Eğitici: Yeni AdMob reklam biçimlerinin benimsenmesini test edin

5. Adım: Yeni reklam biçimini kullanıma sunup sunmayacağınıza karar verin


Giriş: Firebase'i kullanarak yeni AdMob reklam biçiminin benimsenmesini test edin
1. Adım: Test amaçlı yeni bir reklam birimi çeşidi oluşturmak için AdMob'u kullanın
2. Adım: Firebase konsolunda bir A/B testi ayarlayın
3. Adım: Uygulamanızın kodundaki Remote Config parametre değerlerini işleyin
4. Adım: A/B testini başlatın ve test sonuçlarını Firebase konsolunda inceleyin

5. Adım: Yeni reklam biçimini kullanıma sunup sunmayacağınıza karar verin


Testin birkaç gün veya hafta boyunca çalıştırılmasına izin verdikten sonra uygulamanız muhtemelen Firebase'in öneriler oluşturması için yeterli veri sağlamıştır.

Firebase A/B Testi, yeni reklam biçimini gösteren varyantın kazanan olduğunu belirlerse, reklam biçimini denemeye katılan tüm kullanıcılara göstermeye başlayabilirsiniz; bunun için A/B Testi sayfasındaki Varyantı kullanıma sun düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Firebase konsolu kullanıcı arayüzü, seçilen kullanıcılara bir varyantın sunulmasına yönelik düğmeyi gösteriyor

Alternatif olarak, Firebase bir kazanan belirlerse denemeyi sonlandırabilir, ardından Remote Config parametre değerini kazanan değişkenin değerine ayarlayabilirsiniz. Bunu tüm kullanıcılarınızın, hatta kullanıcılarınızın yalnızca bir alt kümesinin ayarı haline getirebilirsiniz.

Ancak Firebase henüz net bir kazanan belirlemediyse, daha fazla veri toplamak için denemeyi çalıştırmaya devam edebilir veya uzun süredir sonuçsuz sonuçlarla çalışıyorsa denemeyi sonlandırabilirsiniz.


Ve bu kadar! Firebase kullanarak yeni reklam biçimlerinin benimsenmesini test etmeye yönelik eğiticiyi tamamladınız.
4. Adım : A/B testini başlatın ve test sonuçlarını inceleyin