Liên kết động của Firebase

Đường liên kết động của Firebase là các đường liên kết hoạt động theo cách bạn muốn trên nhiều nền tảng, cũng như cho dù ứng dụng của bạn đã được cài đặt hay chưa.

Với Liên kết động, người dùng của bạn có được trải nghiệm tốt nhất hiện có cho nền tảng mà họ mở đường liên kết của bạn. Nếu người dùng mở một Đường liên kết động trên iOS hoặc Android, thì họ có thể được đưa trực tiếp đến nội dung được liên kết trong ứng dụng gốc của bạn. Nếu người dùng mở cùng một Đường liên kết động trong trình duyệt dành cho máy tính, thì họ có thể được đưa đến nội dung tương đương trên trang web của bạn.

Ngoài ra, Đường liên kết động hoạt động trên các lượt cài đặt ứng dụng: nếu người dùng mở một Đường liên kết động trên iOS hoặc Android và chưa cài đặt ứng dụng của bạn, thì người dùng có thể được nhắc cài đặt ứng dụng đó; sau đó, sau khi cài đặt, ứng dụng của bạn sẽ khởi động và có thể truy cập vào đường liên kết đó.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Bạn tạo một Đường liên kết động bằng cách dùng bảng điều khiển của Firebase, API REST, API của iOS hoặc Android Builder hoặc tạo URL bằng cách thêm các tham số của tính năng Liên kết động vào một miền dành riêng cho ứng dụng. Các tham số này chỉ định các đường liên kết mà bạn muốn mở, tuỳ thuộc vào nền tảng của người dùng và việc ứng dụng của bạn đã được cài đặt hay chưa.

Khi người dùng mở một trong các Đường liên kết động của bạn, nếu ứng dụng chưa được cài đặt, thì người dùng sẽ được đưa đến Cửa hàng Play hoặc App Store để cài đặt ứng dụng của bạn (trừ phi bạn chỉ định khác) và ứng dụng sẽ mở ra. Sau đó, bạn có thể truy xuất đường liên kết đã được chuyển đến ứng dụng và xử lý đường liên kết sâu đó cho phù hợp với ứng dụng của mình.

Bạn có thể tạo Đường liên kết động bằng tên miền của mình:

https://example.com/summer-sale
https://example.com/links/promos/summer-sale
https://links.example.com/summer-sale
https://ex.amp.le/summer-sale

Hoặc nếu không có miền cho ứng dụng của mình, bạn có thể sử dụng miền con page.link tuỳ chỉnh miễn phí:

https://example.page.link/summer-sale

Tạo miền con mà không mất phí trong bảng điều khiển của Firebase.

Tất cả các tính năng của Đường liên kết động, bao gồm cả hoạt động phân tích, phân bổ sau khi cài đặt cũng như tính năng tích hợp SDK, đều hoạt động với cả miền page.link tuỳ chỉnh và miền của bạn.

Lộ trình triển khai

Thiết lập Firebase và SDK liên kết động Bật Liên kết động của Firebase cho dự án Firebase của bạn trong bảng điều khiển của Firebase. Sau đó, hãy đưa SDK liên kết động vào ứng dụng của bạn.
Tạo đường liên kết động Bạn có thể tạo Đường liên kết động theo phương thức lập trình hoặc thông qua bảng điều khiển của Firebase.
Xử lý Đường liên kết động trong ứng dụng Khi ứng dụng mở ra, hãy sử dụng SDK liên kết động để kiểm tra xem một Đường liên kết động có được chuyển vào ứng dụng đó hay không. Nếu có, hãy lấy đường liên kết sâu từ dữ liệu về Đường liên kết động và xử lý đường liên kết sâu nếu cần.
Xem dữ liệu phân tích Theo dõi hiệu suất của Đường liên kết động trong bảng điều khiển của Firebase.

Các bước tiếp theo