/summer-sale

Jeśli nie masz domeny dla swojej aplikacji, możesz użyć bezpłatnej niestandardowej subdomeny page.link:

https://example.page.link/summer-sale

Utwórz bezpłatnie subdomenę w konsoli Firebase.

Wszystkie funkcje Linków dynamicznych, w tym statystyki, atrybucje wykonywane po instalacji i integracje z pakietem SDK, działają zarówno z niestandardowymi domenami page.link, jak i z Twoją własną domeną.

Ścieżka implementacji

Konfigurowanie Firebase i pakietu SDK Linków dynamicznych Włącz Linki dynamiczne Firebase w projekcie Firebase w konsoli Firebase. Następnie dołącz do aplikacji pakiet SDK Linków dynamicznych.
Tworzenie linków dynamicznych Linki dynamiczne możesz tworzyć automatycznie lub za pomocą konsoli Firebase.
Obsługa linków dynamicznych w aplikacji Przy otwieraniu aplikacji użyj pakietu SDK Linków dynamicznych, aby sprawdzić, czy został do niej przekazany link dynamiczny. Jeśli tak, pobierz precyzyjny link z danych linku dynamicznego i przetwarzaj go w razie potrzeby.
Wyświetlanie danych analitycznych Możesz śledzić skuteczność linków dynamicznych w konsoli Firebase.

Dalsze kroki