آموزش: بهینه سازی فرکانس تبلیغات AdMob

مرحله 2: تست A/B را در کنسول Firebase تنظیم کنید


مقدمه: فرکانس تبلیغات AdMob را با استفاده از Firebase بهینه کنید
مرحله 1: از AdMob برای ایجاد انواع واحدهای تبلیغاتی جدید برای آزمایش استفاده کنید

مرحله 2: تست A/B را در کنسول Firebase تنظیم کنید

مرحله 3: مقادیر پارامتر Remote Config را در کد برنامه خود مدیریت کنید
مرحله 4: تست A/B را شروع کنید و نتایج تست را در کنسول Firebase بررسی کنید
مرحله 5: تصمیم بگیرید که آیا قالب تبلیغات جدید را منتشر کنید یا خیر


اکنون که واحدهای تبلیغاتی جدیدی در برنامه خود پیاده‌سازی کرده‌اید، باید یک تست A/B راه‌اندازی کنید که به شما در درک نحوه عملکرد این واحدهای تبلیغاتی کمک می‌کند. شما تعیین می کنید که کدام کاربران را در آزمون هدف قرار دهید و همچنین اهداف آزمایشی خود را تعیین می کنید. همچنین باید انواع آزمایشی خود را تعریف کنید (واحدهای مختلف تبلیغات در برنامه خود) و پارامتر Remote Config را تنظیم کنید که نمایش انواع در برنامه شما را کنترل می کند.

Firebase A/B Testing از محصولات زیر برای آزمایش و تحلیل اثرات افزودن یک واحد تبلیغاتی به برنامه شما استفاده می‌کند:

 • تست Firebase A/B (این مرحله) - اهداف و پارامترهای قابل تنظیم را برای آزمایش خود تعریف کنید
 • Firebase Remote Config (مرحله بعدی) - منطق را به کد خود اضافه کنید تا پیکربندی پارامترها را مدیریت کنید
 • Google Analytics (در پشت صحنه اجرا می شود) - تأثیر پیکربندی ها را اندازه گیری می کند

یک تست A/B جدید را آغاز کنید

برای شروع یک آزمایش کنترل‌شده برای بهینه‌سازی فرکانس تبلیغات، با پیمایش به بخش A/B Testing کنسول Firebase شروع کنید. روی ایجاد آزمایش کلیک کنید، سپس Remote Config را انتخاب کنید.

رابط کاربری کنسول Firebase نحوه شروع تست A/B را با استفاده از Remote Config نشان می‌دهد

اصول اولیه را تنظیم کنید

در قسمت Basics نام آزمایش را تعریف کرده و توضیحات آزمایش را ارائه دهید.

رابط کاربری کنسول Firebase نحوه تنظیم اصول اولیه تست A/B را نشان می‌دهد

هدف گذاری را تنظیم کنید

 1. در بخش Targeting ، برنامه iOS یا Android مورد نظر آزمایش را انتخاب کنید.

 2. درصد کاربرانی که در معرض آزمایش قرار می‌گیرند را تنظیم کنید. برای این آموزش، واحدهای تبلیغاتی جدید با 30 درصد از کاربران شما آزمایش می شود. توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که 30٪ از همه کاربران شما واحدهای تبلیغاتی جدید را با محدودیت فرکانس افزایش یافته می بینند. این بدان معنی است که 30٪ از کاربران شما در معرض دو تبلیغ بینابینی جدید همراه با واحد تبلیغات پایه (تبلیغ موجود شما) قرار خواهند گرفت.

  تمام تنظیمات دیگر را به عنوان پیش فرض خود بگذارید.

رابط کاربری کنسول Firebase که نحوه تنظیم هدف گذاری تست A/B را نشان می دهد

اهداف خود را تنظیم کنید

Firebase A/B Testing یک معیار اصلی را برای تعیین نوع برنده ردیابی می کند، اما همچنین به شما امکان می دهد معیارهای ثانویه را اضافه کنید تا تأثیرات پیکربندی های مختلف را بر سایر عوامل مهم برنامه خود درک کنید.

 1. برای این آموزش، بهینه سازی درآمد تخمینی AdMob هدف اصلی است، بنابراین آن را از منوی کشویی انتخاب کنید.

 2. (اختیاری) اگر می‌خواهید «آزمایش A/B» معیارهای بیشتری را ردیابی کند، مانند درآمد کل تخمینی یا نرخ‌های نگهداری متفاوت، آن‌ها را با کلیک روی «افزودن متریک» انتخاب کنید.

رابط کاربری کنسول Firebase نحوه تنظیم اهداف تست A/B را نشان می‌دهد

انواع را تنظیم کنید

آخرین مرحله پیکربندی تست A/B، تعریف پارامتر Remote Config است که کنترل می‌کند کدام واحد تبلیغات به کاربران نشان داده شود.

 1. در قسمت Variants ، با تایپ کردن آن در قسمت Parameter کارت Baseline ، یک پارامتر جدید به نام INTERSTITIAL_AD_KEY ایجاد کنید.

 2. راه اندازی بخش Variants را با استفاده از تنظیمات زیر برای پارامتر INTERSTITIAL_AD_KEY به پایان برسانید:

  • نوع پایه : مقدار تنظیم شده روی شناسه واحد آگهی واحد تبلیغاتی موجود با تنظیم محدودیت فرکانس 4 بار نمایش برای هر کاربر در هر 10 دقیقه
  • نوع A : مقدار تنظیم شده روی شناسه واحد آگهی واحد تبلیغاتی جدید با تنظیم محدودیت فرکانس 6 نمایش برای هر کاربر در هر 10 دقیقه
  • نوع B : مقدار تنظیم شده روی شناسه واحد آگهی واحد تبلیغاتی جدید با تنظیم محدودیت فرکانس 8 نمایش برای هر کاربر در هر 10 دقیقه

  برای این آموزش، نوع Baseline واحد تبلیغات موجود را نشان می‌دهد (4 نمایش برای هر کاربر در هر 10 دقیقه). نوع A و نوع B واحدهای تبلیغاتی جدید (به ترتیب 6 و 8 نمایش برای هر کاربر در هر 10 دقیقه) را به زیرمجموعه کوچکی از کاربران نشان می دهند. این توسط مقدار پارامتر کنترل می شود که شناسه واحد تبلیغاتی است که از رابط کاربری AdMob گرفته شده است. این مقادیر پارامتر در اینجا در Firebase A/B Testing تنظیم می‌شوند، اما در واقع Firebase Remote Config است که این مقادیر را برای مدیریت به کد برنامه شما ارسال می‌کند. در مرحله بعد Remote Config را تنظیم خواهید کرد.

رابط کاربری کنسول Firebase نحوه راه‌اندازی انواع تست A/B را نشان می‌دهد

برای اطمینان از اینکه آزمایش شما همانطور که انتظار می رود تنظیم شده است، روی مرور کلیک کنید. با این حال، قبل از اینکه بتوانید آزمایش را شروع کنید، باید نحوه واکنش کد برنامه شما به مقادیر پارامترهای دریافتی از Firebase را مشخص کنید. برای پیاده سازی نحوه کنترل Remote Config با پارامتر INTERSTITIAL_AD_KEY به مرحله بعدی بروید.
مرحله 1 : از AdMob برای ایجاد انواع واحدهای تبلیغاتی جدید استفاده کنید مرحله 3 : مدیریت مقادیر پارامتر Remote Config