AdMob uygulamalarıyla Google Analytics ve Firebase'in daha fazla özelliğini kullanın

Temel AdMob kurulumunu tamamladıktan sonra, Google Analytics ve Firebase'in diğer özelliklerinden yararlanmak üzere Google Analytics için Firebase SDK'sını da ekleyebilirsiniz. Bu sayfada daha sonra Google Analytics'i kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin.

Bu artan düzeydeki yapılandırma desteği özellikleri, uygulamanızın kullanıcı deneyimini ve reklam gelirinizi optimize etmenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki özellikler tablosuna ve bağlantılarına göz atın!

Özellik Mobil Reklamlar SDK + Ekle
kullanıcı ölçümlerini etkinleştir
Mobil Reklamlar SDK + Ekle
kullanıcı ölçümlerini etkinleştirin ve
AdMob'u Firebase'e bağlama
Mobil Reklamlar SDK + Ekle
kullanıcı ölçümlerini etkinleştirin ve
AdMob'u Firebase'e bağlayın ve
Analytics için Firebase SDK'sı ekleyin
AdMob hesabınızdaki kullanıcı metriklerini görüntüleyin
Uygulamanızdan analiz olaylarını ve kullanıcı özelliklerini otomatik olarak toplayın
Seçilmiş kullanıcı metriklerini AdMob'da görüntüleyin
Firebase aracılığıyla analitik verilerinizi keşfedin ve bunlarla çalışın
Temel metrikleri Firebase konsolunda görüntüleyin
Reklam kampanyaları için dönüşümleri işaretleyin
Özel kitleler oluşturun
BigQuery'de verileri dışa aktarın ve analiz edin
Analitik verileriniz için daha fazla özelleştirme özelliğine erişin
Analitik ve modeller için özel olayları günlüğe kaydedin ( ARPU ve ARPPU ölçümleri için ecommerce_purchase olaylarını günlüğe kaydetmek gibi)
Reklam kampanyaları için özel dönüşümleri yapılandırın
Diğer Firebase ürünlerini kullanın
(Uzaktan Yapılandırma ve A/B Testi gibi)

Google Analytics'i kullanmaya başlayın

Google Analytics, verilerinize yönelik güçlü içgörülere erişmenizi sağlayan Firebase'in analiz motorudur. Google Analytics için Firebase SDK'sını ekleyerek uygulamanızda Google Analytics'i kullanmaya başlayın.

Aşağıdaki adımlarda, uygulamanızda Google Analytics için Firebase SDK'sını kullanmaya nasıl başlayacağınız açıklanmaktadır. SDK'yı başlattıktan sonra, uygulamanızdaki etkinlikleri günlüğe kaydetmeye nasıl başlayacağınızı öğrenmek için Analytics belgelerini ziyaret edin.

1. Adım: Uygulamanıza bir yapılandırma dosyası ekleyin

Bir AdMob bağlantısı oluşturmadan önce uygulamanızı Firebase'e kaydettiyseniz, uygulamanıza zaten bir Firebase yapılandırma dosyası eklemişsinizdir.Xcode projenizin kök dizininde bir GoogleService-Info.plist dosyası olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca yapılandırma dosyasının tüm hedeflere eklendiğinden emin olun.

2. Adım: Firebase SDK for Analytics'i uygulamanıza ekleyin

 1. Google Analytics için Firebase SDK bağımlılığını Pod dosyanıza ekleyin:

  pod 'FirebaseAnalytics'
  
 2. pod install çalıştırın, ardından oluşturulan .xcworkspace dosyasını açın.

 3. UIApplicationDelegate uygulamanıza FirebaseCore modülünü ve uygulama temsilcinizin kullandığı diğer Firebase modüllerini içe aktarın. Örneğin, Cloud Firestore ve Authentication'ı kullanmak için:

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Süratli

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Amaç-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 4. Uygulama temsilcinizin application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) yönteminde bir FirebaseApp paylaşılan örneği yapılandırın:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Süratli

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Amaç-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 5. SwiftUI kullanıyorsanız, bir uygulama temsilcisi oluşturmalı ve bunu UIApplicationDelegateAdaptor veya NSApplicationDelegateAdaptor aracılığıyla App yapınıza eklemelisiniz. Uygulama temsilcisi swizzling'i de devre dışı bırakmalısınız. Daha fazla bilgi için SwiftUI talimatlarına bakın.

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     

Özel olay günlüğü uygulama

Bu bölümde, uygulamanızda özel olay günlüğünü nasıl uygulayacağınıza dair bir örnek gösterilmektedir. Bu özel örnek, özellikle ARPU ve ARPPU'yu hesaplamak için AdMob bağlantılı uygulamalar için günlüğe kaydetmeye yardımcı bir etkinlik olan ecommerce_purchase özel etkinliği içindir.

Özel olay günlüğünü uygulamanızda şu şekilde uygulayabilirsiniz:

 1. Uygulamanızı Firebase kullanacak şekilde yapılandırmayı, Google Analytics için Firebase SDK'sını eklemeyi ve SDK'yı başlatmayı içeren bu sayfanın Google Analytics'i kullanmaya başlayın bölümünü tamamladığınızdan emin olun.

 2. Bir ecommerce_purchase olayını günlüğe kaydedin ( Swift | Obj-C ). İşte bir örnek:

  Süratli

  Analytics.logEvent(AnalyticsEventPurchase, parameters: [
   AnalyticsParameterCoupon: "SummerPromo",
   AnalyticsParameterCurrency: "JPY",
   AnalyticsParameterValue: 10000,
   AnalyticsParameterShipping: 500,
   AnalyticsParameterTransactionID: "192803301",
  ])

  Amaç-C

  [FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventPurchase
            parameters:@{
   kFIRParameterCoupon: @"SummerPromo",
   kFIRParameterCurrency: @"JPY",
   kFIRParameterValue: @10000,
   kFIRParameterShipping: @500,
   kFIRParameterTransactionID: @"192803301",
  }];

Uygulamanızda özel etkinlikleri günlüğe kaydetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Analytics belgelerini ziyaret edin.

Uygulamanızda diğer Firebase ürünlerini kullanın

Google Analytics için Firebase SDK'sını ekledikten sonra, Firebase Remote Config ve Firebase A/B Testing gibi diğer Firebase ürünlerini de kullanmaya başlayabilirsiniz.

 • Remote Config, sınırsız günlük aktif kullanıcı için ücretsiz olarak bir uygulama güncellemesi yayınlamadan uygulamanızın davranışını ve görünümünü değiştirmenize olanak tanır.

 • A/B Testi, değişiklikleri geniş çapta kullanıma sunmadan önce temel metrikleriniz (gelir ve elde tutma gibi) üzerinde bir etki yaratıp yaratmadıklarını öğrenmek için uygulamanızın kullanıcı arayüzünde, özelliklerinde veya etkileşim kampanyalarında yapılan değişiklikleri test etme gücü verir.

Uygulamanız için reklamdan para kazanmayı optimize edin

Küçük bir kullanıcı alt grubuyla farklı reklam biçimlerini veya yapılandırmalarını deneyin ve ardından, reklamı tüm kullanıcılarınız için uygulama konusunda verilere dayalı kararlar alın. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki eğitimlere göz atın: