Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Eğitici: Yeni AdMob reklam biçimlerinin benimsenmesini test edin

4. Adım: A/B testini başlatın ve Firebase konsolunda test sonuçlarını inceleyin


Giriş: Firebase kullanarak test Yeni AdMob reklam biçimi benimsenmesi
1. Adım: Kullanım AdMob testi için yeni bir reklam birimi varyantı oluşturmak için
Aşama 2: Firebase konsolunda bir A / B testi ayarlama
3. Adım: Uygulamanızın kodunda Kol Uzaktan Yapılandırma parametre değerleri

4. Adım: A/B testini başlatın ve Firebase konsolunda test sonuçlarını inceleyin

Adım 5: yeni bir reklam biçimi sunmaya karar verin


Artık her şeyi ayarladığınıza göre, A/B testinizi başlatmaya ve çalıştırmaya hazırsınız. Test çalışırken, sonuçları Firebase konsolunda inceleyebilirsiniz.

Uygulamanızı dağıtın ve testi başlatın

  1. Remote Config parametre değerini (önceki adım) işlemek için mantığı ekledikten sonra, uygulamanızın bunları içeren en son derlemelerini dağıtın.

  2. Firebase konsolunda, Başlat Experiment tıklayarak A / B testi başlatın.

Sonuçları gözden geçir

  1. Firebase A/B Testi, denemenizi çalıştıracaktır. Kullanıcılara farklı varyantları gösterdikten sonra, Firebase konsolu bir iyileştirme önerisi görüntüler.

  2. Test kurulumu sırasında seçtiğiniz metriklere göre her bir varyantın nasıl performans gösterdiğini inceleyin.

    Firebase A/B Testi, kararını seçtiğiniz birincil metriğe göre verir, ancak A/B Testi ayrıca, seçtiğiniz diğer tüm ikincil metrikler için size veri sağlar. Bu, bir varyantın performansı hakkında nihai bir karar verirken bu ikincil metrikleri dikkate almanızı sağlar.

Aşağıdaki resim, taban çizgisi de dahil olmak üzere dört değişkenli bir test çalıştırması örneğini göstermektedir (bu eğitimde yalnızca iki değişkenle daha basit tuttuğumuzu unutmayın). Aşağıda bu örnekte, A / B Testi kazanan varyant nedeniyle tahmini toplam gelir Birincil ölçüm gelişmelere Varyasyon A olduğunu belirlemiştir.

Örnek A/B test sonuçlarını gösteren Firebase konsol kullanıcı arayüzü
Sap Uzaktan Yapılandırma parametre değerleri: 3 Adım Adım 5: ister yeni reklam biçimi dışarı rulo karar verme