Bắt đầu với Giám sát hiệu suất cho Flutter

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này mô tả cách thiết lập Giám sát hiệu suất Firebase để giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm hiệu suất của ứng dụng Flutter của mình.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa có, hãy định cấu hình và khởi tạo Firebase trong dự án Flutter của bạn.

Bước 1 : Thêm Giám sát hiệu suất vào ứng dụng của bạn

 1. Từ thư mục gốc của dự án Flutter của bạn, hãy chạy lệnh sau để cài đặt plugin Flutter Giám sát hiệu suất:

  flutter pub add firebase_performance
  
 2. Từ thư mục gốc của dự án Flutter của bạn, hãy chạy lệnh sau:

  flutterfire configure
  

  Việc chạy lệnh này đảm bảo rằng cấu hình Firebase của ứng dụng Flutter của bạn được cập nhật và đối với Android, sẽ thêm plugin Gradle giám sát hiệu suất cần thiết vào ứng dụng của bạn.

 3. Sau khi hoàn tất, hãy xây dựng lại dự án Flutter của bạn:

  flutter run
  

Sau khi bạn thêm SDK giám sát hiệu suất, Firebase sẽ tự động bắt đầu thu thập dữ liệu liên quan đến vòng đời ứng dụng của bạn (như thời gian bắt đầu ứng dụng ) và dữ liệu cho các yêu cầu mạng HTTP/S .

Trên Flutter, không thể giám sát hiệu suất kết xuất màn hình tự động cho từng màn hình Flutter riêng lẻ. Một bộ điều khiển chế độ xem duy nhất đóng gói nguyên bản toàn bộ ứng dụng Flutter của bạn để SDK Firebase gốc bên dưới không nhận biết được các chuyển đổi màn hình.

Bước 2 : Tạo các sự kiện hiệu suất để hiển thị dữ liệu ban đầu

Firebase bắt đầu xử lý các sự kiện khi bạn thêm SDK vào ứng dụng của mình thành công. Nếu bạn vẫn đang phát triển cục bộ, hãy tương tác với ứng dụng của bạn để tạo sự kiện cho việc thu thập và xử lý dữ liệu ban đầu.

 1. Tiếp tục phát triển ứng dụng của bạn bằng trình mô phỏng hoặc thiết bị thử nghiệm.

 2. Tạo sự kiện bằng cách chuyển đổi ứng dụng của bạn giữa nền và nền trước nhiều lần, tương tác với ứng dụng của bạn bằng cách điều hướng trên các màn hình và/hoặc kích hoạt các yêu cầu mạng.

 3. Chuyển đến trang tổng quan Hiệu suất của bảng điều khiển Firebase. Bạn sẽ thấy hiển thị dữ liệu ban đầu của mình trong vòng vài phút.

  Nếu bạn không thấy hiển thị dữ liệu ban đầu của mình, hãy xem lại các mẹo khắc phục sự cố .

Bước 3 : (Tùy chọn) Xem thông báo nhật ký cho các sự kiện hiệu suất

 1. Kiểm tra thông điệp tường trình của bạn xem có thông báo lỗi nào không.

  Giám sát hiệu suất gắn thẻ thông điệp tường trình của nó bằng các thẻ sau để bạn có thể lọc thông điệp tường trình của mình:

  • iOS+: Firebase/Performance
  • Android: FirebasePerformance
 2. Kiểm tra các loại nhật ký sau để biết rằng Giám sát hiệu suất đang ghi nhật ký các sự kiện hiệu suất:

  • Logging trace metric: TRACE_NAME , FIREBASE_PERFORMANCE_CONSOLE_URL
  • Logging network request trace: URL
 3. Nhấp vào URL để xem dữ liệu của bạn trong bảng điều khiển Firebase. Có thể mất vài phút để dữ liệu cập nhật trên trang tổng quan.

Bước 4 : (Tùy chọn) Thêm giám sát tùy chỉnh cho mã cụ thể

Để giám sát dữ liệu hiệu suất được liên kết với mã cụ thể trong ứng dụng của bạn, bạn có thể thiết lập các dấu vết mã tùy chỉnh .

Với dấu vết mã tùy chỉnh, bạn có thể đo khoảng thời gian ứng dụng của bạn hoàn thành một tác vụ hoặc một nhóm tác vụ cụ thể, chẳng hạn như tải một tập hợp hình ảnh hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu của bạn. Số liệu mặc định cho dấu vết mã tùy chỉnh là thời lượng của nó, nhưng bạn cũng có thể thêm số liệu tùy chỉnh, chẳng hạn như số lần truy cập bộ đệm và cảnh báo bộ nhớ.

Trong mã của mình, bạn xác định phần đầu và phần cuối của dấu vết mã tùy chỉnh (và thêm bất kỳ số liệu tùy chỉnh mong muốn nào) bằng cách sử dụng API do SDK giám sát hiệu suất cung cấp.

Hãy truy cập Thêm giám sát cho mã cụ thể để tìm hiểu thêm về các tính năng này và cách thêm chúng vào ứng dụng của bạn.

Bước 5 : Triển khai ứng dụng của bạn sau đó xem xét kết quả

Sau khi xác thực tính năng Giám sát hiệu suất bằng trình mô phỏng và một hoặc nhiều thiết bị thử nghiệm, bạn có thể triển khai phiên bản cập nhật của ứng dụng cho người dùng của mình.

Bạn có thể theo dõi dữ liệu hiệu suất trong bảng điều khiển Hiệu suất của bảng điều khiển Firebase.

Bước tiếp theo